3. ročník

Úkoly na středu 3. 3. 2021
Angličtina - V 10:20 online hodina v Teams - AJ3.
Prvouka - napiš si zápis do sešitu, nadpis HOUBY a obrázek už máme, tak za to pokračuj
- houby neobsahují zelené barvivo, proto nepatří mezi rostliny
- rozmnožují se výtrusy
- dělí se na: 1. jedlé - bedla
                    2. nejedlé - hřib žlučník
                    3. jedovaté - muchomůrka
 
Úkoly na úterý 2. 3. 2021
Český jazyk - Hravá vyjmenovaná slova - str. 23, cv. 1, 2, 3
Angličtina - PS s. 34/cv. 1 doplň slovíčka
Prvouka - prac. seš. str. 45
 
Úkoly na pondělí 1. 3. 2021
Matematika - str. 86, cv. 7
Písanka - str. 4,5
 
Úkoly na pátek 26. 2. 2021
Český jazyk - Hravá vyjmenovaná slova - str. 22, cv. 1, 2, 3
Na pondělí se naučte básničku - bude soutěž!
Prvouka - online hodina v 10 45 - připomínám zkoušení z neživé přírody :)
               
Úkoly na čtvrtek 25. 2. 2021
Český jazyk - str. 52, cv. 3 - doplnit a napsat do sešitu
Matematika - odeslat kvíz
Angličtina napiš do velkého modrého sešitu na novu stránku nadpis MY BODY, nalep obrázek, který ti odpoledne dostaneš ze školy a popiš ho následujícími slovíčky: head (hlava), arm (ruka-paže), hand (dlaň s prsty), leg (noha), foot (chodidlo)
Úkoly na středu 24. 2. 2021
Matematika - str. 84, cv. 15 - do sešitu napsat a vypočítat 4 sloupce
Posílám odkaz na únikovou hru:
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ3.
Prvouka - prac. seš. str. 44 / úkol s kašpárkem a doplňte ( úkol s domečkem nedělejte )
 
Úkoly na úterý 23. 2. 2021
Český jazyk - Hravá vyjmenovaná slova - str. 21, cv. 5,6
                      - naučit se vyjmenovaná slova po P
                      - najít a naučit se básničku na pondělí 1. 3. 2021
Angličtina -  PS s. 33/cv. 3 postav zeď
                            Quiz time A - doplň slovíčka, piš bez vyhledávání v sešitu, ať si otestuješ, co umíš, teprve potom dohledávej, opravuj a dopisuj 
                                                  chybějící slovíčka
Prvouka - napiš si zápis do sešitu 
Živá příroda
- tvoří ji: houby, rostliny, živočichové
- společné znaky živých organismů: 
1. přijímají vodu a živiny
2. dýchají
3. vylučují
4. reagují na změnu přírody
5. pohybují se
6. vyvíjejí a rozmnožují se
 
Úkoly na pondělí 22. 2. 2021
Písanka - str. 2, 3
Matematika - list M8, cv. 4, 5, 7, 8
Čítanka - str. 61, cv. 1 - nakreslit obrázek
 
Úkoly na pátek 19. 2. 2021
Český jazyk - učebnice str. 51, cv. 3 - doplnit a napsat do sešitu
Prvouka - online hodina v 10 45
 
Úkoly na čtvrtek 18. 2. 2021
Český jazyk - učebnice str. 49, cv. 3
Angličtina - PS s. 32/cv. 1   circle = zakroužkuj slova ...family(rodina) - red, face (obličej) - blue, feelings (pocity) - green
                          s. 33/cv. 3  doplň slova do cihel tak, aby vznikly správné věty  
Úkoly na středu 17. 2. 2021
Matematika - list M6
                     - učebnice str. 79, cv. 9 (nestihli jsme to v online hodině, tak si to napište do sešitu)
Prvouka - prac. seš. str. 41 - úkol s kašpárkem
              - udělej si krátký videotest, jak poznáš přírodu pod mikroskopem www.youtube.com/watch?v=BwQMquUDyz0
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ3.
 
Úkoly na úterý 16. 2. 2021
Český jazyk - učebnice str. 47, cv. 2 - doplnit a napsat do sešitu
                      Diktáty, testy a hry - str. 18, cv. 2, 3
Angličtina -  PS s. 30/cv. 5 spoj věty podle počtu osob na fotce a napiš je
                      Na středu si zopakuj písničku/básničku z učebnice s. 29 - nazpaměť!!!
Prvouka - prac. seš. str. 40 / cv. 1, 3. Ve cvičení 3 si vyber libovolnou planetu sluneční soustavy kromě planety Země.
 
Úkoly na pondělí 15. 2. 2021
Matematika - str. 81, cv. 1 - vypočítat a napsat do sešitu
Písanka - str. 32 a nová písanka str. 1
Úkoly na pátek 5. 2. 2021
Český jazyk - učebnice str. 46, cv. 1 - prvních 7 vět napište do sešitu
Prvouka - online hodina v 10 45
 
Úkoly na čtvrtek 4. 2. 2021
Český jazyk - Hravá vyjmenovaná slova - str. 17, cv. 7 - doplnit a str. 18, cv. 8 - doplnit a vymalovat
Angličtina - do velkého sešitu si napiš otázku  Have you got a brother?  (Máš bratra?)
                                                                          Yes, I have. --- No, I haven't. (Ano, já mám. --- Ne, já nemám.)
                  - PS s. 29/cv. 3 
                  - poslechni si písničku z učebnice s. 29 a nauč se ji nazpaměť (zkoušíme po jarních prázdninách!) Track47.mp3 (932884)
                  - PS s. 29/cv.4 doplň slova z rámečku do vět (když si nebudeš vědět rady, pomůže ti cvičení 3 a text písničky) 
                  - a ještě jedna slíbená písnička www.youtube.com/watch?v=KyBYuEgvFl0
 
 
Úkoly na středu 3. 2. 2021
Matematika - učebnice str. 78, cv. 5 napsat a vypočítat do sešitu
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ3.
Prvouka - začneme se učit o sluneční soustavě
Na páteční online výuku si každý z vás připraví asi 3 věty k planetě, kterou má níže zadanou. Napište si to do sešitu a buď to z něho v pátek přečtete nebo to řeknete zpaměti. Informace můžete čerpat z učebnice na straně 34 - 35 nebo z přiloženého videa nebo z vlastního zdroje ( třeba knížky).
Anička - Merkur, Venuše
Klára - Země
Adinka - Mars, Jupiter
František - Saturn
Tomáš - Uran, Neptun
Vím, že někdo má dvě planety, ale vás je 5 a planet 8, tak jsem to spravedlivě rozdělila:) 
Slíbené video - důležitých je prvních asi 10 min edu.ceskatelevize.cz/video/6445-ucitelka-3-tr-planety-slunecni-soustavy
 
Úkoly na úterý 2. 2. 2021
Český jazyk - Hravá vyjmenovaná slova - str. 17, cv. 4, 5
Matematika - list M5
Angličtina - procvič si názvy členů rodiny v písničkách www.youtube.com/watch?v=uLUcKFL248M
PS s. 28/cv. 1 namaluj svou rodinu
            /cv. 2 přiřaď členy rodiny, všímej si vlasů!
Prvouka - prac. seš. str. 38 - úkol s kašpárkem a dopňte
 
 
Úkoly na pondělí 1. 2. 2021
Český jazyk - Hravá vyjmenovaná slova - str. 16, cv. 2
Čítanka - str. 52 - 55
Písanka - str. 30, 31
Naučit se vyjmenovaná slova po M.
Úkoly na čtvrtek 28. 1. 2021
Český jazyk - list Č4, cv. 10, 11
Matematika - učebnice str. 75, cv. 67 - 4 sloupce napište a vypočítejte do sešitu
Angličtina - na novou stránku ve velkém sešitě si napište nadpis My family, pod něj nalepte tabulku se slovíčky a vyplňte ji
 
Úkoly na středu 27. 1. 2021
Matematika - list M3, cv. 4, 5, 6
                     - posílám pro zábavu a procvičování
                                         - wordwall.net/resource/9517504/n%c3%a1sobky-%c4%8d%c3%adsla-6
                                       - wordwall.net/resource/9780377/n%c3%a1sobky-%c4%8d%c3%adsla-7
                                       - wordwall.net/resource/9780745/n%c3%a1sobky-%c4%8d-8
                                       - wordwall.net/resource/9781063/n%c3%a1sobky-%c4%8d-9
Angličtina V 10:45 online hodina v Teams - AJ3.
Prvouka - podívej se na krátké video o půdě www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4
Napiš si zápis do sešitu
Půda
- humus - nejůrodnější část půdy 
              - vzniká z odumřelých rostlin a živočichů
Úkoly na úterý 26. 1. 2021
Český jazyk - učebnice str. 45, cv. 2 - doplnit a napsat do sešitu
                     - list Č6 - jen doplnit správné písmeno do slov
                     - kvíz
Angličtina - Pracovní list Funny faces s. 11/cv. 1  vyber postavu podle popisu a napiš do rámečku písmeno
                     PS  s. 27/cv. 7 nejprve najdi cestu bludištěm, potom čti po cestě popisky a vyber, o který obrázek robota (1-2-3) se jedná
                                   /cv. 8 splň úkol podle zadání 
 
Úkoly na pondělí 25. 1. 2021
Matematika - str. 72, cv. 56 - 4 sloupce
Písanka - str. 28, 29
Čítanka - str. 44, 45
Úkoly na pátek 22. 1. 2021
Český jazyk - list Č5 - doplnit a vybarvit
 
Úkoly na čtvrtek 21. 1. 2021
Český jazyk - učebnice str. 44, cv. 4 - doplňte a napište do sešitu
Angličtina - PS s.26/cv. 5 napiš ke každému obrázku pět vět, které popisují, jak robot vypadá (U 1. obrázku je už jedna věta předtištěná.)
 
Úkoly na středu 20. 1. 2021
Matematika - list M3, cv. 2,3
Angličtina - V 10:45 online hodina v Teams - AJ3. Pozor, změna času!!!
Prvouka - v prac. seš. na str. 37 udělej spodní polovinu strany - vystřihni a vlep popisky ze strany 36 a úkol Doplňte
- Zkuste si na stopkách v mobilu změřit, jak dlouho vydržíte nedýchat - ALE NEUDUSTE SE! - výsledek si zapište na papír a pak to porovnáme :))
 
Úkoly na úterý 19. 1. 2021
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 16, cv. 3, 4
Angličtina - PS s. 25/cv. 4 -popiš obrázky - do obdélníků doplňuj části vět tak, abys správně popsal oba obličeje. Nápovědy: délka obdélníku odpovídá délce textu, věty s he (on) patří Vonnymu, věty s she (ona) patří Marii.
Prvouka - přečti si v učebnici na str. 30 o vzduchu
- napiš si zápis do sešitu
VZDUCH
- se skládá z dusíku, kyslíku, oxidu uhličitého a ostatních látek
- atmosféra - je vzdušný obal Země
 
Úkoly na pondělí 18. 1. 2021
Matematika - str. 70, cv. 45 - napsat a vypočítat do sešitu
Písanka - str. 26, 27
Čítanka - str. 40, 41
Úkoly na pátek 15. 1. 2021
Český jazyk - učebnice str. 38, cv. 4 - doplňte a napište do sešitu
Úkoly na čtvrtek 14. 1. 2021
Matematika - str. 68, cv. 34 - 4 sloupce vypočítej a napiš do sešitu
Angličtina - PS s.25/cv. 3 doplň jména postav podle popisu (každá postava je tam dvakrát)
                      nové slovíčko glasses - napiš si ho do velkého sešitu a přimaluj brýle
Úkoly na středu 13. 1. 2021
Český jazyk - Hravá vyjmenovaná slova - str. 9, cv. 4,5
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ3.
Prvouka - koloběh vody - prostuduj si obrázek v učebnici na str. 29
              - podívej se na krátké video o koloběhu vody www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0
Úkoly na úterý 12. 1. 2021
Český jazyk - Písanka str. 24, 25
Matematika - učebnice str. 65, cv. 15 - napište a vypočítejte do sešitu
Angličtina - PS s. 24/cv. 1 obrázek obličeje
 
- do velkého sešitu si pod nalepená slovíčka napište ještě další dvě 
                                                               big  (napiš velkým písmem, znamená to velký) 
                                                                    little  (napiš malým písmem, znamená to malý)
Prvouka - prac. seš. str. 35 ( modrý rámeček - kolik vody  přes den vypiješ - dělat nemusíte! )
Napiš si zápis do sešitu.
PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI
1. voda
2. vzduch
3. půda
4. teplo a světlo ze Slunce
                
Úkoly na pátek  8. 1. 2021
 Český jazyk - Hravá vyjmenovaná slova, str. 10, cv. 8
 
Úkoly na čtvrtek 7. 1. 2021
Angličtina - odstřihni si z pracovního listu 5. Funny faces tabulku se slovíčky, nalep ji do sešitu a vyplň
                   procvič si nová slovíčka www.liveworksheets.com/mb192502jy
                   tady trénuj výslovnost  www.liveworksheets.com/by466501uf
              
Úkoly na středu 6. 1. 2021
Matematika - učebnice str. 52, cv. 42 - příklady napište do sešitu pod sebe a vypočítejte.
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ3.
Prvouka - prac. seš. str. 33 - udělej dva úkoly - a to, přiřaďte čísla podle obrázku a doplňte
Další prvouka bude až v pátek, kdy máme online hodinu:)
 
Úkoly na úterý 5. 1. 2021
Angličtina - PS. s. 22/cv. 6 zopakuj si pozdravy a přiřaď je správně podle času na obrázku
              poslechni si písničky www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
                                      www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLo
            V další písničce si zopakuj pocity a nálady, některá slovíčka jsou navíc, dokážeš přiřadit  jejich významy? (nápověda: překvapený, horko, chladno, ospalý,
                  nadšený, znuděný) www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4
 
Prvouka
Dnes se začneme se učit o tom, jak se dělí příroda. Další hodiny si budeme říkat podrobněji o jednotlivých částech.
 
Napiš si zápis do sešitu.
PŘÍRODA
- dělí se na živou: zde patří živočichové, rostliny a houby
  a neživou: zde patří voda, vzduch, půda, horniny a nerosty, teplo a světlo ze Slunce
 
Podívej se asi na první 3 minuty tohoto videa. Pak se začne mluvit o ekosystému a to už můžeš vypnout:) 
 
Rozvrh online hodin od 4. 1. 2021
                   1. hodina            2. hodina           3. hodina             4. hodina
                     8:00                   9:00                   10:00                   11:00
Pondělí                                     M                       ČJ
Úterý             ČJ                                                                          
Středa                                      M                                                 AJ
Čtvrtek          ČJ 
Pátek                                       ČJ                                                PRV
 
Úkoly na pátek 27. 11. 2020
Matematika - list M 10, cv. 8
                   - list M 11, cv. 1
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online. Připravte si list ČJ 13, 14 , učebnici a pouzdro.
Úkoly na čtvrtek 26. 11. 2020
Český jazyk - Hravá vyjmenovaná slova, str. 52 - doplňte 4 vyjmenovaná slova správně pod obrázek, str. 53, cv. 2 - napište 4 věty
                    - list ČJ 12 - doplňte slova, vyškrtejte je v mřížce a ze zbylých písmen poskládejte tajenku ( slova nepište na linky)
                    Naučte se vyjmenovaná slova po B!
Matematiku budeme mít v 10 hodin online. Připravte si list M 10 a pouzdro.
Prvouka - ve 13 00 hod online hodina
 
Rozvrh hodin platný od pondělí 30. 11. 2020.
 
                           1. hodina         2. hodina       3. hodina        4. hodina          5. hodina
 
Pondělí                  Čj                     M                 Čt/Ps                Pč                    Čt/Ps
 
Úterý                       M                    Čj                  Aj                    Tv                     Prv
 
Středa                    Čj                     M                  Aj                    Prv
 
Čtvrtek                    M                    Čj                  Aj                    Čt/Ps                Prv
 
Pátek                      Čj                    M                  Hv                    Vv
 
 
 
 
 
 
 
Úkoly na středu 25. 11. 2020
Matematika - učebnice str. 34, cv. 4 - 4  sloupečky napište a vypočítejte do sešitu matematiky
                     - list M 10, cv. 6 - napište rozdíl ( = výsledek odčítání)
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online. Připravte si učebnici, papír  a pouzdro.
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ3.
Prvouka - prac.seš. str. 23 - udělej jen 12 úkolů v zeleném rámečku, nezapomeň vybarvovat správné odpovědi ve čtvercové síti - pokud bude správně 1b, tak vybarvíš okýnko 1b, třeba černou pastelkou. Vznikne ti jednoduchý obrázek:)
 
Úkoly na úterý  24. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 30, 31
                      - list ČJ 12, nahoře doplnit slova a vyškrtat je v mřížce
                     -  Písanka str. 16
Matematiku budeme mít v úterý v 10 hodin online. Připravte si PS matematiky, učebnici , papír a pouzdro.
Angličtina - do velkého modrého sešitu na novou stránku napiš nadpis PETS, nakresli si  (např. podle učebnice s. 14, nebo podle sebe) 6 zvířátek a pojmenuj je -
                        a fish, a dog, a cat, a bird, a rabbit, a spider
                      - procvič si názvy zvířátek a zopakuj si barvy www.youtube.com/watch?v=fabN4WXE7wk&feature=youtu.be
                 (jsou tam i zvířátka "navíc" :-) )
Prvouka - prac.seš. str. 22 - zakreslete obrázek jakoby to byla mapa
                                           - dále udělej úkol a) a úkol b)
                                           - úkol c) a doplňte - nedělejte!
Úkoly na pondělí 23. 11. 2020
Matematika - list  M9 - vypočítejte příklady a vymalujte si obrázky
Ćeský jazyk budeme mít v pondělí v 9 hodin online. Připravte si učebnici, list ĆJ 11 a pouzdro. Nachystejte si také otázky pro našeho hosta Navota!
Úkoly na pátek 20. 11. 2020
Český jazyk - učebnice str. 94, cv. 5 ( 6 vět napište do sešitu český jazyk A)
Matematiku budeme mít v pátek v 10 hodin online. Připravte si PS matematiky a pouzdro.
Úkoly na čtvrtek 19. 11. 2020
Matematika - list M 4, cv. 18, 19
                     - do sešitu napsat a vypočítat:  45 : 5 =            9 . 8 =
                                                                        6  : 2 =            7 . 8 =
                                                                       32 : 8 =            4 . 6 = 
                                                                       18 : 6 =            5 . 9 =
                                                                       81 : 9 =            6 . 7 =
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online, připravte si učebnici, papír, sešit a pouzdro.
Angličtina - PS s. 13/cv. 7 splň zadání, obrázek vymaluj (každý předmět jinou barvou, pozor - překrývají se, některé části nebudou vidět)
Prvouka -  ve 13 00 online hodina
 
Úkoly  na středu 18. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 28, 29 - přečíst a napsat úkoly 1, 2, 3
Matematiku budeme mít ve středu v 10 hodin online. Připravte si PS matematiky a pouzdro.
Angličtina - V 11:10 online hodina v Teams - AJ3.
Prvouka - učebnice str. 18 - přečti si uprostřed strany růžový rámeček - hlavní a vedlejší světové strany a do sešitu si napiš nadpis Světové strany a tento rámeček si tam přepiš i se směrovou růžicí
Ve čtvrtek v 13: 00 budeme mít online hodinu!
 
Úkoly na pondělí 16. 11. 2020
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online. Připravte si čítanku, učebnici ČJ a pouzdro.
Písanka - str. 14, 15
Matematika - list M 4, cv.17 - doplňte tabulku
 
Úkoly na pátek 13. 11. 2020
Český jazyk - Naučit se vyjmenovaná slova po Z
                      - Diktáty, testy a hry, str. 10, cv. 8, 9 ( antonyma = slova opačná), cv. 10
Matematiku budeme mít v 10 hodin online, připravte si PS matematiky, kód únikové hry a pouzdro.
Úkoly na čtvrtek 12. 11. 2020
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online. Připravte si učebnici ČJ, papír a pouzdro.
Matematika - list M1, cv. 2,  (nemáte to barevně, ale je to jednoduché, vynásob číslo v řádku nahoře s číslem ve sloupečku, výsledek napiš do prázdného okénka )
                       list M1, cv. 4 (výpočet, odpověď i nákres)
Angličtina - poslechni si písničku (a zazpívej :-) https://www.youtube.com/watch?v=4Du-AyqMNN4
                  - zahrej si hru (dobře poslouchej - může být krátká odpověď: I am ten.= Jsem desetiletá/ý i dlouhá: I am ten years old.= Jsem 10 let starý/á.
                 - PS s.12/cv. 6 
Prvouka - prac. seš. str. 21
                                                                                                                                                                                                                
                Úkoly na středu 11. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 9, cv.6 - podle zadání
                                                       - str. 10, cv. 7
Matematiku budeme mít v 10 hodin online . Připravte si PS matematiky, papír, list M4 a pouzdro.
Angličtina - do velkého modrého sešitu na novou stránku napiš barevně otázku How old are you?/hau ould a:r ju:/
                  - pod otázku namaluj nějaký podobný dort
                   - pod dort napiš odpověď I am  ___ . (číslicí, kolik ti je let), múže se psát i I'm ___. (místo písmene a je nahoře čárka a jinak se to čte)
                                                           /ajem/                                                                   /ajm/
                   - PS s.11/cv. 4   
Prv - Video - voda v krajině  edu.ceskatelevize.cz/video/1591-voda-v-krajine
      - Protože je video malinko delší, pracovní sešit necháme až na zítra:)

Úkoly na úterý 10. 11. 2020
Matematika - do sešitu matematiky si napiš a vypočítej tyto příklady: 9 . 8 =          64 : 8 =
                                                                                                             7 . 4 =           56 : 7 =
                                                                                                             3 . 6 =           24 : 3 =
                                                                                                             2 . 8 =           32 : 8 =
                                                                                                             5 . 7 =           42 : 6 =
                    - list M4, cv. 15 - dopiš příklady na násobení k daným výsledkům ( př. 24 = 3 . 8)
Připomínám postup, dnes jsme si ho říkali: Klikněte na některé obrázky a objeví se úkol. Když ho správně splníte, kliknete na splněno ( vpravo dole), objeví se kód. Ten si zapište př. 1Z. Na závěr otevřete  zámek,  doplníte kódy do odpovědí a klikněte na klíček. Pokud se zámek odemkne, máte to správně. Postupně odemknete správnými kódy všechny zámky. Kódy si napište na papír a v pátek mi je při online hodině ukážete.
Angličtina - V 8:00 online hodina v Teams - AJ
 
Prv - Podívej se na video, jak člověk využívá krajinu edu.ceskatelevize.cz/video/4748-id-4748
      - prac. seš. s. 20
 
Úkoly na pondělí 9. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 24, 25 - přečíst a splnit úkol 1, 2
                      - Písanka str. 12, 13
Matematika - PS str. 30, cv. 1, 2
V pondělí v 9 hodin máme online hodinu českého jazyka, nachystejte si učebnici, papír a pouzdro.
Pracovní činnosti - Ze starých novin nebo časopisů, natrhej malé kousky. Tyto kousky pak nalep na papír a vytvoř jablíčko, nebo hrušku. (stačí na formát A5) Pro inspiraci přikládám odkaz : https://cz.pinterest.com/pin/1688918598826860/
                     
Úkoly na pátek 6. 11. 2020
Český jazyk . není úkol, všechno jsme stihli v online hodině,
Matematika - PS str. 29, cv. 7, 8
V pátek v 10 hodin máme online hodinu matematiky, nachystejte si pracovní sešit a  tužku.
Výtvarná výchova - nakresli pastelkami nebo voskovkami na bílý výkres (A5) naležato 2 nebo 3 tučňáky na ledu. Podívej se na video: https://krokotak.com/2019/01/penguin-how-to-draw/
 
Úkoly na čtvrtek 5. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry, str. 8 - přečíst zelený rámeček nahoře, str.8, cv.1,2,3 - doplnit a napsat.
Matematika - PS str. 29, cv. 1, 2 ( kdo se zúčastnil ve středu online hodiny, už to má hotové, nemusí nic psát)
Ve čtvrtek v 9 hodin máme online hodinu českého jazyka, nachystejte si učebnici, Diktáty,testy a hry, sešit do českého jazyka a pouzdro.
Angličtina - PS s. 11/cv. 3 anglická matematika :-)
Prv - prac. seš. s. 19 - k vykreslování mapy si vezměte na pomoc učebnici na str. 15. Nic do mapy nevpisujte, jenom zkuste na správné místo použít správnou barvu :)
 
Úkoly na středu 4. 11. 2020
Český jazyk - list. ČJ 5, cv. 3 
                       list ČJ 5, cv. 4 si vypracuje pouze František
Procvičujte:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5860
Matematika - PS str. 28, cv. 5, 6
Ve středu máme v 10 hodin online hodinu matematiky, připravte si PS, papír, tužku, list M3.
- napiš do velkého modrého sešitu na novou stránku zápis Counting to 20.docx (12204)
Prv - podívejte se na video o pohoří ČR, je sice určeno spíš čtrťákům, ale je moc zajímavé. Názvy jednotlivých pohoří si pamatovat nemusíte.
 
 
Úkoly na úterý 3. 11. 2020
Český jazyk -  Učebnice str. 23, přečíst žlutý rámeček, cv. 2 - ústně
                      -  list ČJ 3- cv. 6 a),b), list ČJ 5, cv. 1,2
V 9:00 hodin máte online hodinu ČJ - připravte si učebnici, papír, tužku , list ČJ 3 a list ČJ 5 a Diktáty, testy a hry.
Matematika - PS str. 28, cv. 4 (kdo se zúčastnil online hodiny, toto cvičení už má hotové)
                       PROVIČUJTE NÁSOBILKU!
 
Angličtina - V 9.30 hod online výuka v Teams. - Zapnete aplikaci např. v 9.25, kliknete vlevo na Týmy - AJ3 a připojíte se.
Prv - napiš si tento zápis do sešitu a přečti si uč. str. 15
KRAJINA
Výšku krajiny měříme v metrech. Porovnáváme ji s hladinou moře, proto jí říkáme nadmořská výška.
Nížiny - na mapě se značí zeleně
Vysočiny - na mapě se značí hnědě
 
Úkoly na pondělí 2. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 22, přečíst Ukolébavka a na str. 23, napsat úkol 1 a 4 (úkol 2 a 4 nedělejte). Nakreslete obrázek.
                      - Písanka str. 11 ( nahoře doplňte do modrých rámečků slova z nabídky, potom věty napište na volné linky). Napište odpovědi na otázky dole (nápověda:         Olomoucký kraj, Olomouc, jméno obce určitě víte!)
Matematika - PS str. 26, cv 8, str. 28, cv. 1,2,3
Pracovní činnosti - vytvoř si housenku podle přiloženého videa https://cz.pinterest.com/pin/582160689322983260/?nic_v2=1a2wLzvEU
 
Úkoly na pátek 23. 10. 2020
Český jazyk - list ČJ 2, cv. 2
                     - list ČJ 3, cv. 4, 5   
www.youtube.com/watch?v=F8PrHKEVDtQ
https://www.youtube.com/watch?v=nQVY94LZFJg&t=186s
 
Matematika - PS str. 26, cv. 3, 4, 6, 7 (Děti, které se ve čtvrtek zúčastily online hodiny, už to mají vypočítané, takže úkol z matematiky nemají!!!!!!)
 
Od pondělí 26.10. do pátku 30. 10. 2020 máte prázdniny, hezky si je užijte!
 
Výtvarná výchova - nakresli obrázek obkreslením ruky. Obkresli si na papír tužkou ruku a domaluj tak, aby vzniklo např. nějaké zvířátko. Použij malý bílý výkres (A5) a kresli naležato. Můžeš použít fixy, pastelky, barvy, vyber si.  Nejprve se pro inspiraci podívej na videa (2.video prvních 5,30 min).
 
Úkoly na čtvrtek 22. 10. 2020
Český jazyk - Učebnice str. 22 - Slova souznačná mají stejný nebo podobný význam ( omyl - chyba, běží - utíká, říká - mluví...)
                      - list ČJ 2 , cv. 1, 3, 4
Matematika - list. M 3, cv. 9, 10, 11 
                      ( třetinu vypočítáme tak, že číslo dělíme 3, polovinu vypočítáme tak, že číslo dělíme 2...)
                         Procvičujte si násobilku!
Angličtina - v PS s.10 doplň ke slovíčkům správná písmena obrázků, obrázky vybarvi podle zadání ve cvičení 2
Prvouka - dnes se dozvíte o tom, co je to Evropská unie. V učebnici na str. 14 si přečtěte horní třetinu stránky ( Všimla jsem si, že v matematice zrovna třetinu procvičujete, tak víte, co tím myslím :)) a podívejte se na video, ve kterém je pojem Evropská unie krásně a jednoduše vysvětlen https://edu.ceskatelevize.cz/co-je-to-evropska-unie-5e441a9cf2ae77328d0a6ea0
 
Úkoly na středu 21.10.2020
Český jazyk - list ČJ 4 - opakování učiva - cv. 1, 2, 3, pozorně si přečtěte zadání úkolů
                      - Diktáty, testy a hry - str. 7, cv 3 a 4 doplň správné písmeno
Matematika - PS - str. 25, cv. 4, 5
                            - str. 26, cv. 1,2
                    
Angličtina -  použij zbytek z pracovního listu, spoj obrázky se slovy, na linku opiš anglické slovíčko psacím písmem, obrázek vybarvi a nalep
Prvouka - prac. seš. s. 18 - vlep si vlajky jednotlivých států, napiš jejich názvy do mapky a názvy hlavních měst. Správné odpovědi najdeš v učebnici na str. 14.
 
Úkoly na úterý 20. 10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 22, Slova protikladná jsou slova opačného významu - př. velký x malý, čistý x špinavý. 
                     - list ČJ 1, cv. 1, 2, 3, 4, 5
                     - procvičuj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/kvetinova/cviceni.htm,
                         https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/boj-o-hrad/hra.html
Matematika - PS str. 25, cv. 1, 2, 3, 6, naučte se násobky 9
                      - procvičování  https://matematika.hrou.cz/c/3.trida/mala-nasobilka
                         https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob9_1.htm 

Prvouka - sousední státy ČR  - do sešitu si napiš tento krátký zápis

             Česká republika

             Leží v Evropě. Sousední státy ČR jsou Slovensko, Rakousko, Německo a Polsko.

Pro zvídavé žáčky video k tématu   https://edu.ceskatelevize.cz/ucitelka-cestujeme-ii-3-5-tr-5f4f80f4a8b4ae21c15fd3ac

Angličtina - do velkého modrého sešitu na novou stránku napiš barevně nadpis IN THE CLASSROOM

                 - na pracovním listu je tabulka se slovíčky, odstřihni ji, nalep a vyplň ( vždy třikrát napiš psacím písmem anglické slovíčko), zbytek listu schovej

                 - https://quizlet.com/330548444/chit-chat-1-unit-2-flash-cards/

                   na tomto odkazu si můžeš pustit výslovnost slovíček a učit se je

 

 
                        
Úkoly na pondělí 19. 10. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 20, 21 - přečtěte si O lišce a čápu a potom vypracujte všechny úkoly na str. 20 a 21
                      - Písanka str. 9 a 10
Matematika - list M 2 - cv. 5, 6, 7 ( Dělení číslem 9 jsme se ještě neučili, ale chytré a šikovné děti si určitě poradí! Pokud to nezvládnete, tak dělení číslem 9 vynechejte.)

Milí třeťáci,

zaregistrovala jsem na Škola v pyžamu naši třídu, já jsem přihlášená, teď už jen čekám na vaše dobrovolné přihlášení. 
Postup :
-zadejte: https://www.skolavpyzamu.cz/itzoi
-klik na založím si nový účet
-napište své jméno a příjmení
-napište své heslo
-klikněte na souhlasím se zpracováním osobních údajů
-pokračovat jako......(vaše jméno)
-objeví se vaše nové heslo pro příští přihlášení, to si zapište
-klik na nástěnka a tam už na vás čeká úkol, který splníte a odešlete
Snad se nám to povede, už se těším na vaše odpovědi.
Pracovní činnosti - Úkolem tohoto týdne je nasbírat různé druhy  listí, které děti nalepí na papír. Mohou tvořit různé postavičky, nebo zvířátka. Hotové práce se budou odevzdávat po příchodu do školy.
 
Úkoly na pátek 16. 10. 2020
Český jazyk - list ČJ 9 a 10 - Hrátky s abecedou - úkol 1, 2,(přečtěte si pozorně, co máte dělat), zkuste i úkol 3, pozor, všechna slova musí začínat stejným        písmenem a namalujte k tomu obrázek
 Každý den přečtěte 2 stránky z vybrané knížky!
Matematika - PS str. 24, cv. 9, 10 (polovinu z čísla vypočítáme tak, že číslo dělíme 2, třetinu vypočítáme tak, že číslo dělíme 3, čtvrtinu vypočítáme tak, že číslo  dělíme 4.....)
                      - list M 5 - cv. 5, 6, 7, 8
Výtvarná výchova - děti dostaly domů složku s výkresy. Úkol do Vv - nakreslit pastelkami na malý bílý výkres (A5) misku s ovocem (jablíčka, hrušky, švestky, hrozny, banány,...). Práce z Vv děti odevzdají po návratu do školy. 
 
Úkoly na čtvrtek 15. 10. 2020
Český jazyk -  Diktáty, testy a hry pro 3. ročník ZŠ - str. 5, cv. 1,2,3 doplňte, str. 6, cv. 5, 6
                     - Učebnice str. 17, cv.10 napiš po chodit pěšky do sešitu
Matematika - pracovní sešit str. 24, cv. 5,6,7
                     - list M 7 - vypočítejte a vybarvěte podle návodu dole
Angličtina - doplň do nakopírovaného obrázku slovíčka z bočního rámečku a nalep ho do velkého modrého sešitu
 
Úkoly na středu 14.10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 17, cv. 9 - spoj správné dvojice a cvičení přepiš do sešitu
                     - list ČJ 8 - doplň a správně vymaluj
                     - párové souhlásky si můžete procvičovat na tomto odkazu: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov
                     - můžete se podívat na hezké video : https://www.youtube.com/watch?v=0xuZFBNF1dQ
Matematika - pracovní sešit str. 24, cv. 1, 3 ( pozor, nejdřív vypočítej závorku!!!!) a  cv. 4
                    - list M 1 - cv. 1 ( příklady vypočítej) a cv. 3 ( číslo uprostřed vynásob číslem v šedé části a výsledek napiš do bílého kolečka) 
Angličtina - PS s. 9/cv. 7 vyplň doplňovačku