Testování žáků od 17. 1. 2022

13.01.2022 15:29

Testování žáků od 17. 1. 2022

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto: 

- od 17. ledna 2022 probíhá testování  žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu, 

- testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci 

- v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)