Školní akce v květnu

02.05.2022 12:58

 4. 5.  - Dopravní výchova v Litovli - průkaz cyklisty( 4. ročník)

19. 5. - Projektový den v ZOO Olomouc (1. - 5. ročník)

24. 5. - Obušku, z pytle ven! - pohádka v kině Metropol ( 1. - 4. ročník)

25. 5. - Veselé zoubky ( 1. ročník)

26. 5. - Fotografování ( 1. - 5. ročník)

27. 5. - Sportovní den v Bohuslavicích - vybíjená, fotbal, soutěže (7.45 - 12.00 hod)

31. 5. - Informativní třídní schůzky - (13.30 - 16.30 hod)