3. ročník

Úkoly na pátek 27. 11. 2020
Matematika - list M 10, cv. 8
                   - list M 11, cv. 1
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online. Připravte si list ČJ 13, 14 , učebnici a pouzdro.
Úkoly na čtvrtek 26. 11. 2020
Český jazyk - Hravá vyjmenovaná slova, str. 52 - doplňte 4 vyjmenovaná slova správně pod obrázek, str. 53, cv. 2 - napište 4 věty
                    - list ČJ 12 - doplňte slova, vyškrtejte je v mřížce a ze zbylých písmen poskládejte tajenku ( slova nepište na linky)
                    Naučte se vyjmenovaná slova po B!
Matematiku budeme mít v 10 hodin online. Připravte si list M 10 a pouzdro.
Prvouka - ve 13 00 hod online hodina
 
Rozvrh hodin platný od pondělí 30. 11. 2020.
 
                           1. hodina         2. hodina       3. hodina        4. hodina          5. hodina
 
Pondělí                  Čj                     M                 Čt/Ps                Pč                    Čt/Ps
 
Úterý                       M                    Čj                  Aj                    Tv                     Prv
 
Středa                    Čj                     M                  Aj                    Prv
 
Čtvrtek                    M                    Čj                  Aj                    Čt/Ps                Prv
 
Pátek                      Čj                    M                  Hv                    Vv
 
 
 
 
 
 
 
Úkoly na středu 25. 11. 2020
Matematika - učebnice str. 34, cv. 4 - 4  sloupečky napište a vypočítejte do sešitu matematiky
                     - list M 10, cv. 6 - napište rozdíl ( = výsledek odčítání)
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online. Připravte si učebnici, papír  a pouzdro.
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ3.
Prvouka - prac.seš. str. 23 - udělej jen 12 úkolů v zeleném rámečku, nezapomeň vybarvovat správné odpovědi ve čtvercové síti - pokud bude správně 1b, tak vybarvíš okýnko 1b, třeba černou pastelkou. Vznikne ti jednoduchý obrázek:)
 
Úkoly na úterý  24. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 30, 31
                      - list ČJ 12, nahoře doplnit slova a vyškrtat je v mřížce
                     -  Písanka str. 16
Matematiku budeme mít v úterý v 10 hodin online. Připravte si PS matematiky, učebnici , papír a pouzdro.
Angličtina - do velkého modrého sešitu na novou stránku napiš nadpis PETS, nakresli si  (např. podle učebnice s. 14, nebo podle sebe) 6 zvířátek a pojmenuj je -
                        a fish, a dog, a cat, a bird, a rabbit, a spider
                      - procvič si názvy zvířátek a zopakuj si barvy www.youtube.com/watch?v=fabN4WXE7wk&feature=youtu.be
                 (jsou tam i zvířátka "navíc" :-) )
Prvouka - prac.seš. str. 22 - zakreslete obrázek jakoby to byla mapa
                                           - dále udělej úkol a) a úkol b)
                                           - úkol c) a doplňte - nedělejte!
Úkoly na pondělí 23. 11. 2020
Matematika - list  M9 - vypočítejte příklady a vymalujte si obrázky
Ćeský jazyk budeme mít v pondělí v 9 hodin online. Připravte si učebnici, list ĆJ 11 a pouzdro. Nachystejte si také otázky pro našeho hosta Navota!
Úkoly na pátek 20. 11. 2020
Český jazyk - učebnice str. 94, cv. 5 ( 6 vět napište do sešitu český jazyk A)
Matematiku budeme mít v pátek v 10 hodin online. Připravte si PS matematiky a pouzdro.
Úkoly na čtvrtek 19. 11. 2020
Matematika - list M 4, cv. 18, 19
                     - do sešitu napsat a vypočítat:  45 : 5 =            9 . 8 =
                                                                        6  : 2 =            7 . 8 =
                                                                       32 : 8 =            4 . 6 = 
                                                                       18 : 6 =            5 . 9 =
                                                                       81 : 9 =            6 . 7 =
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online, připravte si učebnici, papír, sešit a pouzdro.
Angličtina - PS s. 13/cv. 7 splň zadání, obrázek vymaluj (každý předmět jinou barvou, pozor - překrývají se, některé části nebudou vidět)
Prvouka -  ve 13 00 online hodina
 
Úkoly  na středu 18. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 28, 29 - přečíst a napsat úkoly 1, 2, 3
Matematiku budeme mít ve středu v 10 hodin online. Připravte si PS matematiky a pouzdro.
Angličtina - V 11:10 online hodina v Teams - AJ3.
Prvouka - učebnice str. 18 - přečti si uprostřed strany růžový rámeček - hlavní a vedlejší světové strany a do sešitu si napiš nadpis Světové strany a tento rámeček si tam přepiš i se směrovou růžicí
Ve čtvrtek v 13: 00 budeme mít online hodinu!
 
Úkoly na pondělí 16. 11. 2020
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online. Připravte si čítanku, učebnici ČJ a pouzdro.
Písanka - str. 14, 15
Matematika - list M 4, cv.17 - doplňte tabulku
 
Úkoly na pátek 13. 11. 2020
Český jazyk - Naučit se vyjmenovaná slova po Z
                      - Diktáty, testy a hry, str. 10, cv. 8, 9 ( antonyma = slova opačná), cv. 10
Matematiku budeme mít v 10 hodin online, připravte si PS matematiky, kód únikové hry a pouzdro.
Úkoly na čtvrtek 12. 11. 2020
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online. Připravte si učebnici ČJ, papír a pouzdro.
Matematika - list M1, cv. 2,  (nemáte to barevně, ale je to jednoduché, vynásob číslo v řádku nahoře s číslem ve sloupečku, výsledek napiš do prázdného okénka )
                       list M1, cv. 4 (výpočet, odpověď i nákres)
Angličtina - poslechni si písničku (a zazpívej :-) https://www.youtube.com/watch?v=4Du-AyqMNN4
                  - zahrej si hru (dobře poslouchej - může být krátká odpověď: I am ten.= Jsem desetiletá/ý i dlouhá: I am ten years old.= Jsem 10 let starý/á.
                 - PS s.12/cv. 6 
Prvouka - prac. seš. str. 21
                                                                                                                                                                                                                
                Úkoly na středu 11. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 9, cv.6 - podle zadání
                                                       - str. 10, cv. 7
Matematiku budeme mít v 10 hodin online . Připravte si PS matematiky, papír, list M4 a pouzdro.
Angličtina - do velkého modrého sešitu na novou stránku napiš barevně otázku How old are you?/hau ould a:r ju:/
                  - pod otázku namaluj nějaký podobný dort
                   - pod dort napiš odpověď I am  ___ . (číslicí, kolik ti je let), múže se psát i I'm ___. (místo písmene a je nahoře čárka a jinak se to čte)
                                                           /ajem/                                                                   /ajm/
                   - PS s.11/cv. 4   
Prv - Video - voda v krajině  edu.ceskatelevize.cz/video/1591-voda-v-krajine
      - Protože je video malinko delší, pracovní sešit necháme až na zítra:)

Úkoly na úterý 10. 11. 2020
Matematika - do sešitu matematiky si napiš a vypočítej tyto příklady: 9 . 8 =          64 : 8 =
                                                                                                             7 . 4 =           56 : 7 =
                                                                                                             3 . 6 =           24 : 3 =
                                                                                                             2 . 8 =           32 : 8 =
                                                                                                             5 . 7 =           42 : 6 =
                    - list M4, cv. 15 - dopiš příklady na násobení k daným výsledkům ( př. 24 = 3 . 8)
Připomínám postup, dnes jsme si ho říkali: Klikněte na některé obrázky a objeví se úkol. Když ho správně splníte, kliknete na splněno ( vpravo dole), objeví se kód. Ten si zapište př. 1Z. Na závěr otevřete  zámek,  doplníte kódy do odpovědí a klikněte na klíček. Pokud se zámek odemkne, máte to správně. Postupně odemknete správnými kódy všechny zámky. Kódy si napište na papír a v pátek mi je při online hodině ukážete.
Angličtina - V 8:00 online hodina v Teams - AJ
 
Prv - Podívej se na video, jak člověk využívá krajinu edu.ceskatelevize.cz/video/4748-id-4748
      - prac. seš. s. 20
 
Úkoly na pondělí 9. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 24, 25 - přečíst a splnit úkol 1, 2
                      - Písanka str. 12, 13
Matematika - PS str. 30, cv. 1, 2
V pondělí v 9 hodin máme online hodinu českého jazyka, nachystejte si učebnici, papír a pouzdro.
Pracovní činnosti - Ze starých novin nebo časopisů, natrhej malé kousky. Tyto kousky pak nalep na papír a vytvoř jablíčko, nebo hrušku. (stačí na formát A5) Pro inspiraci přikládám odkaz : https://cz.pinterest.com/pin/1688918598826860/
                     
Úkoly na pátek 6. 11. 2020
Český jazyk . není úkol, všechno jsme stihli v online hodině,
Matematika - PS str. 29, cv. 7, 8
V pátek v 10 hodin máme online hodinu matematiky, nachystejte si pracovní sešit a  tužku.
Výtvarná výchova - nakresli pastelkami nebo voskovkami na bílý výkres (A5) naležato 2 nebo 3 tučňáky na ledu. Podívej se na video: https://krokotak.com/2019/01/penguin-how-to-draw/
 
Úkoly na čtvrtek 5. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry, str. 8 - přečíst zelený rámeček nahoře, str.8, cv.1,2,3 - doplnit a napsat.
Matematika - PS str. 29, cv. 1, 2 ( kdo se zúčastnil ve středu online hodiny, už to má hotové, nemusí nic psát)
Ve čtvrtek v 9 hodin máme online hodinu českého jazyka, nachystejte si učebnici, Diktáty,testy a hry, sešit do českého jazyka a pouzdro.
Angličtina - PS s. 11/cv. 3 anglická matematika :-)
Prv - prac. seš. s. 19 - k vykreslování mapy si vezměte na pomoc učebnici na str. 15. Nic do mapy nevpisujte, jenom zkuste na správné místo použít správnou barvu :)
 
Úkoly na středu 4. 11. 2020
Český jazyk - list. ČJ 5, cv. 3 
                       list ČJ 5, cv. 4 si vypracuje pouze František
Procvičujte:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5860
Matematika - PS str. 28, cv. 5, 6
Ve středu máme v 10 hodin online hodinu matematiky, připravte si PS, papír, tužku, list M3.
- napiš do velkého modrého sešitu na novou stránku zápis Counting to 20.docx (12204)
Prv - podívejte se na video o pohoří ČR, je sice určeno spíš čtrťákům, ale je moc zajímavé. Názvy jednotlivých pohoří si pamatovat nemusíte.
 
 
Úkoly na úterý 3. 11. 2020
Český jazyk -  Učebnice str. 23, přečíst žlutý rámeček, cv. 2 - ústně
                      -  list ČJ 3- cv. 6 a),b), list ČJ 5, cv. 1,2
V 9:00 hodin máte online hodinu ČJ - připravte si učebnici, papír, tužku , list ČJ 3 a list ČJ 5 a Diktáty, testy a hry.
Matematika - PS str. 28, cv. 4 (kdo se zúčastnil online hodiny, toto cvičení už má hotové)
                       PROVIČUJTE NÁSOBILKU!
 
Angličtina - V 9.30 hod online výuka v Teams. - Zapnete aplikaci např. v 9.25, kliknete vlevo na Týmy - AJ3 a připojíte se.
Prv - napiš si tento zápis do sešitu a přečti si uč. str. 15
KRAJINA
Výšku krajiny měříme v metrech. Porovnáváme ji s hladinou moře, proto jí říkáme nadmořská výška.
Nížiny - na mapě se značí zeleně
Vysočiny - na mapě se značí hnědě
 
Úkoly na pondělí 2. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 22, přečíst Ukolébavka a na str. 23, napsat úkol 1 a 4 (úkol 2 a 4 nedělejte). Nakreslete obrázek.
                      - Písanka str. 11 ( nahoře doplňte do modrých rámečků slova z nabídky, potom věty napište na volné linky). Napište odpovědi na otázky dole (nápověda:         Olomoucký kraj, Olomouc, jméno obce určitě víte!)
Matematika - PS str. 26, cv 8, str. 28, cv. 1,2,3
Pracovní činnosti - vytvoř si housenku podle přiloženého videa https://cz.pinterest.com/pin/582160689322983260/?nic_v2=1a2wLzvEU
 
Úkoly na pátek 23. 10. 2020
Český jazyk - list ČJ 2, cv. 2
                     - list ČJ 3, cv. 4, 5   
www.youtube.com/watch?v=F8PrHKEVDtQ
https://www.youtube.com/watch?v=nQVY94LZFJg&t=186s
 
Matematika - PS str. 26, cv. 3, 4, 6, 7 (Děti, které se ve čtvrtek zúčastily online hodiny, už to mají vypočítané, takže úkol z matematiky nemají!!!!!!)
 
Od pondělí 26.10. do pátku 30. 10. 2020 máte prázdniny, hezky si je užijte!
 
Výtvarná výchova - nakresli obrázek obkreslením ruky. Obkresli si na papír tužkou ruku a domaluj tak, aby vzniklo např. nějaké zvířátko. Použij malý bílý výkres (A5) a kresli naležato. Můžeš použít fixy, pastelky, barvy, vyber si.  Nejprve se pro inspiraci podívej na videa (2.video prvních 5,30 min).
 
Úkoly na čtvrtek 22. 10. 2020
Český jazyk - Učebnice str. 22 - Slova souznačná mají stejný nebo podobný význam ( omyl - chyba, běží - utíká, říká - mluví...)
                      - list ČJ 2 , cv. 1, 3, 4
Matematika - list. M 3, cv. 9, 10, 11 
                      ( třetinu vypočítáme tak, že číslo dělíme 3, polovinu vypočítáme tak, že číslo dělíme 2...)
                         Procvičujte si násobilku!
Angličtina - v PS s.10 doplň ke slovíčkům správná písmena obrázků, obrázky vybarvi podle zadání ve cvičení 2
Prvouka - dnes se dozvíte o tom, co je to Evropská unie. V učebnici na str. 14 si přečtěte horní třetinu stránky ( Všimla jsem si, že v matematice zrovna třetinu procvičujete, tak víte, co tím myslím :)) a podívejte se na video, ve kterém je pojem Evropská unie krásně a jednoduše vysvětlen https://edu.ceskatelevize.cz/co-je-to-evropska-unie-5e441a9cf2ae77328d0a6ea0
 
Úkoly na středu 21.10.2020
Český jazyk - list ČJ 4 - opakování učiva - cv. 1, 2, 3, pozorně si přečtěte zadání úkolů
                      - Diktáty, testy a hry - str. 7, cv 3 a 4 doplň správné písmeno
Matematika - PS - str. 25, cv. 4, 5
                            - str. 26, cv. 1,2
                    
Angličtina -  použij zbytek z pracovního listu, spoj obrázky se slovy, na linku opiš anglické slovíčko psacím písmem, obrázek vybarvi a nalep
Prvouka - prac. seš. s. 18 - vlep si vlajky jednotlivých států, napiš jejich názvy do mapky a názvy hlavních měst. Správné odpovědi najdeš v učebnici na str. 14.
 
Úkoly na úterý 20. 10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 22, Slova protikladná jsou slova opačného významu - př. velký x malý, čistý x špinavý. 
                     - list ČJ 1, cv. 1, 2, 3, 4, 5
                     - procvičuj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/kvetinova/cviceni.htm,
                         https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/boj-o-hrad/hra.html
Matematika - PS str. 25, cv. 1, 2, 3, 6, naučte se násobky 9
                      - procvičování  https://matematika.hrou.cz/c/3.trida/mala-nasobilka
                         https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob9_1.htm 

Prvouka - sousední státy ČR  - do sešitu si napiš tento krátký zápis

             Česká republika

             Leží v Evropě. Sousední státy ČR jsou Slovensko, Rakousko, Německo a Polsko.

Pro zvídavé žáčky video k tématu   https://edu.ceskatelevize.cz/ucitelka-cestujeme-ii-3-5-tr-5f4f80f4a8b4ae21c15fd3ac

Angličtina - do velkého modrého sešitu na novou stránku napiš barevně nadpis IN THE CLASSROOM

                 - na pracovním listu je tabulka se slovíčky, odstřihni ji, nalep a vyplň ( vždy třikrát napiš psacím písmem anglické slovíčko), zbytek listu schovej

                 - https://quizlet.com/330548444/chit-chat-1-unit-2-flash-cards/

                   na tomto odkazu si můžeš pustit výslovnost slovíček a učit se je

 

 
                        
Úkoly na pondělí 19. 10. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 20, 21 - přečtěte si O lišce a čápu a potom vypracujte všechny úkoly na str. 20 a 21
                      - Písanka str. 9 a 10
Matematika - list M 2 - cv. 5, 6, 7 ( Dělení číslem 9 jsme se ještě neučili, ale chytré a šikovné děti si určitě poradí! Pokud to nezvládnete, tak dělení číslem 9 vynechejte.)

Milí třeťáci,

zaregistrovala jsem na Škola v pyžamu naši třídu, já jsem přihlášená, teď už jen čekám na vaše dobrovolné přihlášení. 
Postup :
-zadejte: https://www.skolavpyzamu.cz/itzoi
-klik na založím si nový účet
-napište své jméno a příjmení
-napište své heslo
-klikněte na souhlasím se zpracováním osobních údajů
-pokračovat jako......(vaše jméno)
-objeví se vaše nové heslo pro příští přihlášení, to si zapište
-klik na nástěnka a tam už na vás čeká úkol, který splníte a odešlete
Snad se nám to povede, už se těším na vaše odpovědi.
Pracovní činnosti - Úkolem tohoto týdne je nasbírat různé druhy  listí, které děti nalepí na papír. Mohou tvořit různé postavičky, nebo zvířátka. Hotové práce se budou odevzdávat po příchodu do školy.
 
Úkoly na pátek 16. 10. 2020
Český jazyk - list ČJ 9 a 10 - Hrátky s abecedou - úkol 1, 2,(přečtěte si pozorně, co máte dělat), zkuste i úkol 3, pozor, všechna slova musí začínat stejným        písmenem a namalujte k tomu obrázek
 Každý den přečtěte 2 stránky z vybrané knížky!
Matematika - PS str. 24, cv. 9, 10 (polovinu z čísla vypočítáme tak, že číslo dělíme 2, třetinu vypočítáme tak, že číslo dělíme 3, čtvrtinu vypočítáme tak, že číslo  dělíme 4.....)
                      - list M 5 - cv. 5, 6, 7, 8
Výtvarná výchova - děti dostaly domů složku s výkresy. Úkol do Vv - nakreslit pastelkami na malý bílý výkres (A5) misku s ovocem (jablíčka, hrušky, švestky, hrozny, banány,...). Práce z Vv děti odevzdají po návratu do školy. 
 
Úkoly na čtvrtek 15. 10. 2020
Český jazyk -  Diktáty, testy a hry pro 3. ročník ZŠ - str. 5, cv. 1,2,3 doplňte, str. 6, cv. 5, 6
                     - Učebnice str. 17, cv.10 napiš po chodit pěšky do sešitu
Matematika - pracovní sešit str. 24, cv. 5,6,7
                     - list M 7 - vypočítejte a vybarvěte podle návodu dole
Angličtina - doplň do nakopírovaného obrázku slovíčka z bočního rámečku a nalep ho do velkého modrého sešitu
 
Úkoly na středu 14.10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 17, cv. 9 - spoj správné dvojice a cvičení přepiš do sešitu
                     - list ČJ 8 - doplň a správně vymaluj
                     - párové souhlásky si můžete procvičovat na tomto odkazu: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov
                     - můžete se podívat na hezké video : https://www.youtube.com/watch?v=0xuZFBNF1dQ
Matematika - pracovní sešit str. 24, cv. 1, 3 ( pozor, nejdřív vypočítej závorku!!!!) a  cv. 4
                    - list M 1 - cv. 1 ( příklady vypočítej) a cv. 3 ( číslo uprostřed vynásob číslem v šedé části a výsledek napiš do bílého kolečka) 
Angličtina - PS s. 9/cv. 7 vyplň doplňovačku