Zahájení školního roku 2021/2022

26.08.2021 13:56

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 1. ročníku bude ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 hodin ve třídě. Jejich testování proběhne 2. 9. 2021 při příchodu do školy ve školní jídelně (doporučujeme příchod v 7.30 hod, zahájení vyučování je v 7.45 hod). 

Žáci 2. – 5. ročníku budou testováni 1. 9. 2021 v 8.00 hod společně ve svých třídách. 
Žáci si s sebou přinesou roušku a přezůvky.
Rozchod všech dětí bude cca v 8:30 hod.
Školní družina zahajuje provoz 2. 9. 2021, zájemci o školní družinu dostanou v den zahájení přihlášku do ŠD.
Obědy budou od čtvrtka 2. 9. 2021. Přihlašování a odhlašování obědů od druhého školního dne si provádí rodiče sami. Poslední termín je v úterý 31. 8. 2021 - emailem: jidelna@mssenice.cz , mimořádně na tel. čísle 585947304. K přihlášce dítěte uveďte datum jeho narození.
Do pátku 3. 9. bude výuka končit v 11:25 hod, od pondělí 6. 9. 2021 již dle rozvrhu hodin.
Mgr. Dagmar Zapletalová