Zápis dětí do 1. ročníku

25.02.2019 11:14

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Vilémov se koná 11.4.2019 od 14.00 do 17.00 hod. v budově ZŠ Vilémov.

K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1.9.2012 do 31.8.2013 a děti po odkladu školní docházky z předešlého roku.

Zákonný zástupce přinese s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné předložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad je možné požádat do 31.5.2019.