Testování žáků od 3. 5. 2021

04.05.2021 18:31

Od 3. 5. 2021 nabývá účinnost novela mimořádného opatření MZ ČR k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Nově se testování provádí jedenkrát týdně s tím, že se test provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu. Při běžné situaci vždy v pondělí ráno. Nebude-li dítě  přítomno v den termínu testování ve škole, provede se testování v den jeho příchodu.