POZOR!!! Po rozkliknutí odkazu se vám zobrazí postup pro přihlášení do aplikacích poskytnutých dočasně zdarma online! Info k přihlášení pro žáky 1.docx (14460)

Najdete tam spoustu aktivit na procvičování nového i probraného učiva ze všech hlavních předmětů!

2. ročník

Úkoly do pátku 26.6.2020
M - s. 12, 13
Čj - s. 103, 104 - ústně
    - s 104/ 8 - písemě
Čítanka - s. 112 - 115
Písanka - s. 36, 37
Prv - nemusíte dokončovat
 
Toto jsou poslední úkoly. O prázdninách si odpočiňte!
 
Úkoly do pátku 19.6.2020
M - s. 9 - 11 - násobení a dělení 6 - Zvládli jsme, co bylo třeba. Násobilku 7 a další dokončíte ve 3. třídě.
Čj - s. 99 - 102 - ústně
     - s. 99 / 4, s. 100 / 2, s.101 / 4 - písemě
    
Čítanka - s. 107 - 111
Písanka - s. 33 - 35
Prv - prac. seš. s. 68 - 69
 
Úkoly do pátku 12.6.2020
M - s. 6 - 8 - cvičení, která se mají psát do sešitu nedělejte, případně stačí ústně.
Čj - s. 96 - 98 - ústně - zbylé slovní druhy jen nastínit
    - s. 97/ 2, s. 98/ 7a, 8 - písemně
Čítanka - s. 103 - 106
Písanka - s. 30 - 32
Prv - prac. seš. s. 66 - 67
 
Úkoly do pátku 5.6.2020
M - s. 1,3, 4, 5- nové učivo násobení pěti a polopřímka
   - s. 2 necháme na příště, tu zatím nedělejte !
Čj - s. 92 - 95 - nové učivo slovesa, předložky a spojky vysvětlit pomocí žlutých rámečků. Nazpaměť stačí znát poučku o slovesech ( str. 92 )
    - s. 93/ 4, s. 95/ 2, 3 - ústně
    - s. 93/ 5, s. 94/ 3 - písemně
Čítanka - s. 99 - 102
Písanka - s. 27 - 29
Prv - prac. seš. s. 62 - 63
      - uč. str. 51, 54, 55 - pročíst
 
Prosím, stavte se ve škole pro novou matematiku, kdykoliv od 7 00 do 15 30 hod. 
 
Úkoly do pátku 29.5.2020
M - s. 32 - souhrnné opakování - pokud budou děti doma počítat samy, múžete jim to pak obodovat
    - procvičovat probranou násobilku
Čj - s. 91- 92 - podstatná jména - vysvětlit a děti musí znát nazpaměť poučku, že podtatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí
    - písemně do seš. - s. 91/ 4, s. 92/6
Čítanka - s. 94 - 98
Písanka - s. 24 - 26
Prv - prac. seš. s. 60, 61 - doplnit
      - uč. str. 52 - 55 - pročíst
 
Prosím rodiče dětí, které zůstaly doma, aby se během týdne do 15 00 hod. stavili ve škole pro učebnici matematiky. Děkuji
 
Úkoly do pátku 22.5.2020
M - s. 31 - opakování geometrie
    - tento týden budete mít na procvičování násobilky, doporučuji stránky https://skolakov.eu/  nebo jakoukoliv formou, která vás baví
Čj - s. 89/ cv. 6 - do seš. 
    s. 90 - nové učivo - slovní druhy - zkuste dětem vysvětlit, že všechna slova, která používáme, jde rozdělit do deseti domečků, kde v každém bydlí jedna velká rodina podobných slov. Ostatní si už dovysvětlíme ve škole. Bude mi stačit, když děti budou umět odříkat řadu deseti slovních druhů. K učení pomáhá napsat každý jeden slovní druh na kartičku bez čísel a děti je rovnají spráně za sebou. Šikovnější můžou k slovnímu druhu umět přiřadit i číslo, ale to už budeme procvičovat ve škole :))
Čítanka - s. 91 - 94 - Čertí plácek
Písanka - s. 22 - 23 
Prv - prac. seš. s. 58 - jaro- znát vševhno z rámečku DOPLŇTE - kdy začíná jaro, jak se ten den jmenuje a které jsou jarní měsíce
                                  - básničky si jen přečtěte a vymalujte obrázky
 
Prosím, nedělejte nic dopředu, ať máte ve škole všichni stejně splněno. Pohodový poslední týden doma, alespoň pro některé z vás !
 
Úkoly do pátku 15.5.2020
M - s. 30 - cv. 4 do sešitu
               - cv. 9, 10 ústně
Čj - s. 88/ cv. 3 - do seš.
    - s. 89/ cv. 6, 9a) - do seš. , 9a) podle diktátu rodičů
Čítanka - s. 88 - 90 - O kocourkovi, který mluvil
Písanka - s. 20, 21
Prv - s. 56, 57
 
Prosím  rodiče, kteří ještě neposlali vyplněný dotazník k nástupu dětí k pravidelné denní výuce
 od 25. 5. 2020, aby tak učinili do 18. 5. 2020. Informaci k dotazníku najdete v části "Aktuality". 
Děkuji. Dagmar Zapletalová
 
Úkoly do čtvrtku 7.5.2020
M - s. 28, 29 - nebojte se s dětmi u dělení používat názorné pomůcky, třeba knoflíky, aby se vytvořila jasná představa, jak dělení funguje
Čj - s. 86 / cv. 7, 9 - do seš., ostatní cvičení ústně
Čítanka - s. 85 - 87 - čeká vás chvilka poezie
Písanka - s. 18, 19
Prv - s. 55 - vystřihování a lepení obrázků z okraje stránky dělat nemusíte. Kdo by si ale přeci jenom chtěl zatvořit, nalepte si to na papír a vložte do učebnice.
 
Posílám spoustu jarních pozdravů!
 
Úkoly do čtvrtku 30.4.2020
M - s. 27 - násobení 4
    - Doporučení! - Můžete si vyrobit perfektní a přitom jednoduchou pomůcku na procvičování násobilky 2, 3 a 4. Budou to takové malé kartičky, kde si z jedné strany napíšete příklad 1.2 a z druhé strany výsledek 2. Na další kartičku 2.2 a z druhé strany výsledek 4 atd. Celkem 10 kartiček na každou násobilku. Děti si pak můžou samy a efektivně ( mají okamžitou zpětnou kontrolu, kterou vidí )procvičovat. Je to jen doporučení,nemusíte to vyrábět,ale mám s tím dobré zkušennosti. Podobně se dají také využít ty tvrdé kartičky z prostředku učebnice, které si můžete vyloupnout i k násobilce 4.
 
Čj - s. 85 / cv. 2,3 - do seš. 
    - děti by to opět částečně měly znám z 1. třídy. S tím, že se někdy může psát i "mně", děti zatím vůbec nepracují! 
 
Čítanka - s. 83 - 84
Písanka - s. 16, 17
Prvouka - s. 54 
 
Přeji ať se vám daří  a krásný 1. máj!
 
 
Úkoly do pátku 24.4.2020
M - s. 25 - 26 - dělení třemi
Čj - dokončili jsme všechny párové souhlásky. Věřím, že to perfektně ovládáte :)) Teď nás čekají slabiky dě, tě, ně. Toto si asi ještě pamatujete z první třídy, kdy se to trochu naťuklo. Teď vás čeká pečlivější procvičování, abyste si všechno dostatečně zautomatizovali.
- uč. s. 82/ cv. 3, 5 - do seš.
  uč. s. 83 / cv. 10 - do seš. napsat jako diktát od rodičů
- ostatní cvičení na těchto stranách si udělejte ústně
Čítanka - s. 79 - 82
Písanka - s. 13 - 15
Prvouka - s. 52 - 53
              - uč. s. 43 - 45 - důležité je umět ručičkové hodiny, digitální jsou jen pro velké šikuly. To nemusíte znát !
 
Těším se, že se ještě do prázdnin uvidíme :))
 
 
 
Úkoly do pátku 17.4.2020
 
M - s. 23 - 24 - násobilka tří, naučit se i zpaměti násobky tří
 
Čj - s. 79/ cv. 1 - do sešitu
      s. 80/ 8a) - pište podle diktátu rodiče např.do sešitu A
    - ostatní cvičení z těchto stran zkuste ústně - aspoň některá
Písanka - s. 11, 12
Čítanka - s. 77, 78
Prvouka - s. 51
              - uč. s. 43 - přečíst s rodiči
              - Jinak byste měli zvádnout vyjmenovat všech 12 měsíců, ale to jste uměli už v 1. třídě :)) Tak stačí zopakovat!
 
Věřím, že jste si užili Velikonoce. Chci vás ujistit, že na vás všechny myslím a vážím si vaší domácí práce - ať už rodičů, ale i dětí. Možná některým dětem chybí moje zpětná vazba, proto bych vám ráda něco nabídla. Pokud budete chtít, můžete vyfotit týdenní práci dětí a poslat mi ji na mail. Nebudu ji hodnotit známkou, ale můžu zpětně dítě pochválit, případně říct, kde je potřeba se zlepšit. Hlavně ale bude mít dítě jistotou, že to, co dělá, se nedá jen do šuplíku :)) Znovu chci zdůraznit, že je to jen možnost a nemusíte ji využít, pokud nepotřebujete. Ráda všechno dodatečně prohlédnu po návratu do školy. Čtení prověřím, až k tomu budou podmínky.  Jsem otevřená pro vaše nápady a připomínky. Ať se vám vše daří!
Připomínám mou mailovou adresu Ivethajdova@seznam.cz
 
 
Úkoly do středy 8.4.
M - s. 21, 22
Čj - s. 78/ cv.2, 4 - do sešitu
Písanka - s. 9, 10
Čítanka - s. 76, 77 - básničky a Jak se nechtělo housatům na svět
Prvouka - s. 50
              - uč. s.40, 41 - jen si přečíst, třeba s rodiči
Dnes vám zadávám úkoly jen do středy, pak máte velikonoční prázdniny :)) Přeji krásné svátky!
 

Úkoly na týden od 30.3. do 3.4.

M - s. 18 - 20

Čj - s. 76 / cv. 2, 4

      s. 77/ cv.5, 7 - žlutý rámeček se děti nemusí učit nazpaměť, ale aspoň je na tato slova upozorněte, případně procvičte 

Písanka - s. 7, 8

Čítanka - s. 73 -75

Prvouka - s. 47, 48

Můžete procvičovat i na internetu https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-2/534  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d-1-uroven/5047

Ať se vám daří :))

 

Úkoly pro týden od 23.3. do 27.3.

M - s. 16, 17 - cvičení, která se mají dělat do sešitu nebo nejdou nijak zapsat, dělejte ústně

                     - Z dvojstránky uprostřed učebnice si děti vytrhají násobilku 2. Pracovat se s tím dá různě, např.skládat příklady k násobkům, říkáte dítěti příklady a ono ukazuje výsledek, položíte příklady obráceně na stůl a hrajete jako pexeso - hledáš dvojici příklad a výsledek ...

Čj - s. 74 / cv. 2, 4

       s. 75 / cv. 2, 5 - přepsat do sešitu

Písanka - s. 5, 6

Prv - s. 47, 48

Čítanka - s. 70 - 72 -Jak si housenka pletla kabátek, Deset malých černoušků

 

Úkoly pro týden od 16.3. do 20.3.

M - s. 14 - příprava na násobení

     s. 15 - násobilka 2 - naučit násobky dvou

Čj - s. 72 / 2,4

      s. 73 / 2,5 - cvičení nepište do učebnice, ale do školního sešitu

PÍSANKA - s. 3,4

ČÍTANKA - s 68 - 70 - Mistr skoku pro něco, Žirafa u fotografa

PRV - s. 46 

V případě, že si nestihnete vyzvedout písanku nebo dotazů mě kontaktujte na mail ivethajdova@seznam.cz

Učit se básničku na recitační soutěž. Doporučuji dětem sledovat pořad čt2 UčíTelka od 9 00 hod.