4. ročník

 
 
ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 4. 1. 2021
 
4. roč. 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod.
Pondělí Čj M Vl Hv
Úterý Čj M Aj Aj Čtení
Středa Čj M Aj
Čtvrtek Čj M Tv Aj Čtení
Pátek Čj M Vl Vv  
 
ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 30. 11. 2020
 
4. roč. 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod.
Pondělí Čj M Aj Tv Hv
Úterý Čj M Aj Vl
Středa Čj M Aj Čtení 
Čtvrtek Čj M Vv Čtení  Aj
Pátek Čj M Vl  
 
 
 
Úkoly na pondělí 16. 11. 2020
Český jazyk - zopakuj si (odříkej si zpaměti) řadu vyjmenovaných slov o B (uč. s. 27)
Matematika - Písemné sčítání (pod sebou) - důležitý je pečlivý zápis čísel pod sebe, sčítáme odspodu od jednotek, může se objevit "1 jde dál"
                   - uč. s. 41/cv. 2 do školního sešitu (prosím vyfotit a poslat)
Anglický jazyk - PS s. 58/ dolní obrázek vybarvi podle návodu v rámečku (animals=zvířata, family=rodina, feelings=pocity, food=jídlo, favourite things=
                          oblíbené věci)
Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis 4. Vodstvo pojmy.doc (25600)
                                   - ve škole budeme s nimi a s mapou pracovat
 
 
ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 18. 11. 2020
 
  7.45-8.30 8.40-9.25 9.45-10.30 10.40-11.25 11.30-12.15
4. roč. 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod.
Pondělí Čj M Vl  
Úterý Čj M  Aj  Aj Čtení
Středa Čj M Aj
Čtvrtek Čj M Čtení  Aj  
Pátek Čj M Vl Vv  
 
 
Úkoly na pátek 13. 11. 2020
Vlastivěda napiš si do sešitu zápis 4. Vodstvo ČR voda v krajině.doc (25600)
                   - pod zápis si nakresli obrázek z učebnice s. 28 Tok řeky od pramene
 
Úkoly na čtvrtek 12. 11. 2020
                      - PŘEDPONA VY-, VÝ (zápis do školního sešitu), doufám, že to, co umíme o předponách, využijete i u těchto dvou

                           PŘEDPONA       +        KOŘEN SLOVA (+příponová část) 

                                   vy-              +         světlit              (je to předpona, píšeme -y-...příbuzná slova světlo, osvětlit)-toto nepiš
                                   vý-              +         stupek            (je to předpona, píšeme -ý- místo, na které vystoupíme, stoupneme si)-toto nepiš
                             
                     !!! výrobek - někdo ho vy-+robil (udělal)
                          vysvědčení - dosvědčí, jak jste ve škole pracovali 
                          výborný - je to borec 
                          významný - znamená hodně..
                      - uč. s. 24/cv. 4 napiš do sešitu (prosím vyfotit a poslat)
Matematika      V 8.45 hod  online výuka v Teams - M4. (geometrie)
Anglický jazyk V 8.00 hod  online výuka v Teams - AJ4.
Čtení - s. 56-8 číst, s. 59/cv. 3., 4. (zfilmováno pod názvem Páni kluci - nedávno dávali v TV :-)
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu a pod něj si nezapomeň nakreslit obrázek včely z učebnice na str. 16 i s popisem
BEZOBRATLÍ  ŽIVOČICHOVÉ
nemají obratle ani jiné kosti
hmyz- největší skupina živočichů na Zemi ( brouci, motýli, mouchy … )
Včela medonosná
tělo je členěno na hlavu, hruď a zadeček
hlava – tykadla, oči, ústní ústrojí
hruď – 3 páry končetin, 2 páry křídel
 
 
Český jazyk V 8.00 hod  online výuka v Teams - ČJ4.
Matematika - Zaokrouhlování čísel  uč. s. 40 připomeň si postup zaokrouhlování na desítky a stovky (červený text)
                       video: www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-25/
                    - stejné vysvětlení i v učebnici s. 40/růžový rámeček
                    - uč. s. 40/cv. 2 do školního sešitu (znaménko pro zaokrouhlování je rovná se s tečkou) (prosím vyfotit a poslat)
Anglický jazyk - PS s. 58/ horní obrázek vybarvi podle návodu v rámečku (numbers/čísla, clothes/oblečení, furniture/nábytek, face a. body/obličej a tělo,     
                            pets/mazlíčci, classroom things/věci ve třídě)
Pracovní činnosti - Ze starých novin nebo časopisů, natrhej malé kousky. Tyto kousky pak nalep na papír a vytvoř jablíčko, nebo hrušku. (stačí na formát A5) Pro inspiraci přikládám odkaz : https://cz.pinterest.com/pin/1688918598826860/
 
 
Úkoly na úterý 10. 11. 2020 (úkoly z ČJ a M prosím vyfotit a poslat)
Český jazyk - uč. s. 22/cv. 4 a), b) do školního sešitu (tužka a šablonka...Šablonku tužkou o_kreslím. O_kresli!)
                                                                               (u b) najdi ještě 5 slov souřadných)
                       PL s. 18 6. ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY
                     - doplň cv. 1 z/zz,  cv. 2 d/dd                           
Matematika - uč. s. 38/cv. 21, 22 jen příklad a výsledek s jednotkami
                                  /cv. 23 4 modré příklady do sešitu (postup: násobíme odzadu= od jednotek, něco může jít dál)
                                  /cv. 29 2 příklady (dělení s ocáskem :-) ) + zkouška násobením
Anglický jazyk - PS s.55/cv.7 (nakresli jednoduše svůj pokoj - viz malý obrázek vpravo nahoře a doplň 2 věty - co máš v pokoji jednou a co vícekrát)  
                                  (zkontrolujeme při online hodině)
Čtení - s. 55 číst + úkoly 1, 2
Přírodověda - V 8 00 hod online výuka v Teams - Př
 
Úkoly na pondělí 9. 11. 2020
Český jazyk - Psaní -d-, -dt-, -dd- (zápis do školního sešitu)
                            PŘEDPONA       +        KOŘEN SLOVA (+příponová část)
                                         od-           +       běhnout  = odběhnout
                                         od-           +       tlačit = odtlačit
                                         od-           +       dělit  = oddělit
                                           o-           +       dřít    = odřít
                  totéž platí pro další předpony zakončené na -d: pod- + důstojník, před- + tištěný, nad- + držovat
                       - procvičuj https://pataci.wz.sk/cestin/cj_1_44.htm 
a teď vyzkoušej únikovou hru, potřebuješ papír a tužku, vždy si poznamenej číslo kódu a písmeno, které získáš
                   - uč. s. 37/cv. 17 na fólii (obojí prosím vyfotit a poslat)
Anglický jazyk - PS s. 55/cv. 6 (zkontrolujeme při online hodině)
Vlastivěda V 8.00 hod  online výuka v Teams - VL4.
 
Úkoly na pátek 6. 11. 2020
Český jazyk V 8.45 hod  online výuka v Teams - ČJ4.
Matematika - Geometrie s. 9/cv. 4, 5
Vlastivěda - ověř si znalosti o povrchu ČR (můžeš pracovat s mapou)

https://brumlik.estranky.cz/file/1028/povrch-krajinyprocvicovani.pps

Pracovní činnosti - Namaluj podzimní listy podle přiloženího odkazu https://cz.pinterest.com/pin/414471971955396364/

 
Úkoly na čtvrtek 5. 11. 2020
Český jazyk - učebnice s. 20/cv. 2 napiš do školního sešitu jen slovní spojení (věty netvoř)
                                               /cv. 3 napiš do školního sešitu jen doplňovaná slova (tak, aby se významem hodila do vět)
                     - PL s. 10/cv. 3 (z/zz/zs)  (vše prosím vyfotit a poslat)
Matematika V 8.45 hod  online výuka v Teams - M4. Budeme mít geometrii.
Angličtina - PS s. 54/cv.11
Čtení - s. 52-3 přečíst
Přírodověda - udělej si zápis do sešitu

DĚLENÍ   ŽIVOČICHŮ
1. obratlovci – mají kostru a páteř složenou z obratlů
2. bezobratlí – nemají kosti
Obratlovce dělíme do tříd:
1. ryby – mají ploutve, dýchají žábrami
2. obojživelníci – pulci žijí ve vodě a dýchají žábrami, dospělí jedinci žijí na suchu a dýchají plícemi
( ropucha )
3. plazi – tělo mají pokryté šupinami ( ještěrka) nebo krunýřem ( želva)
4. ptáci – přední končetiny mají přeměněny v křídla
5. savci – rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko


 
Úkoly na středu 4. 11. 2020
                             - nová látka: Psaní -z-, -zz-, -zs- (zápis do školního sešitu)
                                           PŘEDPONA       +        KOŘEN SLOVA (+příponová část)
                                           roz-           +       běhnout  = rozběhnout
                                           roz-           +       zlobit = rozzlobit
                                           roz-           +       svítit = rozsvítit
                                           bez-          +       vadný = bezvadný
                                           bez-          +       zubý = bezzubý
                                           bez-          +       starostný = bezstarostný
vysvětlení, nepiš:(i když při vyslovení slyšíš jen  -z- /rozlobit/ , nebo jen -s- /bestarostný/, musíš napsat obě písmena, předpona vždy končí na -z, k tomu zlobit, starost...)     
- PL s. 10 (je na něm obrázek vědra s vodou) /cv. 1, 2  (prosím vyfotit a poslat)
Matematika - Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
                    - učebnice s. 36/cv. 1 odříkej si (nebo rodičům) zpaměti, je to hooodně snadné :-              
                    - do školního sešitu cv. 3, 4 - zápis, výpočet, odpověď, cv. 6 jen černé příklady, stačí výsledky(prosím vyfotit a poslat)
                                                           
Anglický jazyk V 8.30 hod  online výuka v Teams - AJ4.
Pracovní činnosti: Pokuste se poskládat neobvyklou vlaštovku podle přiloženého odkazu https://cz.pinterest.com/pin/701154235727387421/?nic_v2=1a2wLzvEU
Úkoly na úterý 3. 11. 2020
Český jazyk - V 8.00 hod  online výuka v Teams - zapnete aplikaci např. v 7.55, kliknete vlevo na Týmy - ČJ4 a připojíte se.
Matematika - učeb. s. 33/cv.4 do sešitu, neprve si napiš do sešitu výsledky a pak nad ně nadepiš pořadí sestupně (od největšího k nejmenšímu)
                     - zopakuj a procvič písemné dělení (s ocáskem) učebnice s. 33/cv.5  2 sloupečky (= 4 příklady) do školního sešitu, zkouškou ověř správnost
Anglický jazyk - PS s. 54/cv. 4
Čtení - s. 51/cv.3 (legenda k doplňovačce = na co se tě ptali na 1. řádku, když jsi doplnil mrkev...třeba kořenová zelenina, oranžová zelenina do polévky...)
            (prosím vyfotit a poslat)
Přírodověda - Dělení živočichů - uč. str. 15, s.16 žlutá tabulka - pročíst    
 
 
Úkoly na pondělí 2. 11. 2020
Český jazyk -  procvičuj online  psaní bě,vě/bje,vje (pě není nutné procvičovat - víte, proč, že ano?   
                                https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-be-bje-1-uroven/1808

                        https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-ve-vje-1-uroven/6533

                        https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-e-mix-1-uroven/8685

Matematika - PL s. 15 Porovnávání čísel cv. 5, 6, 7, 8 (ve cv. 8 si sami zvolte, který košík je zelený a který hnědý :-) )

Anglický jazyk - otázka Kolik je tam...? v angličtině používáme v otázce množné číslo 
                                                                      How many cars, dogs,...are there?
                       odpověď: 1 = There is 1 dog, there is 1 car....                    
                                     2 a víc = There are 2, 3, 4... cars, dogs.
                      - PS s. 53/ cv. 3 (vkládám obrázek s vysvětlením, co je co) 
 
Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis VL4 Povrch Čr.doc (28160), je to zápis i na pátek!
                          - prohlédni si mapu v učebnici s. 24 a vyhledej si nížiny a pohoří na příruční mapě
                         VL4 povrch krajiny prezentace.ppt (13401088)
 
Úkoly na pátek 23. 10. 2020
Český jazyk - na PL s. 11 Doplň ě/je vyplň 3. sloupec (prosím vyfotit a poslat)
- procvičuj skupiny bě/bje, vě/vje, pě
Matematika - PL s. 15 Porovnávání čísel cv. 1, 2, 3, 4
Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis VL 4. Povrch na mapě.doc (25088)
Výtvarná výchova - Namaluj zvířátko pomocí dlaně. Jak na to najdeš v přiloženém odkazu.
 
Úkoly na čtvrtek 22. 10. 2020
Český jazyk - zopakuj si rozlišování předložek a předpon - vybarvi podle návodu obrázek PL 24, nezapomeň oddělovat předložky čarou (prosím vyfotit a poslat)
                     - PL s. 11 Doplň ě/je vyplň 2. sloupec (prosím vyfotit a poslat)
Matematika Porovnávání čísel do 10 000
                     - porovnávají se podle stejných pravidel jako čísla do 1 000 - pročti si v uč. s.33/cv. 2
                     - procvič na následujícím odkazu:https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/souboj-dinosauru/porovnavame.html
 
Angličtina - když se ptáme, jestli někde něco je, začneme otázku slovesem Is there (Je tam...)...?
                    Is there a computer in our classroom? (Je tam v naší třídě počítač?)
                    odpovíme: Yes, there is. (Ano, tam je.) / No, there isn't. (Ne, tam není.) (slovíčko there= tady, tam se do češtiny většinou nepřekládá)
                    PS s. 52/cv, 2 odpovídej podle pravdy, co je nebo není ve Tvém pokojíčku
Čtení - s. 48 - 49, s. 50/cv.2 (zkus po přečtení zpaměti, bez vyhledávání informací v textu - ověříš si, jak pečlivě čteš a vnímáš text)
 
Úkoly na středu 21. 10. 2020
Český jazyk - podívej se na prezentaci učiva 

https://www.youtube.com/watch?v=XVUxCd8adxk

                            -  PL s. 11 Doplň ě/je vyplň 1. sloupec (prosím vyfotit a poslat)
Matematika - uč. s. 32/cv. 17 do školního sešitu napiš jen výsledky do pěti sloupečků
                           - zopakuj si převody jednotek délky s. 32/cv. 19 tři řádky do školního sešitu (prosím vyfotit a poslat)
procvič si ještě tady:
Angličtina - v 10. lekci jsme se naučili používat vazbu There's (Tady  je...) /There are (Tady jsou...)
                  - v uč. s. 52  jsou dvě klíčové dírky, kterým vidíš předměty v místnosti, do velkého modrého sešitu si nadepiš dva sloupce
                    Room 1,  Room 2 a piš pod ně věty podle toho, který předmět ze seznamu se v dané místnosti nachází. U předmětů začínajících na 
                    samohlásku nezapomeň na člen an. (prosím vyfotit a poslat)
Pracovní činnosti - Nauč se skládat hlavu lišky podle odkazu z Pinterestu 
 
 
 
 
 
Úkoly na úterý 20. 10. 2020
Český jazyk - napiš si zápis Předpony ob,v, psaní bě, pě, vě.doc (25088)
                     - pročti si v učebnici na str. 21 cv. 2 a žlutý rámeček
                     - procvičuj na následujícím odkazu:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/vyber.html

Matematika piš do školního sešitu:
                     - učebnice s. 31/cv. 10, 12 (zapiš pomocí rozkladu podle vzoru)
                     - zopakuj si písemné násobení s. 31/cv.14 4 růžové příklady (násobíme odspodu a odzadu)
Angličtina - zkontroluj si tabulku v PS  s.51/cv. 7 řešení: a hippo     - 2 -  vegetables
                                                                                          a giraffe    - 3 -  leaves
                                                                                          an ostrich  - 1 - fruit
                  - procvič si nová slovíčka v PS. s. 52 /cv. 1 Piš celé věty, nezapomeň na člen a/an (když slovo začíná na samohlásku - je tam 1)
Čtení - s. 44 - 47 (cv. 5 nepřepisuj, jen podtrhni v textu)
Přírodoveda - Vlastnosti živočichů - přečtisi v učebnici na str. 15 a podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc
 
Úkoly na pondělí 19. 10. 2020
Český jazyk - vybarvi PL 25 - ještěrka podle zadání
                     - doplň předpony do PL 2. Procvičování předpon (všechny 3 sloupce)
                     - procvičuj https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_predlozka1.htm
 
Matematika - nová látka - Čísla do 10 000
                     - procvičuj na následujících odkazech:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/jede-vlacek/zapis1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/rada/cviceni.html

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/podmorske-dobrodruzstvi/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/barevne-karty/razeni.html

Angličtina - do velkého modrého sešitu si napiš na novou stránku nadpis FAVOURITE THINGS,

                      z pracovního listu odstřihni a nalep tabulku se slovíčky a vyplň ji

                   - pod obrázky doplň správná slova, list rozstříhej na jednotlivé obrázky a nalep je pod tabulku, obrázky vybarvi

Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis, pracuj s učebnicí s. 20 VL 4. Plány, Orientace světové strany.doc (25088)
 

 
Úkoly na pátek 16. 10. 2020
Český jazyk - PL s. 8/3 sloupce odděl slova s předložkami čarou (př. odstěhovat - předpona od- se píše dohromady, od/dědečka - předložka od
                       + dědeček - takhle si to říkej) (nápověda k řešení: v 1. sloupci je 8 předložek, ve 2.sloupci 6 a ve 3. 6 nebo 7, jedno spojení se dá
                        vysvětlit oběma způsoby - to je krása češtiny :-) )
                      - do školního sešitu napiš z učebnice s. 20/ cv. 2 - netvoř věty, napiš jen slovní spojení se správnou předponou
Matematika - PL s. 10/cv. 11 (jen výpočet), cv. 13 a 14
Vlastivěda   - napiš si do sešitu zápis, pracuj při tom s příruční mapou a učebnicí s. 19 VL 4. Vysvětlivky mapy zápis.doc (25088)
                     - vyber si z učebnice nebo z mapy 3 mapové značky, nakresli je pod zápis a pojmenuj

Výtvarná výchova - Namalovat obrázek na téma Halloween. Obrázky se budou hodnotit po návratu do školy.

                
 
Úkoly na čtvrtek 15. 10. 2020
Český jazyk  - procvičuj předložky a předpony: PL s. 15/cv. 1 dole jen napiš slova se správnými předponami, věty netvořte
                                                                                 s. 16/cv. 2, 3 a 4(tabulka není vidět :-), části slov piš prostě do sloupečků)
Matematika  - PL s. 10/cv. 7, 10 (jen výpočty), cv. 12
Angličtina     - PS s. 51/cv. 7 zahrej si na detektivy a zjisti, v kterých klecích zvířata bydlí a co mají k obědu
Čtení             - s. 43 získej další klíč
 
Úkoly na středu 14. 10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 19, cv. 3 napiš podle zadání do školního sešitu, nad spojení slova s předložkou nadepiš pád
                      - PL s. 15/cv. 3 vytvořte s každou předponou aspoň tři smysluplná slova, např.slovo předchod neexistuje :-)
Matematika  - PL s. 9/cv. 5 jen výpočty (bez zápisu, bez neznámé x, bez odpovědi)
Angličtina     - PS s. 51/cv. 8, vyber si zvíře, nakresli ho a napiš o něm 3 věty
 
Pracovní činnosti - Úkolem tohoto týdne je nasbírat různé druhy  listí, které děti nalepí na papír. Mohou tvořit různé postavičky, nebo zvířátka. Hotové práce se budou odevzdávat po příchodu do školy.