Školní akce v lednu 2020

13.12.2019 11:12

  9.1.2020 - Čarodějnická pohádka v MŠ Vilémov (1. a 2. ročník).

14.1.2020 - Informativní třídní schůzky od 14:00 - 17:00 hod.

28.1.2020 - Beseda o zvířatech (1. - 5. ročník).

29.1.2020 - Dopravní výchova s Městskou policií ve škole ( 4. ročník).

30.1.2020 - Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí šk. roku 2019/2020.

31.1.2020 - Pololetní prázdniny.

V době pololetních a jarních prázdnin bude školní družina uzavřena.