Zájmové kroužky

19.09.2019 11:23

Vážení rodiče,

v I. pololetí školního roku 2019/2020 Vám opět nabízíme pro děti mimoškolní aktivitu ve formě zájmových kroužků, které budou organizovány v naší škole jako součást školní družiny.

Zájmové kroužky budou od 1.10.2019 do 31.1.2020

Hra na zobcovou flétnu bude probíhat každou středu. Z časových důvodů bude pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníku. Výuka jednoho žáka bude 15 min podle rozpisu.

Kroužek povede Mgr. Iveta Hajdová.

Poplatek za dítě je 300,- Kč na pololetí.

Keramický kroužek

Na základě rozhodnutí vedoucích keramického kroužku bude keramika pro děti v letošním školním roce probíhat tematicky:

Barevný podzim – modelování – 3.10.2019 od 16.00-17.30 hodin

glazování – 24.10.2019 od 16.00-17.00 hodin

Vánoční tvoření – modelování - 14.11.2019 od 16.00-17.30 hodin

glazování – 5.12.2019 od 16.00-17.00 hodin

Jarní keramika – termíny budou upřesněny v 2. pololetí

Letní keramika – termíny budou upřesněny v 2. pololetí

Cena za 1. pololetí 240,-Kč. Pokud přihlásíte dítě pouze na 1 téma (např. jen na vánoční tvoření), cena bude 120,-Kč.

Sportovní hry a Hravá přírodověda organizuje DDM Litovel, proto se s případnými dotazy a připomínkami obracejte prosím na DDM Litovel. Děkuji Mgr. Dagmar Zapletalová

Případné zájemce o vedení jakéhokoliv zájmového kroužku rádi přivítáme!

 

____________________________ zde odstřihněte_______________________________________

Přihláška

Přihlašuji své dítě do zájmového kroužku:____________________________________________

 

Hra na zobcovou flétnu ano ne

Keramický kroužek ano ne

 

___________________ __________________________

datum podpis rodičů

Z důvodu pracovně organizačních kroužek odpadá bez náhrady. Opakované nevhodného chování a neuposlechnutí vedoucího kroužku může vést k vyloučení dítěte.