Připravované akce v červnu

28.05.2019 11:24

5.6.2019 - Průkaz cyklisty (4. ročník), výuka na dopravním hřišti

12.6.2019 - Fotbálek - ZŠ Haňovice

18.6.2019 - Školní výlet - Pevnost poznání Olomouc

24.6.2019 - Atletický trojboj v ZŠ Senice na Hané

25.6.2019 - Klaunská show a pasování žáků 5. ročníku

27.6.2019 - Školní vybíjená

28.6.2019 - Předání závěrečného vysvědčení, ukončení cca. 8:30 hod