Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

05.01.2021 17:57

Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Z důvodu epidemiologické situace a v návaznosti na omezení pobytu cizích osob v budově školy proběhnou informativní třídní schůzky v nutných případech formou telefonických konzultací.

Rodiče a žáci obdrží předběžné hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Po seznámení s hodnocením prosíme  zákonné zástupce o písemnou odpověď, jestli mají nebo nemají zájem o telefonickou konzultaci na tel. čísle 585349253.

Mgr. Dagmar Zapletalová - v pátek 8. 1. 2021 od 11:00 – 12:00 hod

Mgr. Pavlína Navarová Faltusová – v úterý 12.1. 2021 od 12:45 – 13:45 hod

Mgr. Iveta Hajdová – v pátek 8. 1. 2021 od 13:00 – 14:00 hod

 

V nutných případech kontaktujte učitelky na :

Mgr. Dagmar Zapletalová – 4vilemov@seznam.cz

Mgr. Pavlína Navarová Faltusová – zsvilemov2@seznam.cz

Mgr. Iveta Hajdová – ivet.hajdova@seznam.cz

Bc. Blanka Weisgärberová Lakomá – sd.vilemov@seznam.cz

Lenka Hacarová – zs.vilemov@seznam.cz

                                                                           Mgr. Dagmar Zapletalová