4. ročník

POZOR!!! Po rozkliknutí odkazu se vám zobrazí postup pro přihlášení do aplikacích poskytnutých dočasně zdarma online! Info k přihlášení pro žáky 1.docx (14460)

Najdete tam spoustu aktivit na procvičování nového i probraného učiva ze všech hlavních předmětů!

Úkoly do pátku 26. 6. 2020

 
Český jazyk
Učebnice str. 109, cv. 8 - napsat do sešitu B.
Učebnice str. 111, cv. 4 - modré a růžové sloupce- napište 6 souvětí podle daných vzorců do sešitu B.
Matematika
Učebnice str. 137, cv. 10 - napsat a vypočítat do sešitu B.
Učebnice str. 150, cv. 15 - zapsat zápis, výpočet a odpověď do sešitu B.
To jsou poslední úkoly před prázdninami, předávání vysvědčení bude v úterý 30. 6. 2020 ( více najdete v aktualitách).
Přírodověda
- uč. str. 68
- Zápis nechám tentokrát na vás. Pokud budeš chtít, napiš si pár vět podle učebnice. Pokud si na to netroufneš, dělat ho nemusíš!
Vlastivěda
- napište si poslední letošní zápis
- podívejte se na Youtube - Dějiny udatného českého národa 53. a 54. díl

Úkoly do pátku 19.6.2020

Český jazyk
Čítanka str. 116 , 117 a 118 - přečíst a splnit úkol 1 a 2 na str. 118.
Přečtěte si v učebnici žluté rámečky na str. 101, 102.
Učebnice str. 103 - 106, pročtěte žluté rámečky a podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo.
Učebnice str. 105, cv. 4 napište do sešitu A.
Matematika
Učebnice str. 133, cv. 6, str. 134, cv. 13 vypočítej do sešitu A.
Upozornění!
Pracovní sešit do geometrie a českého jazyka si schovejte, v 5. třídě je budete ještě potřebovat!
Přírodověda
- uč. str. 65, 66 - živočichové v okolí rybníků
- zápis do sešitu

OBOJŽIVELNÍCI – SKOKAN  ZELENÝ

- je zeleně zbarvený, živí se drobnými živočichy

PLAZI – UŽOVKA  OBOJKOVÁ

- má výrazně žluté půlměsíčky za hlavou, umí plavat, živí se žábami, hmyzem, kořist polyká vcelku

SAVCI - ONDATRA  PYŽMOVÁ

- staví si nory v březích rybníků, na zadních nohou má plovací blány, široký ocas používá jako kormidlo, je všežravec

PTÁCI

KACHNA DIVOKÁ

- nejhojnější vodní pták, samec a samice se výrazně odlišují, je všežravá, za potravou se i potápí

LYSKA ČERNÁ

- má černé peří a bílou lysinu na hlavě, hnízdo si staví na březích rybníků

LABUŤ VELKÁ

- náš největší vodní pták, živí se rostlinnou potravou, je stálá

Vlastivěda
- pročíst s. 43
- podívejte se na Youtube - Dějiny udatného českého národa 52. díl

https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk

Úkoly do pátku 12.6.2020

Český jazyk
Zopakujte si větu jednoduchou a souvětí, pročtěte si v učebnici na str. 99 žluté rámečky, cv. 1 si přečtěte, cv. 2 . spojte dvě věty správnou spojkou a řekněte je nahlas.
Na str. 100 si přečtěte žlutý rámeček. Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM.
Na str. 100, cv. 7 napište do sešitu B.
Čítanka str. 112 a 113, přečtěte si pověst, str. 114, cv. 3 - zakroužkuj správnou odpověď. Úkoly 1 a 2 nedělejte!
Matematika
 
Tento týden jsou úkoly jen z geometrie.
Pracovní sešit geometrie str. 24, cv. 1, kdo je šikovný, může si vypracovat i úkoly 2, 3 a 4 (dělali jsme to s dětmi  ve škole).
Na str. 25 splňte všechny úkoly, je to opakování, to už umíte!
 A ještě na str. 26, cv. 1, 2, 3 a 4.
 
Přírodověda
- uč. str. 64 - 65 - rostliny v rybníku a jeho okolí, ryby v rybníku
- zápis do sešitu

EKOSYSTÉM  RYBNÍK

ROSTLINY

VRBA BÍLÁ

- má pružné větve využívané na pletení košíků

RÁKOS OBECNÝ

- je naše nejvyšší tráva, roste na březích rybníků

OROBINEC ÚZKOLISTÝ

- má květenství připomínající doutník

LEKNÍN BÍLÝ

- vodní rostlina, kořeny čerpají živiny z bahna

RYBY

KAPR OBECNÝ

- sladkovodní ryba, všežravec – živí se vodními živočichy a rostlinami, k nahmatání potravy mu slouží čtyři vousky

ŠTIKA OBECNÁ

- masožravec, má velkou tlamu plnou zubů, z úkrytu rychle vyráží za kořistí

- video https://edu.ceskatelevize.cz/rybniky-a-jejich-funkce-5e4425182773dc4ee413a04b

Vlastivěda
- pročíst s. 41 dole - 42
- podívejte se na Youtube - Dějiny udatného českého národa 56. - 58. díl

https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s

https://www.youtube.com/watch?v=dpXJfThH1Ck

https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8

 

Úkoly do pátku 5.6.2020

V pondělí 1.6. mají všechny děti na světě svátek, tak si tento den hezky s rodiči užijte a pořádně ho oslavte!!
 
Český jazyk
Učebnice str. 93, pročíst žluté rámečky a cv. 2 - modrý rámeček, podívejte se na video s vysvětlením https://www.youtube.com/watch?v=QauXVjNTpY0.
Na str. 94, cv. 5 si pročtěte. 
Do sešitu A napište cv. 3, str. 94 - slovesa dejte do správného tvaru podle zadání.
Do sešitu A str. 94, cv. 7 - jen  napište a doplňte.
Matematika
Učebnice str. 125, cv. 7 napiš pod sebe a vypočítej do sešitu A.
Učebnice str. 126, cv. 4 vypočítej do sešitu A.
Učebnice str. 111, cv. 4 - slovní úlohu zapiš a  vypočítej do sešitu A.
Přírodověda
- uč. str. 60, 61 - prostudovat
- zápis do sešitu

 

ŽIVOČICHOVÉ  ŽIJÍCÍ  VOLNĚ  V OKOLÍ  LIDSKÝCH  OBYDLÍ

Obojživelníci

ROPUCHA  ZELENÁ

-je hmyzožravec, při podráždění vylučuje jedovatý výměšek z kůže

ptáci

VLAŠTOVKA  OBECNÁ

      - si staví otevřená miskovitá hnízda

JIŘIČKA  OBECNÁ

       - kulovité hnízdo s malým otvorem

Vlaštovky i jiřičky se živí létajícím hmyzem, který loví za letu. Jsou hmyzožraví a krmiví ptáci. Jsou tažní.

SÝKORA  MODŘINKA

       - je stálá, v létě se živí hmyzem, v zimě semeny

 savci

JEŽEK ZÁPADNÍ

- je aktivní v noci, kdy dupe a funí

- hřbet pokrývají bodliny, je všežravec – žere slimáky, brouky a žížaly

MYŠ DOMÁCÍ

- má šedohnědé zbarvení, její přítomnost poznáme podle nepříjemného pachu tzv. myšiny

KUNA SKALNÍ

- loví v noci v králíkárnách, v kurnících, s oblibou požírá vejce

POTKAN OBECNÝ

- je velmi přizpůsobivý, žije i ve vlhkém prostředí, je inteligentní

 

- video o ekologickém hospodářství https://edu.ceskatelevize.cz/portret-ekologickeho-zemedelce-5e4424bc2773dc4ee4139e7c

Vlastivěda
- pročíst s. 41 nahoře
- podívejte se na Youtube - Dějiny udatného českého národa 51. díl https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY

 

 

Úkoly do pátku 29. 5. 2020

 
Připomínám žákům, kteří přijdou v pondělí do školy, aby si vzali všechny splněné úkoly, které měli po dobu domácí výuky, sešity, učebnice ČJ a M, pracovní sešity, pouzdro, svačinu, 2 roušky, sáček na roušky, čestné prohlášení a dobrou náladu! 
Prosím rodiče, aby přihlásili dětem obědy na  jidelna@mssenice.cz  nebo na telefonním čísle 585 947 304 do pondělí 25.5.2020 do 7.00 hod.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Český jazyk
Učebnice str. 92, cv. 4 - napište do sešitu B, doplňte, podtrhněte slovesné tvary v čase přítomném.
Na papír si narýsujte plán podle vzoru ve cvičení 6, str. 92. Napište, co budete dělat celý týden, můžete i namalovat obrázky, vyfoťte a pošlete mi na 4vilemov@seznam.cz. 
Pošlete mi referát o vaší přečtené knize na 4vilemov@seznam.cz.
 
Matematika
Na papír vypočítejte a napište, jak dlouho žili. Učebnice str. 123, ( př. Bedřich Smetana - 60 let). Vyfoťte a pošlete.
Učebnice str. 122, cv. 19 do sešitu B.
 
Děti z Vilémova nemusí fotit a posílat, ale můžou dát splněné úkoly do poštovní schránky ve škole.
 
Vlastivěda
- pročíst s. 39
- podívejte se na Youtube - Dějiny udatného českého národa 48. díl https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs
 
Přírodověda
- uč. str. 59 - prostudovat
- zápis do sešitu

PES  DOMÁCÍ

  • má výborný čich a sluch
  • je masožravec
  • rozlišujeme pracovní, lovecká a společenská plemena psů – jsou to pomocníci myslivců, hledači ztracených lidí, hlídači stád, pomocníci nevidomých

KOČKA  DOMÁCÍ

  • dobrý sluch a zrak – vidí výborně i za šera
  • má hmatové vousy citlivé na dotyk, které jí usnadňují pohyb ve tmě
  • má zatažitelné drápky
  • je masožravec
 

                                                                                                                                               

Úkoly do pátku 22. 5. 2020

Český jazyk
Milí čtvrťáci,minule jste se seznámili s časováním sloves v čase přítomném, kdo si ještě není jistý, může se podívat na video s vysvětlením.
Podívejte se do učebnice str. 91, kde najdete tabulku s časováním sloves v budoucím čase. Pročtěte si ji, také žlutý rámeček a podívejte se na video.
Učebnice str. 92, cv. 5 přečtěte někomu nahlas se správnými tvary.
Učebnice str. 90, cv. 6 - napište slova ve správném tvaru do sešitu A.
Na str. 90, cv. 10 si napište jako chodící diktát, učebnici si dejte do jiné místnosti. Potom si diktát podle učebnice opravte, napište počet chyb a známku.
Připomínám referát o přečtených knihách, všechno si zkontroluji, až se uvidíme ve škole!!
Matematika
Pracovní sešit geometrie str. 22, cv. 4.
Pracovní sešit geometrie str. 23, nové učivo- obsah obdélníku, podívejte se na vysvětlení ve videích   https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiwhttps://www.youtube.com/watch?v=wZtWuGyOA-M. Potom vypracujte úkoly na str. 23, cv. 1, 2, 3, 4.
Učebnice str. 124, cv. 4, bez zkoušky a  bez slovní úlohy napište do sešitu A.
 
Mějte se krásně, už se moc  těším na setkání s vámi v pondělí 25. 5. 2020 !!!!!!!   D. Z. 
 
Vlastivěda
- pročíst s. 38
- podívejte se na Youtube - Dějiny udatného českého národa 45.a 46. díl 
https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBdo                                                                                                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs

Anglický jazyk Unit 9 My free time

- vkládám 2.část slovíček – podle možností si je vytiskněte, doplňte tabulku a nalepte do Vocabulary/ kdo nemůže tisknout, opisuje/ a naučte se je Slovíčka Unit 9 2. část.png (68601)
- PS s. 43/cv. 3, 4

- poslechněte si písničku z uč. s. 43 08 Stopa 8.mp3 (1293939)

Přirodověda

- uč. str. 58 - domácí mazlíčci

Do sešitu si sám napiš 3 pravidla, která bychom měli dodržovat při přizování domácích mazlíčků. Udělej si nadpis DOMÁCÍ MAZLÍČCI a napiš tři věty. Můžeš čerpat z učebnice nebo z vlastní zkušennosti.

- A pro ty z vás,kteří zvažujete profesi zvěrolékaře krátké video https://edu.ceskatelevize.cz/historie-zverolekarske-profese-5e4421c9e173fa6cb524a7c4

 

Úkoly do pátku 15. 5. 2020

Prosím  rodiče, kteří ještě neposlali vyplněný dotazník k nástupu dětí k pravidelné denní výuce
 od 25. 5. 2020, aby tak učinili do 18. 5. 2020. Informaci k dotazníku najdete v části "Aktuality".
 Děkuji.   Dagmar Zapletalová
 

Český jazyk

Učebnice str. 89, prohlédnout si tabulku cv. 2.

Žlutý rámeček je důležitý, přeštěte si ho a zapamatujte si, že sloveso v přítomném čase má v koncovce vždy měkké -i/-í (vozí, loví, mluví, prosí...).

Pracovní sešit 2 str. 18, cv. 35, 36.

Na str. 89, cv. 4 napište do sešitu B.

Matematika

Vrátíme se ke zlomkům. Seznámíme se s výpočtem části celku. Podívejte se na videa. https://www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uwhttps://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY

Učebnice str. 120, cv. 8, 9, 10, str. 121, cv. 12, si pročtěte a odpovězte třeba mamince nebo tatínkovi.

Do sešitu B vypočítejte str. 121, cv. 14 + zk.

Těším se na všechny děti, které se již přihlásily a přijdou 25. 5. 2020 do školy! Děti, které zůstanou doma, budou mít stále zadané úkoly na této stránce.

Anglický jazyk Unit 9 My free time

- vkládám nová slovíčka – podle možností si je vytiskněte, doplňte do tabulky a nalepte do Vocabulary/ kdo nemůže tisknout, tak si je tam opíše 

Unit 9 Slovíčka.PNG (74069)
- poslech uč. s. 42/cv. 1 jen poslouchejte, zastavujte si nahrávku a opakujte výslovnost 07 Stopa 7.mp3 (833154)

- PS s. 42/cv. 1, 2
Vlastivěda
- pročíst s. 35, 36
- podívejte se na Youtube - Dějiny udatného českého národa 43.a 44. díl 
 
Přírodověda
- uč. str. 56 - 57 - nastudovat
- zápis do seš.

 

ŽIVOČICHOVÉ

Domácí zvířata rozdělujeme na hospodářská a zvířata chovaná pro radost.

Ptáci

KUR DOMÁCÍ – všežravec, chová se pro maso a vejce

KACHNA – všežravec, chová se pro maso a peří

HUSA – žere trávu, chová se pro maso, sádlo a peří

Savci

PRASE – všežravec, pro maso

TUR – pro maso, mléko, kůži, je to hovězí dobytek

OVCE – pro vlnu, maso, mléko, je býložravec

KŮŇ – dříve pro přepravu osob a nákladů, nyní slouží hlavně k rekreaci a sportu

KOZA – pro maso, mléko, kůži, býložravec

KRÁLÍK – pro maso, kožešinu, býložravec

Úkoly do čtvrtka 7. 5. 200

 
Český jazyk
Pracovní sešit 2 - str. 17, cv. 33 a 34.
Učebnice str. 88, cv. 3 do sešitu A (i podtrhnout zvratná slovesa).
Učebnice str. 87, cv. 3 do sešitu A ( napsat a doplnit vhodné předpony).
Určitě už máte přečtenou knihu, nezapomeňte napsat referát o knize. Můžete použít listy 001 (1).jpg (427791),002.jpg (358019), nebo napište základní informace o knize na papír (název, autor, ilustrátor, hlavní postavy, stručný obsah). Čtěte už druhou knihu! Pokud jste už přečetli více knih ( posílám pochvalu!), tak o každé  napište referát.
Matematika
Nové učivo do geometrie!
Obsah čtverce
Podívejte se na videa a potom do učebnice str. 132.
Vypracujte úkoly 1, 2 a 3 v pracovním sešitě geometrie na str. 22.
Do sešitu B vypočítejte v učebnici str. 120, cv. 11 + zk.
Posílám všem hodně pozdravů!  
Vlastivěda
- pročíst s. 32, 34
- podívejte se na Youtube - Dějiny udatného českého národa 42. díl https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

Anglický jazyk

- řešení poslechů z minulého týdne: PS s. 39/cv. 5 1b, 2a, 3d, 4c
                                                               s. 39/cv. 6 1...Channel 2 at 7:50, 2…Channel 1 at 5:10,
                                                                                3... Channel 4 at 5:40, 4…Channel 3 at 10:20
                                                         Učebnice s. 40 -  Ch1 –Ch3 – Ch2
- PS s. 40/cv. 7, 8
- PS s. 40/cv. 9 napište podle pravdy o sobě, název oblíbeného programu napište klidně česky, jako vzor použijte cvičení 8
- PS s. 41/cv. 10 (It's on …= vysílá se, běží …)
 
Přírodověda
- uč. str. 54, 55 - nastudovat nový ekosystém, okolí lidských obydlí - ovoce a zelenina
- zápis do sešitu

 

EKOSYSTÉM  OKOLÍ  LIDSKÝCH  OBYDLÍ

Ovocné stromy- byly vyšlechtěny z planě rostoucích druhů, které mají malé plody a trpkou chuť

  • jabloň – dužnatý plod malvice
  • třešeň – plod peckovice, mnoho odrůd

Ovocné keře – rybíz – plody bobule, černý rybíz je bohatý na vitamín C

Zelenina – patří mezi užitkové rostliny

  • dělíme ji na kořenovou, cibulovou, listovou, košťálovou, plodovou
A aby nám to ovoce a zelenina vyrostlo, potřebuje vlhkou půdu https://edu.ceskatelevize.cz/vznik-a-smysl-pudy-5e44191a17fa7870610ed364

 

Úkoly do čtvrtka 30. 4. 2020

 
Český jazyk
Pracovní sešit 2 - str. 15, 16 ( ve cv. 32 jen podtrhnout slovesa). 
Vysvětlení jednoduchých a složených tvarů sloves si můžete připomenout na videu. https://www.youtube.com/watch?v=AeVpA9_tQmw.
Učebnice str. 86, cv. 3 napsat do sešitu B.
Čítanka str 108 - 110 - přečíst, potom vypracovat úkoly na str. 110 a 111. ( Kdo bude chtít, může mi vyfotit a poslat vypracované úkoly z čítanky na email 4vilemov@seznam.cz)
 
Matematika
Učebnice str. 119, cv . 1,2,3,5,6 - ústně.
Učebnice str. 119, cv. 4 napsat a cv. 7 vypočítat do sešitu A.
Ještě se můžete podívat na video s dalším vysvětlením zlomků.
 
Vlastivěda
- pročíst s. 30-31
- podívejte se na Youtube - Dějiny udatného českého národa 33. - 34. díl
 
Anglický jazyk
- vypracujte poslech v PS s. 39/cv. 5 01 Stopa 1.mp3 (1,3 MB)
                                                 /cv. 6 02 Stopa 2.mp3 (1,3 MB)
- a v učebnici s. 40 03 Stopa 3.mp3 (1,4 MB)
 ( urči, o kterém TV kanálu se v ukázce hovoří)
 
Přírodověda
- uč. str. 51 - 52 - od živočichové v parcích
- zápis do sešitu
 

ŽIVOČICHOVÉ

v parcích žijí často původně lesní druhy živočichů

ROPUCHA OBECNÁ

chráněný obojživelník, potravu ( žížaly, hmyz) loví v noci, žije převážně na souši

HOLUB  VĚŽÁK

hnízdí na půdách, žije v hejnech, živí se semeny a zbytky lidské potravy, trusem narušuje stavby

Další ptáci: hrdlička, kos, strakapoud

NETOPÝR  HVÍZDAVÝ

je to létající savec, ve dne spí, obývá štěrbiny budov, živí se hmyzem


 

Úkoly do pátku 24. 4. 2020

Děkuji ještě jednou všem (dětem i rodičům), že mi poslali splněný úkol, video i fotky. Jste šikovní!

Úkoly na další týden:

Český jazyk

Pracovní sešit 2 - str. 13 a 14 ( upozorňuji, že budoucí tvar slovesa se vyjadřuje složeným slovesným tvarem - budu psát a jednoduchým slovesným tvarem - napíšu - cv. 25 a 26). Složené tvary sloves jsou vyjádřeny více slovy - cv. 28.

Učebnice str. 84, cv. 8 napište do sešitu A.

 

Matematika

Nové učivo !!

ZLOMKY  Podívejte se na videa a do učebnice str. 116, 117. Na str. 117, cv. 8 - přečti zlomky nahlas.

https://www.youtube.com/watch?v=npX1nbKD9fo

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-57/

 

Zapamatujte si co je čitatel, zlomková čára a jmenovatel. Zlomek se píše do jednoho řádku!

Učebnice str.113, cv. 19, str 117, cv. 6 ( jen vypočítat + zk.), str. 117, cv. 7 (bez zk.) do sešitu B.

Přírodověda

- začneme nový ekosystém - park
- uč. str. 51- nastudovat pouze část rostliny v parcích
- zápis do sešitu
 
EKOSYSTÉM   PARK
- je uměle vytvořený člověkem, slouží k odpočinku ve městech, zvlhčuje ovzduší, zachycuje prach
Rostliny v parcích
- okrasné byliny: růže 
- listnaté stromy: jírovec maďal, javory
- jehličnany: smrk, jalovec, tis červený ( jedovatý )
- listnaté keře: zlatice ( zlatý déšť ), šeřík
 
 
Vlastivěda
- pročíst s. 28
 
Anglický jazyk
- vypracujte v PS s. 38/cv. 1, 2
- procvičujte slovíčka a fráze na následujícím odkazu https://www.skolavrbatky.cz/data/E_learning/hotpotweb/slovicka/chitchatII/unit8dd.htm
 
 

Úkoly do pátku 17. 4. 2020

Zdravím všechny čtvrťáky, 
ještě jednou děkuji za krásná vyprávění, která jste mi poslali. Všem  píšu velkou 1. Někteří jste ještě neposlali, tak čekám!!
 Posílám úkoly na další týden.
Český jazyk
DOBROVOLNÉ!  Zopakujte si, co jsme se učili ve 3. ročníku Slovesa.odt (14561). Doplňte, kdo chce a může (dle možnosti rodičů), pošlete mi vypracovaný úkol do pátku na  adresu 4vilemov@seznam.cz. Můžete si doplnit jen ústně.
Učebnice str. 86, 87 pročíst žluté rámečky.
Pracovní sešit 2 - str. 11, 12.
Do sešitu B - str 84, cv. 6 - napsat.
Procvičte si diktát, pište do sešitu D https://www.youtube.com/watch?v=xX2UUAnrMrU
 
Matematika
Učebnice str. 111, cv. 2, 6  a str. 112, cv. 8, 9, 11, 12 napsat do sešitu A. (před každý vypočítaný úkol napište číslo strany a cvičení).
 
Anglický jazyk
- nová lekce Unit 8 slovíčka ChitChat2 Unit 8.pdf (1312958)
  kdo máte možnost, tak si slovíčka vytiskněte, napište a nalepte do Vocabulary, ostatní si je tam přepište (anglicky - [výslovnost] - česky)
- tady si je procvičte https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/tv-programmes/tv1.htm (jsou tam 2 cvičení)
What´s on TV? (Unit 8) - 10 cvičení na procvičování slovíček 

Více zde: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/tv-programmes-unit-8/
What´s on TV? (Unit 8) - 10 cvičení na procvičování slovíček 

Více zde: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/tv-programmes-unit-8/
 
Přírodověda
- uč.str. 49
- zápis do sešitu
PLAZI
Ještěrka - živí se hmyzem, žije na suchých a slunných místech, sameček má po bocích zelené pruhy
PTÁCI
Vrabec polní - vytváří hejna, v létě se živí živočišnou, v zimě rostlinnou stravou
Čáp - je tažný, živí se žábami a hmyzem
SAVCI
 Sysel - je chráněný, zimu přespí, vyhledává plochy s nízkým porostem, aby měl dobrý výhled
 
Vlastivěda
řešení: Panovníci , P. O. I., Václav I. P. O. II., Václav II.,  Václav III. Hrady : Bezděz, Křivoklát, Kadaň atd. ... pokud jste pracovali s interaktivní učebnicí podle odkazu, tak jste našli i řešení... :-)
- pročíst s. 25 - 27
(dnes je trochu delší, čím víc se blížíme současnosti, tím více se dochovalo památek a záznamů, takže toho víme o dané době/osobnosti více)
- na youtube si pusťte Dějiny udatného národa českého 36. - 39. díl
 

Úkoly do středy 8. 4. 2020

Milí čtvrťáci,
dnes zadávám úkoly pouze do středy 8. 4. 2020, protože máte ve čtvrtek velikonoční prázdniny a do pondělí jsou velikonoční svátky!
Český jazyk
Učebnice str. 83, cv. 4 si napište do sešitu B.
Na str. 85 si pročtěte cv. 1 + žlutý odstavec a napište vyprávění o  celém měsíci, kdy jste doma (jak se učíte, odpočíváte, hrajete si, pomáháte...). Napište alespoň 10 vět na email 4vilemov@seznam.cz, nebo na papír a vyfoťtePoproste rodiče, aby zprávu poslali z jejich emailu nebo máte svůj. 
V čítance si přečtěte str. 104, 105 a 106. Na str. 106 doplňte cv. 1.
Matematika
Učebnice str. 109, cv 21 + zkouška do sešitu B.
Učebnice str. 111, cv. 1 + zkouška, cv. 3 do sešitu B.
Moc se těším na vaše vyprávění a přeji všem krásné jarní svátky!
Anglický jazyk
PS s. 37/cv.7
https://www.youtube.com/watch?v=fCCHpBPqPm4 něco k Velikonocům
- nakreslete si do Vocabulary obrázky s velikonoční tematikou a popište je podle přiloženého pracovního listu
Vlastivěda
- zopakujte si učivo o Přemyslovcích
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ_PS/Vlastiveda4DEJ_PS.mc&maintitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=6  - během Velikonoc sem vložím řešení
Přírodověda
- uč. str. 48 - nastudovat
- zápis do sešitu
ŽIVOĆICHOVÉ NA LOUKÁCH - BEZOBRATLÍ
- saranče - je býložravec
- kobylka - je všežravec
- Oba mají tři páry končetin, třetí pár jsou silné skákavé nohy. Samečci vrzáním vábí samičky.
- včela medonosná - V jednom úlu žije jediná královna - matka, která klade vajíčka. Samečci - trubci- oplodní matku a pak hynou. Dělnice zabezpečují celý úl - čistí úl, krmí larvy, sbírají pyl, vyrábějí med. Zajišťují opylení rostlin.
- Dále zde žijí motýli a chránění čmeláci.
 
 
 

Úkoly do pátku 3. 4. 2020

Český jazyk
Pracovní sešit 2 - Procvičujeme češtinu - str. 6 - 10.
Učebnice str. 83, cv. 2 si v úterý napište do sešitu A
Učebnice str. 84, cv 11 (diktát) do sešitu D - poproste rodiče, aby vám ho nadiktovali a podle učebnice si diktát opravte, napište počet chyb a oznámkujte. 
Přečtěte si na str. 84, cv 7 a 9, řekněte správný tvar ( mamince nebo tatínkovi).
Možná máte už přečtenou knihu, tak začněte číst druhou! Pokud máte knihu přečtenou, napište referát o knize na listy, které si můžete vytisknout, kdo nemá tiskárnu, napište o knize základní informace na papír ( název, autor, ilustrátor, hlavní postavy, stručný děj ) 001 (1).jpg (427791),002.jpg (358019).
 
Matematika
Učebnice str 107, cv. 1 - pročíst, cv. 2 -říct si nahlas čísla .
Učebnice str. 107, cv. 3 do sešitu A napsat pod sebe a sečíst. Bez zkoušky.
Učebnice str. 108, cv. 6. 8, 9, 10, 11 ( ústně ). https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion1.htm
Učebnice str. 108, cv. 7(+zk.), 12 (bez sl. úloh) napište do sešitu A.
 
Mějte se krásně, užívejte si na zahrádce sluníčko a jarní přírodu!   Dagmar Zapletalová
 
Přírodověda
- uč. str. 46 - 47 - nastudovat
- zápis do sešitu
 
EKOSYSTÉM  LOUKA
- louky jsou přírodní ekosystém obhospodařovaný člověkem
Rostliny na loukách
- louky se sečou dvakrát ročně - začátkem a koncem léta - druhá senoseč je otava
- luční trávy: lipnice, bojínek, psárka
- luční byliny: pampeliška, sedmikráska, kopretina, zvonek, šťovík
- léčivky: pampeliška, jitrocel
- jedovaté: pryskyřník, ocún
 
Anglický jazyk

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/school-subjects-unit-7/

- učebnice s. 36, prohlédněte si obrázky a přiřaďte je ke větám

PS s. 36/cv.5

PS s. 36/cv.6 (Pište podle pravdy, držte se cv. 5).

Vlastivěda

- přečtěte si v uč. s. 21 - 22.

- zápis do sešitu Vznik českého království Vláda Přemyslovských králů.docx (15411)

- podívejte se na Youtube - Dějiny udatného českého národa 26. - 31. díl

Úkoly do  pátku 27. 3. 2020

 
Český jazyk
Pracovní sešit 2 - Procvičujeme češtinu - str. 1 - 5
Učebnice str. 82, cv. 9 v úterý napsat do sešitu B a udělat úkol a) barevně rozlišit životná a neživotná podst. jména rodu mužského.
Učebnice str. 82, cv 11 napsat ve čtvrtek  jako chodící diktát do sešitu D ( učebnici si dejte do jiné místnosti), po napsání si diktát zkontrolujte podle učebnice, napište si počet chyb a oznámkujte se!
Učebnice str. 81, cv. 1 - 5 si pročíst a odpovědět třeba mamince nebo tatínkovi.
Procvičování - https://www.umimecesky.cz/doplnovacka koncovky podstatných jmen ( můžete procvičovat i jiné úkoly)
Čtěte si vybranou knihu.
Matematika
Učebnice     -  str. 103 , cv 22, str 104, cv. 36 do sešitu B
                    -  str. 104, cv. 30, 34, 35 ( slovní úlohy se zápisem, výpočtem a odpovědí) do sešitu B
Procvičování - https://www.umimematiku.cz/pexeso - násobení a dělení, dělení se zbytkem, římské číslice

Geometrie -   https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/ -

                     Na těchto stránkách nebo v učebnici str.105 a 106 si připomeňte výpočet obvodu čtverce a obdélníku .

                     Do pracovního sešitu geometrie str. 21 vypracujte příklady 1 - 5.

Sledujte ČT 2 program UčíTelka !

Posílám všem hodně pozdravů, doufám, že jste zdraví a  máte se hezky!  Dagmar Zapletalová       

 

Přírodověda

- uč. str. 40 - 42 - přečíst

- zápis do sešitu

PTÁCI

Tažní ptáci -u nás by se v zimě neuživili, jsou hmyzožraví ( vlaštovka) nebo se živí obojživelníky ( čáp)

Stálí ptáci - živí se semeny ( koroptev) nebo jsou to dravci ( káně, poštolka)

Koroptve i bažanti jsou ptáci nekrmiví ( rodiče mláďata nekrmí). Jsou všežraví, přirozenými nepřáteli jsou dravci.

 

SAVCI

- krtek obecný - jediný podzemní savec, hmyzožravec, přední končetiny jsou svalnaté s velkými drápy uzpůsobené k hrabání

- hraboš polní, křeček polní - oba si shromažďují během roku zásoby potravy do svých podzemních chodeb

- zajíc polní - zadní končetiny jsou výrazně delší než přední

- srnec obecný - řadíme ho k lesním živočichům, ale stále častěji se vyskytuje na poli, je býložravec

ANGLICKÝ JAZYK  

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/school-subjects-unit-7/

PS s. 35/cv.3, 4        pozor předložka "v"      v pondělí on Monday x v šest hodin at six o´clock

PS s. 37/cv.7

VLASTIVĚDA

- přečtěte si v uč. s. 18-19

zápis do sešitu ŽIVOT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ.docx (14919)

______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                      

Úkoly do pátku 20. 3. 2020

Český jazyk - pracovní sešit 1 Procvičujeme češtinu- str.27, 28, 29, 30, 31,32.
                     - pročíst v učebnici str. 80 - vzory předseda, soudce
                     - naučit se báseň na recitační soutěž
                     - vybrat si a číst knihu vhodnou pro žáky 4. ročníku ( ve škole mi řeknete obsah)
                     - na stránkách www.skolakov.eu ( znáte ze školy) si najdete český jazyk pro 4. ročník - koncovky podstatných jmen - pravopisný trenažér 2x,
                     - na stránkách www.skolakov.eu v části český jazyk pro 4. ročník najdete podstatná jména - rod mužský - hmyzí cvičiště, známkované diktáty
Matematika - do sešitu matematika A nebo na papír vypočítej příklady z učebnice str. 97, cv 11 + zkouška, str. 98, cv 9 + zkouška, str. 102, cv. 12,
                       str. 102, cv. 18 + zkouška
                     - do sešitu matematika A nebo na papír slovní úlohy ( zápis+výpočet+odpověď), str.101, cv. 1, 2, 4, 5, 7
                     - na stránkách www. skolakov.eu v části matematika 4. ročník - písemné sčítání a odčítání do 10 000
 
DOPORUČUJI SLEDOVAT KAŽDÝ DEN ČT 2 , od 10:50 - 11:15 hod  pro 4. ročník program UčíTelka!!!!!!!!!!!!!
 
Případné dotazy pište na zs.vilemov@seznam.cz

 

přírodověda - učebnice s. 38 - 39 - přečíst + přepsat tento zápis do sešitu

EKOSYSTÉM POLE

- pole je uměle vytvořené člověkem

Polní plodiny:

- obilniny: stonek obilnin je dutý, nazývá se stéblo

                kolénka dodávají stéblu pružnost

                obilná zrna - obilky - jsou uloženy v klasech

                pšenice, žito, ječmen, oves a kukuřice

- okopaniny: řepa cukrovka, řepa krmná, lilek brambor

                   řepu pěstujeme pro bulvu na cukr a jako krmivo

                   brambory pěstujeme pro hlízy jako potravu ( škrob )

 

VLASTIVĚDA

- v učebnici si pročtěte s. 16-17

- níže vloženou prezentaci si rozklikněte a opište do sešitu (začátek už máme)

- na youtube si můžete pustit Dějiny udatného národa českého 17. - 21. díl

- pokud by někomu nefungovala, dejte vědět na školní mail

Vláda Přemyslovských knížat.pptx (40150) Vláda Přemyslovských knížat.docx (14293)

ANGLICKÝ JAZYK - pro ty, kteří byli nemocní, vkládám slovíčka Slovíčka CHit Chat 2 Unit 7.pdf (1081464)

- naučit se slovíčka 7. lekce (Vyučovací předměty)

- pročíst si nahlas v učebnici s.34/horní cv.

- napsat do oranž. sešitu 4 odpovědi na otázku What time si it? s. 34/dolní cv. It´s ...

- v PS s. 34/cv. 1,2 (We´ve got = we have got)

________________________________________________________________________________________________________________________________