Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

04.03.2020 19:08

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Vilémov se koná v úterý 7. 4. 2020 od 14.00 do 17.00 hod v budově ZŠ Vilémov.

K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti po odkladu školní docházky z předešlého roku.

Zákonný zástupce přinese s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné předložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O odklad je možné požádat do 31. 5. 2020.