POZOR!!! Po rozkliknutí odkazu se vám zobrazí postup pro přihlášení do aplikacích poskytnutých dočasně zdarma online! Info k přihlášení pro žáky 1.docx (14460)

Najdete tam spoustu aktivit na procvičování nového i probraného učiva ze všech hlavních předmětů!

3. ročník

Případné dotazy pište na zs.vilemov@seznam.cz .

Úkoly do pátku 26.6.2020

PRV - s. 66, 67 - dokončení prac. seš. nechávám na dobrovolnosti, jde už jen o opakování
Písanka - budeme ji průběžně dopisovat až do konce

Úkoly do pátku 19.6.2020

PRV - uč. str. 70, 71
        - prac. seš. s. 64, 65
        - video - Jak se zachovat při setkání s cizími lidmi https://edu.ceskatelevize.cz/nebezpecne-situace-mluveni-s-cizimi-lidmi-5e441a0df2ae77328d0a6754
Písanka - s.28-29

Úkoly do pátku 12.6.2020

PRV - uč. str. 69 - pročíst
        - prac. seš. str. 62, 63
        - video - ucho https://www.youtube.com/watch?v=6oS_xvj0yZo
Písanka - s.26-27

Úkoly do pátku 5.6.2020

Prv - uč. str. 67, 68 - pročíst

      - prac. seš. str. 61 

      - video o tom, jak pečovat o své zdraví https://edu.ceskatelevize.cz/nadvaha-5e441ad2f2ae77328d0a70f1

Písanka - s.24

Úkoly do pátku 29.5.2020

Prv - uč. str. 65 - pročíst
      - prac. seš. str. 60 - kartičky vyplnit, roztříhat a dát do obálky

 

Úkoly do pátku 22. 5. 2020

ČJ
- žlutý pracovní sešit s. 55/cv. 1e, f
- do školního sešitu si napište zápis

U podstatných jmen určujeme:

1. rod

mužský –TEN (květ, slon, den, smutek…) r. m.
ženský – TA (lžíce, sůl, blecha, pánev…) r. ž.
střední – TO (mýdlo, kotě, čtení, vejce…) r. s.

2. číslo

- jednotnéten JEDEN, ta JEDNA, to JEDNO (podstatné jméno vyjadřuje 1 osobu, 1 zvíře, 1 věc…) č. j.
- množné
podstatné jméno vyjadřuje víc než 1 osobu, 1 zvíře… č. mn.

- procvičujte rod podstatných jmen https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni2.htm
!!!Abyste určili správně rod, musíte si podstatné jméno říct v jednotném čísle (TA JEDNA cesta = r. ž. XXX TA města-TO JEDNO město = r. s.)

Písanka s. 22

M Násobení násobků deseti

- ústně nebo na fólii si procvičte v učebnici s.124/ cv. 4 a s. 125/cv.7
- do sešitu napište 2 sloupce ze cv. 13/s.126

- stále procvičujte násobilku https://aztekium.pl/mat.py

AJ  Whose is this?

- tento týden vypracujete cv. 5 v PS na s. 40
- na obrázku jsou 4 postavy, 1. tabulka  obsahuje otázky (v šedém rámečku jsou části oblečení na výběr), v 2. tabulce jsou odpovědi

Vaším úkolem je zeptat se na část oblečení v malém rámečku (Čí je …?), otázku utvoříte podle 1. tabulky a napíšete na první řádek a potom odpovědět (pomocí 2. tabulky) na druhý řádek !!! Někdy druhý řádek nestačí, musíte zkusit zmenšit písmo a někam to tam namačkat J

Prv - prac. seš. s. 58 - člověk - udělejte jen žlutý rámeček - porovnání s rodičem a úkol VV- nakresli nebo nalep postavu a k ní přilep kartičky s názvy částí těla- POZOR! Postava musí být dostatečně velká, jinak se s tím nedomluvíte! Úkol v modrém rámečku nedělejte! 

 

 

Úkoly do pátku 15. 5. 2020

Prosím  rodiče, kteří ještě neposlali vyplněný dotazník k nástupu dětí k pravidelné denní výuce
 od 25. 5. 2020, aby tak učinili do 18. 5. 2020. Informaci k dotazníku najdete v části "Aktuality". 
Děkuji.   Dagmar Zapletalová
 

ČJ

- žlutý pracovní sešit s. 55/cv. 1c, d
- do školního sešitu si opište krátký zápis

1. PODSTATNÁ JMÉNA (ohebný slovní druh)

= názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů

- ukazujeme si na ně zájmeny TEN, TA, TO

- hledejte synonyma mezi podst.jmény https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.html

- v sešitě si stránku rozděl na 5 sloupečků, budeš potřebovat jen 3 řádky, sloupce nadepiš Osoba, Zvíře Věc Vlastnost, Děj, vyber si dvě písmena a vymysli  podstatná jména, která na ně budou začínat (př. S: syn –sysel – stůl – skromnost – spaní)    

malá nápověda: názvy vlastností často končí na –ost, názvy dějů se často tvoří od sloves pomocí –ní číst/čtení, běhat/běhání, vařit/vaření…)

Písanka s. 21

M Násobení násobků deseti

- násobení 10 je velice jednoduché, 7 . 10 = 70, 15 . 10 = 150

- ústně si udělejte v učebnici cv. 1 na str. 124
- násobení násobky 10 je také jednoduché, pokud umíte násobilku https://aztekium.pl/mat.py , tady ji nejprve procvičujte, ať jste mistři
- pak už stačí přidat k výsledku nulu 7 . 30 = 210

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm stránky 1 - 5

AJ  Whose is this?

- tentokrát z vás budou detektivové: nejprve musíte v PS s.39/cv. 3 vypátrat, komu patří jednotlivé kusy oblečení, pomůže vám učebnice s. 2-3, můžete si je i správně vybarvit, také si můžete napsat jména Superstars na plot, ať víte, kdo je kdo

- potom napište věty, co si kdo vypůjčil a od koho

Prv - prac. seš. s 56, s. 57/ 1, 2, 3


Úkoly do čtvrtku 7.5.2020

ČJ

- žlutý pracovní sešit s. 55/cv. 1a, b
- učebnice s. 95/cv.1, 2 ústně
                 s. 95/cv. 3 napište do sešitu
- průběžně budeme stále procvičovat všechna vyjmenovaná slova, ale nově se začneme učit o slovních druzích,
  zopakujte si je proto ústně v učebnici s. 54/cv. 1, 2, 4

Písanka s. 19 a 20

M Dělení 9 se zbytkem https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-44/  výklad

- učebnice s. 121/ cv. 44, 45 ústně nebo fólie
- učebnice s. 121/ cv. 47 do sešitu 1., 3. a 5. sloupeček

AJ  Whose is this?

- do velkého modrého sešitu si nadepište na novou stránku barevně otázku
Whose [hu:z]is this?                                (znamená Čí je to?)

- podle obrázků v učebnici s.40 si pod ni namaluj 4 postavičky a popiš je:

a pirate [pairət]                a cowboy [kauboi]

a clown [klaun]                 a police officer [pəlis ofisər]

vysvětlení látky= nepište, ale čtěte:
- když chceme v AJ říct, že něco někomu patří, přidáme za jméno majitele apostrof '(to je t čárka nahoře) a písmeno s
- nepoužíváme člen a (=nějaký, nějaká, nějaké), ale určitý člen the [ðə- šlapeme si na jazyk] (protože přesně určíme, komu ta věc patří)

mum + cat = the mum's cat (maminčina kočka)

dad + car = the dad's car (tátovo auto)

Nick + shoes = the Nick's shoes (Nickovy boty)

úkol: vyberte si od každé nakreslené postavy 1 část oblečení, na obrázku ji zvýrazněte/třeba vymalujte/ a napište anglicky do sešitu, že  jí patří,
         např. the clown's skirt (klaunova sukně…ta tam není :-) )
 
Prv
 - uč. str. 61 - pročíst
- prac. seš. str. 54, 55

 

Úkoly do čtvrtku 30.4.2020

ČJ
- žlutý pracovní sešit s. 50-51
                          https://www.umimecesky.cz/roboti-vyjmenovana-slova?source=explicitMapGlobal

Písanka s. 15, s. 17 přečti si článek o výrobě papíru, na otázky odpověz jen slovy - krátce, celé odpovědi si můžeš nejprve podtrhnout v textu

 

M pokračujeme v dělení se zbytkem, postup jste doufám už všichni pochopili, tak teď už zbývá jen si zopakovat násobilku 8
- NOVÁ LÁTKA! Dělení 8 se zbytkem https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-43/  výklad
- učebnice s. 120/ cv. 39, 40 ústně nebo fólie
- učebnice s. 120/ cv. 43 do sešitu 1., 3. a 5. sloupeček
 

AJ Unit 8 Clothes (oblečení)

- PS s. 38 cv. 1 a 2

- https://www.gamestolearnenglish.com/clothes-game/ - tady si můžete zahrát hru, jsou v ní opět slovíčka navíc, ale vše pochopíte z obrázku
- https://www.youtube.com/results?search_query=english+fore+kids+clothes další procvičování slovíček Clothes
- https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU A song for you! Písnička pro vás!
 
Prv
- uč.str. 60 - pročíst
- prac. seš. str. 53 - těším se na vaše obrázky :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly do pátku 24.4.2020

ČJ
- dokončíme vyjm. slova po V, podívejte se na prezentaci o předponách Slova s předponou vy-, vý-.ppt (276992)
- žlutý pracovní sešit s. 49 celá
- učebnice s. 90/ cv. 2 ústně nebo fólie
                        /cv. 4, 5 do školního sešitu
- zahrajte si rozřazovačku  na https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-v
Písanka s. 12, 14 (13 ne)
 
M
NOVÁ LÁTKA! Dělení 7 se zbytkem
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-42/ výklad
- učebnice s. 119/ cv. 33, 38 ústně nebo fólie
- učebnice s. 119/ cv. 34, 36 do sešitu
 
AJ Nová lekce UNIT 8 Clothes (oblečení)

Poproste rodiče, aby vám vytiskli následující obrázek Clothes vocabulary.doc (103936) (kdo nemůže tisknout, kreslí), rozstříhejte ho na jednotlivé kousky oblečení a nalepte je do velkého modrého sešitu. Prohlédněte si v učebnici s. 38 a  obrázkový slovníček na internetu https://anglomaniacy.pl/clothesWordlist.htm , doplňte podle nich slovíčka k obrázkům. Slovíčka i s výslovností potrénujte na:

https://www.learningchocolate.com/content/my-clothes

https://www.learningchocolate.com/content/clothing-1

https://www.learningchocolate.com/content/clothing-2

Některá slovíčka jsou tam navíc, ale vy jste šikulky, učit se je nemusíte, kdo si něco zapamatuje, tak bude mít náskok do budoucna:-)

T-shirt, shirt, coat, hat, jumper, skirt, jacket, jumper, shoes, jeans

Více zde: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/clothes-unit-8-/
T-shirt, shirt, coat, hat, jumper, skirt, jacket, jumper, shoes, jeans,

Více zde: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/clothes-unit-8-/
T-shirt, shirt, coat, hat, jumper, skirt, jacket, jumper, shoes, jeans,

Více zde: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/clothes-unit-8-/
T-shirt, shirt, coat, hat, jumper, skirt, jacket, jumper, shoes, jeans,

Více zde: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/clothes-unit-8-
PRVOUKA
- uč. str. 58 - 59 - přečíst si o stavbě těla živočichů
- prac. seš. str. 52 - vypracovat

Úkoly do pátku 17.4.2020

ČJ
- čeká na nás další trojice vyjmenovaných slov po V - žlutý pracovní sešit s. 48 celá
- učebnice s. 89/cv. 3, 4, 5 napsat do školního sešitu, u cvičení 4 a 5 nedělat úkoly a) b), cv. 5 jen doplnit i, í/y, ý a přepsat,  pády jsme se ještě neučili
Písanka s. 10 - 11
 
M
NOVÁ LÁTKA! Dělení 6 se zbytkem
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-41/ výklad
- učebnice s. 118/cv. 28 ústně nebo fólie
- učebnice s. 118/cv. 29, 31 do sešitu
 
AJ
- posílám správné odpovědi ke s. 36 v učebnici: BIG FOOT 1. long arms, 2. long hair 3. a little head 4. big hands
                                                                    THE LOCH NESS MONSTER: 1. a long neck 2. little eyes 3. a little mouth 4. a green body
                                           a k PS s. 36/ cv. 5 1d,2c
- tento týden dokončíme Unit 7, v PS na s.37 si doplňte cv. 7 a ve cv. 8 namalujte vlastní příšerku a popište ji. Do dvou vět dopište jen údaje podle svého obrázku 
  a třetí větu napište celou sami (zase začne slovy It has got + popis vybrané části těla)
- pokud si chcete zatancovat, poproste rodiče, ať vám na kanále youtube vyhledají english for kids ...body parts song...a party může začít :-)
 
PRV
Začneme nové téma - živočichové.
- uč. str. 56 - 57 - nastudovat
- prac. seš. str. 51 - úkol s domečkem dělat nemusíte :))
 
 

Úkoly do středy 8.4.2020

 
ČJ
 ve žlutém pracovní sešitě vypracovat cv. 3 na str. 46  - POZOR existuje my (všichni),mi (mně- já), ale jenom vy (všichni)
- procvičte si další trojici vyjm. slov po V, žlutý PS s. 47 celá
- učebnice s. 88/ cv. 2 napište do školního sešitu
Písanka s. 8 - 9

M

NOVÁ LÁTKA! Dělení 5 se zbytkem
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-40/ výklad Jak to funguje :-)
- učebnice s. 117/cv. 21, 25 ústně nebo fólie

                s. 117/cv. 22 do školního sešitu i se zkouškou

                s. 117/cv. 23, 24 do školního sešitu napsat jen příklad a vypočítat

-procvičování násobilky https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/mala-nasobilka/

AJ
- přečtěte rodičům v uč. s.36 oba články o slavných příšerách (ten první žije PRÝ na území Severní Ameriky, podobá se yettimu, druhá je Lochnesská příšera   z jezera ve Skotsku), ke každému článku jsou čtyři otázky, v každé vybíráte podle informací z článku, jak příšera vypadá. Vložte si folii do učebnice a v otázce podtrhněte to, co je pravda(př.1 Has Big Foot got long arms or shorts arms?), poproste rodiče o kontrolu.
- v PS s. 36/cv. 5 si zahrejte na detektivy a přiřaďte 2 příšerky ze čtyř podle popisu.
 
PRVOUKA
 V první řadě bych se chtěla omluvit, ale asi tiskařský šotek způsobil, že jste minulý týden měli zadaný v prvouce stejný úkol, jako týden před tím. Takže jste měli vlastně volno!! Dnes to napravím.
- uč. str. 52, 53 - přečíst
- prac. seš. str. 50
 
Přeji krásné Velikonoce a hlavně zdravíčko i všem doma. Vaše "pančelka".
 

Úkoly do pátku 3.4.2020

ČJ

- procvičovat průběžně všechna probraná vyjmenovaná slova (B, L, M, P, S, Z)  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova, nově i ve výše uvedených aplikacích!!!

- ve žlutém pracovním sešitě vypracovat cv. 2/s. 45
- uč. s. 87/cv. 2 na fólii
- do školního sešitu jen přepsat cv. 3 - dvojice slov s různým významem, dále napsat cv. 4
- ve žlutém PS s. 46 cv. 1, 2
- Písanka 2. díl s.6, 7
- Čtení - vlastní knížka

M
NOVÁ LÁTKA! Dělení 4 se zbytkem
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-39/ výklad Jak to funguje :-)
- učebnice s. 115 / cv. 16, 18, 20 ústně nebo fólie

                s. 115 / cv. 17 do školního sešitu i se zkouškou

-procvičování násobilky https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/mala-nasobilka/


AJ Sloveso Have got -mít 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/face-unit-5-body-unit-7-/

- ptáme se:  Has he got...? (Má -on-...?) Has she got...?(Má -ona-...?) Has it got...?(Má -ono-...?)
- odpovídáme: Yes, he/she/it has. (Ano, má.)  No, he/she/it hasn't. (Ne, nemá.)
- PS s. 35/cv.3, 4
 

 PRV

- učebnice - str. 50, 51 - přečíst

prac. seš. - str. 49 - vypracovat

 
Úkoly do pátku 20.3.2020
ČJ
- procvičovat všechna probraná vyjmenovaná slova (B, L, M, P, Z)  https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
- ve žlutém pracovním sešitě dokončit všechna cvičení na vyjmenovaná slova po S
- uč. s. 80-84 procházet průběžně a dělat cvičení ústně
- dle možností nadiktovat do školního sešitu cv. 4 / str. 85 (zkontrolovat, vyznačit na řádku počet chyb a nechat dítě, aby je našlo a opravilo)
- Písanka 2. díl s. 2,3
- průběžně se učte básničky na recitační soutěž
PRV učebnice s. 45 - 47 - přečíst

       pracovní sešit - s. 48 - doplnit

M

- stále  procvičovat násobilku https://www.umimematiku.cz/matematika - do vyhledávače napsat násobilka, vybrat cvičení

NOVÁ LÁTKA! Dělení 2 se zbytkem

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-37/ výklad Jak to funguje :-)

- učebnice s. 112 pročíst,

                s. 113 / cv. 6, 7, 9 ústně nebo fólie

                s. 113 / cv. 8 do školního sešitu i se zkouškou, cv. 10 psát jako příklady také do školního sešitu se zk.

                                                                                                                                   (19 : 2 = _____ zb. __

AJ

- naučit se slovíčka Části těla (uč. s. 34 obrázek , vypracovat PS s. 34/cv.1)
 

Úkoly do 27. 3. 2020

ČJ 

- procvičovat všechna probraná vyjmenovaná slova (B, L, M, P, S, Z)   https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova 

- ve žlutém pracovním sešitě vypracovat cvičení na vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S s.41-44
- dle možností nadiktovat do školního sešitu cv. 8 / str. 43 (zkontrolovat, vyznačit na řádku počet chyb a nechat dítě, aby je našlo a opravilo)
- naučit se vyjmenovaná slova po V - jen odříkat zpaměti
- Písanka 2. díl s. 4, 5
- Čtení - vlastní knížka
 
 
M
NOVÁ LÁTKA! Dělení 3 se zbytkem
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-38/ výklad Jak to funguje :-)
- učebnice s. 114 / cv. 11, 12, 15 ústně nebo fólie

                s. 114 / cv. 13 do školního sešitu i se zkouškou

Geometrie  Mnohoúhelníky PS s. 23 vypracovat https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-33/

VÝKLAD( jen přečíst): Pojmenovávají se podle počtu strana a úhlů, které svírají. Trojúhelníky - 3 strany, 3 úhly

                                                                                                                    Čtyřúhelníky - 4 strany, 4 úhly (čtverec, obdélník...)

                                                                                                                     Pětiúhelníky - .....

AJ

- https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/face-unit-5-body-unit-7-/ procvičování slovíček 7.lekce Body rap

- do velkého modrého sešitu (in the big blue exercise book :-) ) si nakresli vlastních pět obrázků, které budou vyjadřovat nová slovíčka:

1.clap /klæp/ tleskat       2. shake /šeik/ třepat      3. stamp /stæmp/ dupat     4. kick /kik/ kopat     5. wave /weiv/ mávat

(jako předlohu pro obrázky můžeš použít cv. 2 na s.34 v PS, které potom vypracuj)

 

 PRV

- učebnice - str. 50, 51 - přečíst

prac. seš. - str. 49 - vypracovat