Školní akce v listopadu

18.10.2019 12:12

6.11.2019 - Výuka dopravní výchovy a první pomoci ve škole organizovaná DDM Litovel - 4. ročník

13.11.2019 - Třídní schůzky v 16:30 hod.

14.11.2019 - Keramický kroužek od 16:00 hod do 17:30 hod.

18.11.2019 - Vzdělávací program Sdružení D pro žáky 3., 4. a 5. ročníku -  Kryštofe, neblbni a Hustej net.

19.11.2019 - Fotografování žáků 1. ročníku.

20.11.2019 - Zahájení výuky plavání v Litovli pro žáky 1. - 3. ročníku.