Informace k organizaci výuky a samotestování žáků na COVID - 19 od 12.4. 2021

07.04.2021 19:52

Vážení rodiče, žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 začíná pravidelné prezenční vzdělávání pro všechny naše žáky.

Pro naši málotřídní školu neplatí rotační výuka.

Podmínkou vzdělávání je, že žáci musí mít v prostorách školy chirurgickou roušku (ne látkovou), 2x týdně budou testováni na Covid-19 a bude dodržena homogenita (neměnnost) tříd.

Vyučování bude probíhat podle rozvrhů hodin, které budou ve čtvrtek 8. 4. 2021 zveřejněny v části stránky tříd“ podle jednotlivých ročníků.

Samotestování žáků proběhne vždy v pondělí a čtvrtek ráno. Testování bude probíhat pomocí antigenních testů SingcleanPo příchodu do školy budou žáci provádět samotestování v prostorách školní jídelny za dozoru určeného zaměstnance školy. Při samotestování mohou být přítomni rodiče nebo osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte. V případě negativního testu přejde žák do své třídy. Při pozitivním výsledku testu budou ihned rodiče informováni a žák bude izolován od ostatních, kde vyčká na svého zákonného zástupce.

Informace k testování najdete na odkazu : https://testovani.edu.cz/pro-rodice .

Návodné video k samotestování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Školní družina – přihlášení žáci budou rozděleni do dvou oddělení školní družiny.

Stravování proběhne za dodržení platných hygienických pravidel. Přihlášení obědů nahlaste

do čtvrtka 8. 4. 2021 do 13.00 hod na e-mail jidelna@mssenice.cz.

Mgr. Dagmar Zapletalová

 

Závazné pokyny MŠMT ČR:

https://koronavirus.edu.cz/files/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf