Připravované akce v říjnu

03.10.2018 11:01

  9.10.2018 - loutkové představení v MŠ ( 1. a 2. ročník )

10.10.2018 - výuka na dopravním hřišti v Litovli ( 4. ročník )

15.10.2018 - beseda o třídění a recyklaci odpadu Tonda Obal na cestách 

24.10.2018 - výuka dopravní výchovy a první pomoci ( 4. ročník )

29. - 30.10.2018 - podzimní prázdniny