Důležitá informace pro rodiče

25.08.2022 13:42

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2022 jsme byli nuceni změnit dodavatele obědů pro žáky. Od pátku 2. 9. 2022 budeme odebírat obědy ze ZŠ a MŠ Cholina.

Bližší informace o přihlášení, platbě a kontaktech najdete níže. 

V září budou vráceny přeplatky za obědy ze ŠJ při MŠ Senice na Hané na Váš účet.

Mgr. Dagmar Zapletalová

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY S ÚČINNOSTÍ od 1.7.2022

Z důvodů neustále se zvyšujících cen surovin jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny

za odebraný oběd pro všechny kategorie.

CENY OBĚDŮ:

MŠ celodenní strava 43,- (ranní svačina 11,- oběd 23,- odpol. sv. 9,-)

polodenní strava 34,- (ranní svačina 11,- oběd 23,-)

7- LETÍ celodenní strava 48,- (ranní svačina 11,- oběd 28,- odpol. sv. 9,-)

ZŠ oběd 28,-

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

oběd 49,-

CIZÍ

oběd 80,-

Placení stravného probíhá vždy měsíc předem k 15.dni v měsíci převodem z běžného účtu na účet ŠJ: č.ú: 181492445/0300, VS ( číslo strávníka) přidělí ŠJ.

Pokud nebude uhrazeno stravné k 1. dni v měsíci, strávník nemá nárok na odebírání stravy.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

Přihlašovat a odhlašovat stravu lze buď osobně u p. Mužíkové, dále telefonicky ( 585348013), e-mailem jídelna @cholina.cz nebo na stánkách www.strava.cz (přihlašovací údaje v kanceláři ŠJ).

Podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění zabezpečuje školní jídelna dotovanou stravu pouze v době pobytu strávníka ve škole nikoli v době jeho nemoci. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout v jídelně,/dané MŠ ,ZŠ/