Prezenční výuka od 18. 11. 2020

12.11.2020 17:16

Vážení rodiče, žáci,

ve středu 18. 11. 2020 bude zahájena prezenční výuka žáků 1. ročníku, 2. a 4. ročníku ( tvoří 1 třídu v malotřídní škole). Žáci 3. a 5. ročníku nadále pokračují v distanční výuce.

Výuka se uskuteční podle redukovaných rozvrhů hodin dle pokynů MŠMT . Tyto rozvrhy hodin najdete v části „stránky tříd“ podle jednotlivých ročníků. Rozvrh online hodin najdete v MS Teams a jednotlivé hodiny na webových stránkách školy u ročníků.

Prezenční výuka bude probíhat podle vydaných informací z MŠMT (viz. příloha).

Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, budou rozděleni do dvou neměnných skupin.

Stravování

Od středy 18. 11. 2020 budou mít žáci v prezenční výuce možnost stravování ve škole, obědy je nutné žákům přihlásit v pátek 13. 11. 2020 do 13.00 hodin, nejpozději však v pondělí 16.11.2020 do 13.00 hodin na e-mail: jidelna@mssenice.cz .

Žáci v distanční výuce ( 3. a 5. ročník) mají také nárok na dotovaný oběd, pokud máte zájem, platí stejný postup pro přihlášení. Obědy pro tyto žáky budou vydávány ve školní výdejně do jídlonosičů od 11.45 – 12.15 hodin.

                                                                                                                                                     Mgr. Dagmar Zapletalová

 

priloha_842215617_1_Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020.pdf (485745)