Informace k předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020

17.06.2020 18:23

Vážení rodiče, 

vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude vydáno v úterý 30. 6. 2020 od 7. 45 - 8. 15 hod ve třídách.

Žáci, kteří pokračují v distanční výuce se mohou předávání také účastnit, musí však předložit čestné prohlášení, nebo si vysvědčení převezmou v době 

od 8.45 - 9.15 hod před budovou školy. Současně odevzdají učebnice a odnesou si sešity a výtvarné práce. Nové učebnice žáci dostanou v září.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo vyhlášku o hodnocení vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020, kterou naleznete zde: Hodnocení_vyhláška.pdf (134815)