Školní akce v červnu

02.06.2021 18:13

  4. 6. - Zážitkový stan - vzdělávací program pro děti o vesmíru (1. - 5. ročník)

22. 6. - Dopravní hřiště v Litovli (4. ročník)

24. 6. - Zábavné dopoledne v přírodě (1. - 5. ročník)

25. 6. - Odevzdání učebnic (1. - 5. ročník)

28. 6. - Ekologicko - chovatelský program (1. - 5. ročník)

29. 6. - Závěrečná vybíjená ( 4. a 5. ročník)

30. 6. - Pasování žáků 5. ročníku a předávání vysvědčení