Stravování od 12. 4. 2021

07.04.2021 14:16

Prosíme rodiče, aby přihlásili své děti ke stravování do čtvrtka 8. 4. 2021 do 13.00 hod 

na e-mail  jidelna@mssenice.cz.