Informace k distanční výuce od 2. 11. 2020

30.10.2020 09:33

Vážení rodiče, žáci,

 od pondělí 2.11.2020 pokračuje distanční výuka na školách. Do konce tohoto týdne obdržíte na Váš email informaci o postupu registrace žáka na Microsoft Teams, kde budou podle plánu třídních učitelek probíhat online hodiny k vysvětlení a doplnění výuky. I nadále budou na stránkách školy každý den zveřejňovány úkoly pro všechny žáky.

V říjnu 2020 jsme obdrželi finance z MŠMT ČR na dovybavení škol ICT technikou. Máme k dispozici pro žáky, kteří nemají potřebné vybavení, 3 notebooky. Pokud budete mít zájem, napište na zs.vilemov@seznam.cz. 

S Vašimi přpadnými dotazy a připomínkami k výuce i online hodinám se obracejte na třídní učitelky.

                                                                                                                                    Mgr. Dagmar Zapletalová