Zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024

11.09.2023 12:04

Nabízíme možnost vést na naší škole zájmový kroužek - hra na hudební nástroj, výuka cizích jazyků, přírodovědný, dramatický, tvořivý, ....

Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle : 585 349 253 nebo na adrese zs.vilemov@seznam.cz.

                                                                                                                                             Mgr. Dagmar Zapletalová