2. ročník

 
ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 4. 1. 2021
2. roč. 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod.
Pondělí Čj M Čtení  Prv Hv
Úterý Čj M M Čtení   
Středa Čj M Čtení Prv
Čtvrtek Čj M Tv Čtení   
Pátek Čj M Čtení  Vv  
 
ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 30. 11. 2020
2. roč. 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod.
Pondělí Čj M Čtení  Tv Hv
Úterý Čj M Prv Čtení   
Středa Čj  M Čtení   
Čtvrtek Čj M Vv Čtení   
Pátek Čj M Čtení  Prv  
 
 
Úkoly na pondělí 16. 11. 2020
Český jazyk - uč. s. 34/cv. 5b) poskládej slova do vět a napiš je do školního sešitu
Matematika - PS s. 16/cv. 1
                             s. 17/cv. 6, 7
Čtení - s. 39
Psaní - Písanka s. 25,  Pohádková písanka s. 22
 
ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 18. 11. 2020
  7.45-8.30 8.40-9.25 9.45-10.30 10.40-11.25 11.30-12.15
2. roč. 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod.
Pondělí Čj M Čj Prv   
Úterý Čj M M Čtení   
Středa Čj  M Čtení  Prv
Čtvrtek Čj M Čj Čtení   
Pátek Čj M Čtení  Vv  
 
 
Úkoly na pátek 13. 11. 2020
Český jazyk - opak Věta a slovo poslechni si písničku, jejíž část je použitá ve cvičeních 1 a 2 v učebnici na s. 33
                     - uč. s. 33/cv. 2 napiš do sešitu první dvě věty, slova správně odděluj
Matematika - PS s. 17/cv. 3, 4,
 
Úkoly na čtvrtek 12. 11. 2020
Český jazyk - opakování druhů vět podle sv. Martina https://wordwall.net/cs/resource/6632616/sv-martin-druhy-v%c4%9bt
                        najdi slovo a klikni na obrázek, nalezená slova napiš do školního sešitu podle abecedy foto na třídní mail
Matematika  - vyzkoušej si únikovou hru. Na obrázku kouzelného lesa jezdi myškou, pod některými předměty jsou schované úkoly - objeví se ručička. Klikni a
                        splň úkol, zapiš si číslo úkolu a písmeno, které obdržíš za splnění. Na závěr klikni v kouzelném lese na zámek, vlož písmena ve správném pořadí
                        a objeví se DOBROVOLNÝ úkol :-).
Čtení - s. 38
Psaní - Písanka s. 24
 
 
Úkoly na středu 11. 11. 2020
Český jazyk - uč. s. 31/cv. 5 napiš 5 otázek (tázacích vět) do školního sešitu foto na třídní mail
Matematika V 8:45 hod  online výuka v Teams  M2 (bude geometrie).
Čtení - s. 37
Psaní - Písanka s. 23
Prv - prac. seš. s. 20 - význam lesa - modré a oranžové okýnko nedělejte!
        Podívej se na video edu.ceskatelevize.cz/video/4951-co-vsechno-umi-les
 
Úkoly na úterý 10. 11. 2020
Český jazyk - do školního sešitu napiš z učebnice s.31/cv.4 d)
Matematika - PS s. 16/cv. 5, 6
                      PL Sčítání a odčítání desítek vpravo (odčítání) 3. sloupec (70 -50...)
Prv -  prac. seš. str. 19 
          Podívej se na video o stromech edu.ceskatelevize.cz/video/4750-id-4750
 
Úkoly na pondělí 9. 11. 2020
Český jazyk  V 8:45 hod  online výuka v Teams.
Matematika - PS s. 14/cv. 7
                           s. 16/cv. 2, 3, 4 foto na třídní mail
                   - procvičuj +/- do 20 https://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/scitani-a-odcitani-do-20
Čtení - s. 36
Psaní - Písanka s. 22  Pohádková písanka s. 21
Pracovní činnosti - Ze starých novin nebo časopisů, natrhej malé kousky. Tyto kousky pak nalep na papír a vytvoř jablíčko, nebo hrušku. (stačí na formát A5) Pro inspiraci přikládám odkaz : https://cz.pinterest.com/pin/1688918598826860/
 
Úkoly na pátek 6. 11. 2020
Český jazyk - do školního sešitu napiš z učebnice s.31/cv.4 c) (na začátku vět budou přací částice Ať, Nechť, Kéž, Kdyby...po posledních dvou se změní tvar slovesa na podmiňovací způsob Kéž by, bych..., Kdybych, kdybys, kdyby...)
Matematika PL Sčítání a odčítání desítek vpravo (odčítání) 2. sloupec (30 -20...)
Výtvarná výchova - nakresli pastelkami nebo voskovkami na bílý výkres (A5) naležato 2 nebo 3 tučňáky na ledu. Podívej se na video: https://krokotak.com/2019/01/penguin-how-to-draw/
 
Úkoly na čtvrtek 5. 11. 2020
                     - do školního sešitu napiš z učebnice s.31/cv.4 b) (opět se mění tvar slovesa Posaďme..., Jdi..., Myjte... . nebo !)pošlete mi foto na třídní mail
Matematika - V 8:00 hod  online výuka v Teams.
                       Úkoly pro ty, co se nezúčastní online výuky: PS s. 14/cv. 1, 2, 3, 7
Psaní - Písanka s.21
Čtení -  s. 35
Úkoly na středu 4. 11. 2020
Český jazyk - procvič si určování druhů vět 

https://wordwall.net/play/6102/178/317?fbclid=IwAR0WzdBAiPA9HSkdcE3PpuC_bIoKjZaRNDWg-Q0yVTgazUVDz1o1iV2IG7o

                   - do školního sešitu napiš z učebnice s.31/cv.4 a) (ve větách je třeba změnit tvar slovesa Jdeš...? Koupíš...?)

Matematika - PL Sčítání a odčítání desítek vpravo (odčítání) 1. sloupec (10 - 2, 100 - 20...)
                     PS s.14/cv.5, 6
                     zopakuj si +/- do 20 https://wordwall.net/cs/resource/6104952/bouchni-krtka-s%c4%8d-od%c4%8d-do-20
Čtení - s. 34
Psaní - s. 20, Pohádková písanka s. 20
Prv - učebnice s. 10 - přešti si, jaký je rozdíl mezi stromem a keřem a nauč se poznávat zobrazené stromy a keře podle obrázků, pokud je tedy už neznáš :))
 
Úkoly na úterý 3. 11. 2020
Český jazyk - učebnice s. 30/cv. 2 přepiš do školního sešitu, doplň správné znaménko, za větu urči její druh (O, R, T, P), splň i úkoly a), b), c).
                      Počet slov ve větě nadepiš nad první slovo věty (slovo = skupina písmen oddělená mezerou). pošlete mi foto na třídní mail
Matematika - PS s. 13/cv. 2, 3
Prv - prac. seš. s. 16 - postupuj podle pokynů na stránce, udělejte i doplňte. Společný úkol v oranžovém okýnku nedělejte.
 
Úkoly na pondělí 2. 11. 2020
Český jazyk  Na 8.30 hod je naplánovaná online výuka v Teams - zapnete aplikaci např. v 8.25, kliknete vlevo na Týmy - ČJ2 a počkáte, až vás vyzvu k připojení ke schůzce. Snad se nám to podaří! :-)
Matematika Odčítání celých desítek 4 desítky (40)  - 2 desítky (20)  = 2 desítky (20)
                    PS s. 13 /úkol s hrníčky a cv.1
procvič odčítání celých desítek v následujícím odkazu:
Čtení - s. 33
Psaní - Písanka s. 19 Pohádková písanka s. 19
Pracovní činnosti - vytvoř si housenku podle přiloženého videa https://cz.pinterest.com/pin/582160689322983260/?nic_v2=1a2wLzvEU
 
 
Úkoly na pátek 23.10.2020
Český jazyk procvičuj druhy vět: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3028
Matematika PL Sčítání a odčítání desítek - vypočítej prostřední sloupec vlevo (40 + 10...)
                       PS s. 12/cv. 4 a 5
Výtvarná výchova - nakresli obrázek obkreslením ruky. Obkresli si na papír tužkou ruku a domaluj tak, aby vzniklo např. nějaké zvířátko. Použij malý bílý výkres (A5) a kresli naležato. Můžeš použít fixy, pastelky, barvy, vyber si.  Nejprve se pro inspiraci podívej na videa (2.video prvních 5,30 min).
 
Úkoly na čtvrtek 22.10.2020
Český jazyk - do školního sešitu přepiš cv. 3 z PL s. 19, doplňuj za věty správná znaménka, za každou větu urči její druh (O, R, T, P) pošlete mi foto na třídní mail
Matematika - PL Sčítání a odčítání desítek - vypočítej 1. sloupec vlevo (1 + 1, 10 + 10...)
                    PS s. 12/cv. 2
Psaní - Písanka s.18
Čtení -  s. 32
 
Úkoly na středu 21.10.2020
Český jazyk - názvy druhů vět se zkracují na: O (oznamovací), R (rozkazovací), T (tázací), P (přací)
                    - PL s. 19/ cv. 1 a 2, nechte prosím děti vypracovat samotné a pošlete mi foto na třídní mail
Matematika - PS s. 11/cv. 1, 2, 3 (u cvičení 1 se prohodí sčítance 30 + 40 a 40 + 30..., ve cv. 3 se desítky znázorňují jako desítka ve čtverečku )
Prvouka - přečtěte si v učebnici na str. 8, 9 o listnatých a jehličnatých stromech
               - video - Chceš vědět, proč jehličnatým stromům neopadávají jehlice? https://edu.ceskatelevize.cz/proc-listnatym-stromum-padaji-listy-a-jehlicnatym-jehlicky-ne-5f5bb8952464c1502c589f62
Čtení - s. 31
Psaní - s. 17, Pohádková písanka s. 18
 
Úkoly na úterý 20.10.2020
Český jazyk - PL s. 18 5. DRUHY VĚT cv. 2 a, b, c, d vypracuj celé na list (čti nahlas, doplňuj správná znaménka za věty a urči druh vět)
Prvouka - pracovní seš. str. 15 - podzimní rybník ( společný úkol v oranžovém rámečku dělat nemusíte )
              - podívej se na krátké video:   https://edu.ceskatelevize.cz/brdo-a-rybnik-5f5bb7f12464c1502c589408
 
Úkoly na pondělí 19. 10. 2020
Český jazyk - napiš do školního sešitu datum a na další řádek pastelkou nadpis Věta přací
                    - na další řádky piš pod sebe tyto věty: už jsou Vánoce.
                                                                             Kéž bych měl psa!
                                                                             Kdyby tak sněžilo.
                                                                             Nechť jste zdraví!
                    - barevně vyznač první slova ve větě, těmi vždy začínají přací věty, na konci se píše tečka nebo vykřičník, tak jako u rozkazovacích vět podle
                      důrazu (podle toho, jak moc si to přeješ)
Matematika - PL s. 7 doplň řady čísel v posledním (bílém) sloupci - některé po desítkách, některé po jednotkách
                      PL s. 8 doplň libovolná čísla tak, aby platila znaménka
                   - zahrej si (s rodiči) hry: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3864

                                                      https://www.skolasnadhledem.cz/game/3060

Čtení - s. 30
Psaní - s. 16, Pohádková písanka s. 17
 
Pracovní činnosti - Úkolem tohoto týdne je nasbírat různé druhy  listí, které děti nalepí na papír. Mohou tvořit různé postavičky, nebo zvířátka. Hotové práce se budou odevzdávat po příchodu do školy.
 
Úkoly na pátek 16.10. 2020
Český jazyk - napiš do školního sešitu datum a na další řádek pastelkou nadpis Věta rozkazovací.
Následující text dětem prosím přečtěte a předveďte příklad hlasem: Za větou rozkazovací se píše většinou tečka. Pokud je rozkaz nebo zákaz důrazný, píše se na konci vykřičník. např. Dej mi to (prosím).--- Dej mi to hned! . Obě věty si děti potom napišou do sešitu pod nadpis a barevně vyznačí tečku a vykřičník.

                   - učebnice s. 27/cv. 2 a 3 ústně tvoř krátké rozkazovací věty

Matematika - na PL s. 7 doplň řady čísel ve 2. (šedém) sloupci - počítej po jednotkách, na vedlejší stránce porovnej čísla v obou sloupcích (piš > < =)
Výtvarná výchova - děti dostaly domů složku s výkresy. Úkol do Vv - nakreslit pastelkami na malý bílý výkres (A5) misku s ovocem (jablíčka, hrušky, švestky, hrozny, banány,...). Práce z Vv děti odevzdají po návratu do školy. 
 
Úkoly na čtvrtek 15.10. 2020
Český jazyk  - učebnice s. 25/cv.3 z kostek poskládej libovolné 2 věty oznamovací a 2 věty tázací a napiš je do školního sešitu, barevně vyznač
                        začátek věty (velké písmeno) a znaménko na konci věty, věty nahlas přečti
Matematika - PS s. 8/cv. 8, 9, při řazení čísel ve cvičení 9 prosím rodiče o pomoc, postup je uvedený pod cvičením, čísla s jednou desítkou lze
                       vyznačit a napsat např. zeleně, čísla s dvěma desítkami modře, se třemi další barvou atd., ať děti klidně píšou čísla pastelkami 
                     - ústně odříkat řadu čísel od 0 do 100 po desítkách, v rámci 2 desítek po jedné (např. 40,41,42...50)
                     - pracovní list (PL) s. 7 - DESÍTKY A POČÍTÁNÍ do 100 (pravá stránka) doplň čísla do 1. (bílého) sloupce (po desítkách do 100 i
                        pozpátku)
Psaní - Písanka s.15
Čtení s. 29 (až do pondělka)
 
Úkoly na středu 14.10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 24, cv. 1 přepiš obě věty do školního sešitu (nejprve napiš datum), přečti je správně nahlas - jako věty tázací
                     - odpověz mamince nebo tatínkovi (nebo babičce, dědovi...) na tyto tři otázky:
                       1. Jaké znaménko má na konci oznamovací věta?
                       2. Jak se nazývá věta, která má na konci otazník?
                       3. Jak se pozná začátek jakékoli věty?
Matematika - PS s. 8/cv. 5, 6, 7
Psaní - Písanka s. 14, Pohádková písanka s. 16
Čtení s. 28/16 řádků ...po uchystáme ptáčkům na zimu (dobrovolníci mohou přečíst celé :-)