Prezenční a distanční výuka od pondělí 4. 1. 2021

28.12.2020 18:03

Prezenční a distanční výuka od pondělí 4. 1. 2021

28.12.2020 18:03

Vážení rodiče, žáci,

v pondělí 4. 1. 2021 bude zahájena prezenční výuka žáků 1. ročníku, 2. a 4. ročníku ( tvoří 1 třídu v malotřídní škole).

Výuka bude probíhat podle vydaných informací z MŠMT.

Prezenční výuka se uskuteční podle redukovaných rozvrhů hodin dle pokynů MŠMT. Tyto rozvrhy hodin najdete v části  - stránky tříd, podle jednotlivých ročníků.

Žáci 3. a 5. ročníku budou mít distanční výuku.

Rozvrh online hodin najdete u jednotlivých ročníků i v MS Teams.

Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, budou rozděleni do dvou neměnných skupin.

Stravování:

Žáci, kteří mají prezenční výuku a stravují se ve škole, jsou automaticky přihlášeni. Pouze žáky, kteří od 4. 1. 2021 přechází na distanční výuku ( 3. a 5. ročník) a nemají zájem o dotovaný oběd do jídlonosičů, je nutné odhlásit (pouze písemně) na e-mail jidelna@mssenice.cz do 3. 1. 2021 do 13 hodin.Další dny je možné žáky odhlašovat vždy den předem do 13 hodin.                                    Mgr. Dagmar Zapletalová