4. ročník 

 

Rozvrh platný od 12. 4. 2021

  7.45-8.30 8.40-9.25 9.45-10.30 10.40-11.25 11.30-12.15
4. roč. 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod.
Pondělí Čj M Aj Tv Hv
Úterý Čj M Aj Vl
Středa Čj M Aj Čtení 
Čtvrtek Čj M Vv Čtení  Aj
Pátek Čj M Vl  

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Milé děti, pokud se vám líbilo první číslo DRUŽINOVÉHO ČASOPISU, tak tady máte druhé, dubnové číslo, tentokrát na téma "zvířátka". Takže, kdo se budete nudit a bude se vám chtít něco luštit, tvořit, vyrábět, stačí vytisknout a můžete se bavit!  Přeji vám všem krásné velikonoční prázdniny a snad se už brzy setkáme ve škole.                   
Blanka Weisgärberová Lakomá

DRUŽINOVÝ ČASOPIS březen 2021.pdf (0 )

 
 
Pátek 9. 4. 2021 
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Matematika - napište si do sešitu Geometrie zápis collboard.com/zxppspuvrmwobgjh4ycn
                       PS Geometrie s. 32/cv. 2
Vlastivěda - napište si zápis Český stát za vlády Lucemburků.docx (6787)
 
Čtvrtek 8. 4. 2021
Český jazyk- PS s. 29/cv. 8 dokonči, nad doplňovaná slova určuj pády
                            s. 30/cv. 11 dokonči
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4
Anglický jazyk - PS s. 36/cv. 6 napiš o naší škole a třídě.
 
                            
Středa 7. 4. 2021
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Anglický jazyk - online výuka v 9:40 v Teams - AJ4
Matematika - collboard.com/c2pwfndbc42tiqp3qtci otevři si odkaz, napiš si do sešitu Geometrie krátký zápis a splň úkoly 1 a 2 (zadání neopisuj)  
Přírodověda - podívej se na krátké video o životě na louce www.youtube.com/watch?v=XaaR7AFHHiY
 
Úterý 6. 4. 2021
Český jazyk- PS s. 29/cv. 9 
                            s. 30/cv. 10
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4 Geometrie
Vlastivěda - online výuka v 9:40 v Teams - VL4   
Anglický jazyk - PS s. 36/cv. 5 doplň chybějící slova z nabídky
                            PL 7 Space school s. 14/cv. 2 seřaď rámečky, aby vzniklo povídání o škole (cvičení z PS 36/5 ti pomůže)
                        
Středa 31. 3. 2021
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Anglický jazyk - online výuka v 9:40 v Teams - AJ4
Matematika - uč. s. 113/cv. 19 1. řádek bez zkoušky
Zasoutěž si v násobilce, otevři odkaz a zvol úroveň mistr, napiš své jméno a násobíš na čas! Chce to i trochu zručnosti na klávesnici, potrénuj! aztekium.pl/mat.py?lang=cs&kateg=M-100
Přírodověda - napiš si zápis
 ŽIVOČICHOVÉ  NA  LOUKÁCH
BEZOBRATLÍ
SARANČE- je býložravec
KOBYLKA – je všežravec
Oba mají tři páry končetin, třetí pár jsou silné skákavé nohy. Samečci vrzáním vábí samičky.
VČELA  MEDONOSNÁ
V jednom úlu žije jediná královna – matka, která klade vajíčka. Samečci- trubci- oplodní matku a pak hynou. Dělnice zabezpečují celý úl – čistí úl, krmí larvy, sbírají pyl, vyrábějí med. Zajišťují opylení rostlin.
Dále zde žijí motýli a chránění čmeláci. 
 
Úterý 30. 3. 2021
Český jazyk- PS s. 28/cv. 7 poslední řádek, cv. 5
                             s. 27/cv. 4 pokračuj po "hra s čísl_" - doplň i/í/y, podtrhni podle rodu a urči u podtržených slov pád
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4
Vlastivěda - online výuka v 9:40 v Teams - VL4                       
Anglický jazyk - procvičuj tvary slovesa to have got (mít), sjeď myší dolů na stránku  a klikni na game (jsou tam dvě - doplňování tvarů a skládání vět) learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got
 
Pondělí 29. 3. 2021
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Anglický jazyk - online výuka v 9:50 v Teams - AJ4
Matematika -  uč. s. 111/cv. 1 první 2 příklady
                                        cv. 3 1. příklad
                                        cv. 6 první 2 příklady
                              s. 112/cv. 11 třetí příklad (4 062 : 7) + Zk. foto prosím na Messenger
Přírodověda online hodina v 10:45 - Př4
 
Pátek 26. 3. 2021 
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Matematika - zopakuj si zaokrouhlování brumlik.estranky.cz/file/586/zaokrouhlovanictyri.htm
Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis o dalších přemyslovských králech _Přemyslovští králové II. a.docx (6936) 
 
Čtvrtek 25. 3. 2021
Český jazyk- PS s. 25/cv. 10 dokonči
                             s. 25-26/ cv. 1, 2
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4
Anglický jazyk - PL 7 Space school s. 14/ cv. 1 dokonči

                            PS s. 37/cv. 7 přečti si věty v šedých rámečcích a napiš, čí je to rozvrh (Peter?/Jen?/Liz?)

Středa 24. 3. 2021

Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Anglický jazyk - online výuka v 9:40 v Teams - AJ4
Matematika - uč. s. 108/cv. 11, cv. 12 - 1. řádek - do sešitu
                             s. 109/cv. 15 do sešitu (jen výsledky a) b) c)  )
Přírodověda - napiš si zápis
EKOSYSTÉM  LOUKA
louky jsou přírodní ekosystém obhospodařované člověkem
ROSTLINY NA LOUKÁCH
louky se sečou dvakrát ročně – začátkem a koncem léta ( druhá senoseč je otava )
luční trávy: lipnice, bojínek, psárka
luční byliny: pampeliška, sedmikráska, kopretina, zvonek, šťovík
léčivky: pampeliška, jitrocel
jedovaté: pryskyřník, ocún 
 
Úterý 23. 3. 2021
Český jazyk- PS s. 23/cv. 6, 7, 8
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4
Vlastivěda - online výuka v 9:40 v Teams - VL4                       
Anglický jazyk - PS s. 35/cv. 4 z každého dne vyber jeden předmět a napiš do věty, v kolik hodin ho máš
 
Pondělí 22. 3. 2021
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Anglický jazyk - online výuka v 9:50 v Teams - AJ4
Matematika - procvičuj velká čísla 
 
Přírodověda online hodina v 10:45 - Př4
 
Pátek 19. 3. 2021 
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
uč. s. 107/cv. 3 a-c) sečti do sešitu, piš pečlivě pod sebe jednotky, desítky, stovky.....

Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis Vznik českého království, přemyslovští králové.docx (0)

Čtvrtek 18. 3. 2021

Český jazyk - PS Koncovky podst. jm. - s. 21/cv. 1, s. 22/cv. 2, s. 23/cv. 5
Anglický jazyk - napiš si zápis 7 days of the week
                           (piš do sloupečku pod sebe)  Sunday (ne), Monday (po), Tuesday (út), Wednesday (st), Thursday (čt), Friday (pá), Saturday (so) 
                         - poslechni si písničku www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ, nauč se dny v týdnu 
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4

Středa 17. 3. 2021

Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Anglický jazyk - online výuka v 9:40 v Teams - AJ4
Matematika - zopakuj si vzorce pro výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníka (uč. s. 105-6, s. 130-2 nebo PS Geometrie) ve čtvrtek bude test
                       uč. s. 104/cv. 35 do sešitu jen výpočet a výsledek
                                       /cv. 36 2. př + zk. (196 768  :  4  =)                        
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu
SAVCI
krtek obecný- jediný podzemní savec, hmyzožravec, přední končetiny jsou svalnaté s velkými drápy uzpůsobené k hrabání
hraboš polní, křeček polní – oba si shromažďují během roku zásoby potravy do svých podzemních chodeb
zajíc polní – protáhlé tělo, zadní končetiny jsou výrazně delší než přední
srnec obecný – řadíme ho k lesním živočichům, ale stále častěji se vyskytuje na poli, je býložravec
 
Úterý 16. 3. 2021
Český jazyk- PL s. 18/cv. 5
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4
Vlastivěda - online výuka v 9:40 v Teams - VL4 (test Velkomoravská říše, vznik českého státu, přemyslovská knížata)
Anglický jazyk - vystřihni, nalep si a vyplň slovíčka U7 Space school (nová stránka v modrém sešitě)
                            PS s. 34/cv. 2 piš celou větou, kolik je na obrázku hodin
 
Pondělí 15. 3. 2021
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Anglický jazyk - online výuka v 9:50 v Teams - AJ4
Matematika - učeb. s. 103/cv. 27 první 2 sloupce vypočítej  do sešitu  pomocí rozkladu (viz modrý příklad v zadání)
                                          /cv. 26 vypočítej (kdo nepotřebuje, nemusí psát zapis, stačí jen příklady a výsledek) (obě cv. prosím foto na Messenger) 
Přírodověda - online hodina v 10:45 - Př4
 
Pátek 12. 3. 2021 
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Matematika - Geometrie PS s. 23/cv./2 dopočítej obvody (o = 2. a + 2 . b), piš výpočet a výsledek (o = 2.4 +2.7 o = 22 cm)
                                                      /cv. 3, 4 (prosím foto na Messenger) 
Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis Život za vlády Přemyslovců.docx (0)
 
Čtvrtek 11. 3. 2021  
Český jazyk - učeb. s. 77/cv. 7 napiš do sešitu
                                         /cv. 9 napiš do sešitu jen doplňovaná slova se správným i/y (obojí prosím foto Messenger)
                      - procvičuj koncovky podle vzorů pán, hrad rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodmuzsky4.htm
                         (1 slovo je podle vz. muž a 1 podle vz. stroj - v pátek mi řeknete, která to byla)
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4 - Geometrie
Anglický jazyk - říkej si, kolik je hodin www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
                          - v druhém odkazu se učíte říkat, že je půl...., lze to říct pomocí half past five (půl po páté=půl šesté) nebo "digitálně" (je pět třicet)
                            www.youtube.com/watch?v=9p_Ca_Yb0zQ
 
  Středa 10. 3. 2021
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Anglický jazyk - online výuka v 9:40 v Teams - AJ4
 
Matematika - Geometrie PS s. 22/cv. 2 dopočítej obvody (o = 4 . a), piš výpočet a výsledek (o = 4 . 7 o = 28 cm)
                                                      /cv. 3, 4 (prosím foto na Messenger) 
Přírodověda -  napiš si zápis
PTÁCI
Tažní ptáci – u nás by se v zimě neuživili, jsou hmyzožraví ( vlaštovka) nebo se živí obojživelníky (čáp)
skřivan polní – samec výrazně zpívá
Stálí ptáci – živí se semeny (koroptev) nebo jsou to dravci ( káně, poštolka)
koroptev polní – je chráněná
bažant polní – chová se v umělých líhních
Koroptve i bažanti jsou ptáci nekrmiví ( rodiče mláďata nekrmí). Jsou všežraví, přirozenými nepřáteli jsou dravci.
 
Úterý 9. 3. 2021
Český jazyk- PL s. 17/cv. 3 
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4 - Geometrie
Vlastivěda - online výuka v 9:40 v Teams - VL4
Anglický jazyk - začneme novou lekci Unit 7
                            do velkého modrého sešitu na NOVOU stránku nadpis What time is it?, pod něj si vedle sebe kružítkem narýsuj 2 kružnice o poloměru 3 cm 
                            (budeme se učit hodiny)
                          - projdi si lekci 6 (počasí, otázka na počasí, odpověď), ve středu bude malý lehoučký testík
 
Pondělí 8. 3. 2021
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Matematika - podívejte se na výuková videa (2.díly) Obsah čtverce www.youtube.com/watch?v=HMY4atSWg0s
                                                                                                            www.youtube.com/watch?v=BfpdAZqjD
                     - PS s. 22 napiš si nahoru na stránku do rámečku vzorec pro výpočet obsahu čtverce z videa a ve cv. 1 vypočítej obsahy čtverců
Anglický jazyk - online výuka v 9:50 v Teams - AJ4
Přírodověda - online hodina v 10:45 - Př4
 
Pátek 5. 3. 2021
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Matematika - učeb s. 102/cv. 13 do sešitu napiš jen příklad (jeden - použij závorku), výpočet proveď písemně=pod sebou a napiš výsledek
                                s. 102/cv. 14 na fólii (škrtej nuly)
                                s. 102/cv. 18 první 2 příklady ......vše zkontrolujeme v online hodině v úterý      
Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis VL4 Přemyslovská knížata 2. část.docx (13305)
Čtvrtek 4. 3. 2021
Český jazyk - PS Vyjm. slova s. 20/cv. 6
                                                 s. 21/cv. 7 prosím foto do skupiny (obě cv.)
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4
Anglický jazyk - PS s. 33/cv. 3 - postav zeď
                                  s. 33 Quiz time A - ověř svou znalost slovíček, nejdřív vyplň, co víš, potom dohledávej
 
Středa 3. 3. 2021
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
Matematika - PL s. 22/cv. 4
                     - učebnice s. 101/cv. 6 první 2 příklady + Zk do sešitu (dělení "s ocáskem")
                                       s. 102/cv.12 také první 2 příklady
Anglický jazyk - online výuka v 9:40 v Teams - AJ4
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu
 Olejniny: ze semen se lisováním získává olej
řepka, slunečnice
pícniny: používají se ke krmení hospodářských zvířat – jetel
textilní plodiny: len
plevele: ubírají vodu a živiny plodinám, snižují tak úrodu – penízek rolní, mák vlčí
 
Úterý 2. 3. 2021
Český jazyk - PS Vyjm. slova s. 18 - přiřaď slova ke vzorům
                                                 s. 19/cv. 5
                        procvičuj životnost a neživotnost skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html
                        určování vzoru: pán/hrad  skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-urcovani-vzoru/cviceni-1.html
                                                  muž/stroj skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-urcovani-vzoru/cviceni-2.html
Matematika - online výuka v 8:45 v Teams - M4
Vlastivěda - online výuka v 9:40 v Teams - VL4
Anglický jazyk - nauč se na středu básničku 45 Stopa 45.mp3 (1200531)
                          - PS s. 32/cv. 1 roztřiď slovesa podle témat (město - prázdniny - počasí)
                                          /cv. 2 dokonči rozhovor
 
 
Pondělí 1. 3. 2021
Český jazyk - online výuka v 8:45 v Teams - ČJ4
                       učebnice s.101/cv. 1 jen příklady a výsledky (ptají se na dvě věci, budou dva příklady)
                                               /cv. 2 jen příklad (pod sebou) a výsledek
                                               /cv. 3 do školního sešitu ... vše v úterý v online hodině zkontrolujeme
Anglický jazyk - online výuka v 9:50 v Teams - AJ4
Přírodověda - online hodina v 10:45 - Př4
 
 
ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 4. 1. 2021
 
4. roč. 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod.
Pondělí Čj M Vl Hv
Úterý Čj M Aj Aj Čtení
Středa Čj M Aj
Čtvrtek Čj M Tv Aj Čtení
Pátek Čj M Vl Vv  
 
ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 30. 11. 2020
 
4. roč. 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod.
Pondělí Čj M Aj Tv Hv
Úterý Čj M Aj Vl
Středa Čj M Aj Čtení 
Čtvrtek Čj M Vv Čtení  Aj
Pátek Čj M Vl  
 
 
 
Úkoly na pondělí 16. 11. 2020
Český jazyk - zopakuj si (odříkej si zpaměti) řadu vyjmenovaných slov o B (uč. s. 27)
Matematika - Písemné sčítání (pod sebou) - důležitý je pečlivý zápis čísel pod sebe, sčítáme odspodu od jednotek, může se objevit "1 jde dál"
                   - uč. s. 41/cv. 2 do školního sešitu (prosím vyfotit a poslat)
Anglický jazyk - PS s. 58/ dolní obrázek vybarvi podle návodu v rámečku (animals=zvířata, family=rodina, feelings=pocity, food=jídlo, favourite things=
                          oblíbené věci)
Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis 4. Vodstvo pojmy.doc (25600)
                                   - ve škole budeme s nimi a s mapou pracovat
 
 
ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY OD 18. 11. 2020
 
  7.45-8.30 8.40-9.25 9.45-10.30 10.40-11.25 11.30-12.15
4. roč. 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod.
Pondělí Čj M Vl  
Úterý Čj M  Aj  Aj Čtení
Středa Čj M Aj
Čtvrtek Čj M Čtení  Aj  
Pátek Čj M Vl Vv  
 
 
Úkoly na pátek 13. 11. 2020
Vlastivěda napiš si do sešitu zápis 4. Vodstvo ČR voda v krajině.doc (25600)
                   - pod zápis si nakresli obrázek z učebnice s. 28 Tok řeky od pramene
 
Úkoly na čtvrtek 12. 11. 2020
                      - PŘEDPONA VY-, VÝ (zápis do školního sešitu), doufám, že to, co umíme o předponách, využijete i u těchto dvou

                           PŘEDPONA       +        KOŘEN SLOVA (+příponová část) 

                                   vy-              +         světlit              (je to předpona, píšeme -y-...příbuzná slova světlo, osvětlit)-toto nepiš
                                   vý-              +         stupek            (je to předpona, píšeme -ý- místo, na které vystoupíme, stoupneme si)-toto nepiš
                             
                     !!! výrobek - někdo ho vy-+robil (udělal)
                          vysvědčení - dosvědčí, jak jste ve škole pracovali 
                          výborný - je to borec 
                          významný - znamená hodně..
                      - uč. s. 24/cv. 4 napiš do sešitu (prosím vyfotit a poslat)
Matematika      V 8.45 hod  online výuka v Teams - M4. (geometrie)
Anglický jazyk V 8.00 hod  online výuka v Teams - AJ4.
Čtení - s. 56-8 číst, s. 59/cv. 3., 4. (zfilmováno pod názvem Páni kluci - nedávno dávali v TV :-)
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu a pod něj si nezapomeň nakreslit obrázek včely z učebnice na str. 16 i s popisem
BEZOBRATLÍ  ŽIVOČICHOVÉ
nemají obratle ani jiné kosti
hmyz- největší skupina živočichů na Zemi ( brouci, motýli, mouchy … )
Včela medonosná
tělo je členěno na hlavu, hruď a zadeček
hlava – tykadla, oči, ústní ústrojí
hruď – 3 páry končetin, 2 páry křídel
 
 
Český jazyk V 8.00 hod  online výuka v Teams - ČJ4.
Matematika - Zaokrouhlování čísel  uč. s. 40 připomeň si postup zaokrouhlování na desítky a stovky (červený text)
                       video: www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-25/
                    - stejné vysvětlení i v učebnici s. 40/růžový rámeček
                    - uč. s. 40/cv. 2 do školního sešitu (znaménko pro zaokrouhlování je rovná se s tečkou) (prosím vyfotit a poslat)
Anglický jazyk - PS s. 58/ horní obrázek vybarvi podle návodu v rámečku (numbers/čísla, clothes/oblečení, furniture/nábytek, face a. body/obličej a tělo,     
                            pets/mazlíčci, classroom things/věci ve třídě)
Pracovní činnosti - Ze starých novin nebo časopisů, natrhej malé kousky. Tyto kousky pak nalep na papír a vytvoř jablíčko, nebo hrušku. (stačí na formát A5) Pro inspiraci přikládám odkaz : https://cz.pinterest.com/pin/1688918598826860/
 
 
Úkoly na úterý 10. 11. 2020 (úkoly z ČJ a M prosím vyfotit a poslat)
Český jazyk - uč. s. 22/cv. 4 a), b) do školního sešitu (tužka a šablonka...Šablonku tužkou o_kreslím. O_kresli!)
                                                                               (u b) najdi ještě 5 slov souřadných)
                       PL s. 18 6. ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY
                     - doplň cv. 1 z/zz,  cv. 2 d/dd                           
Matematika - uč. s. 38/cv. 21, 22 jen příklad a výsledek s jednotkami
                                  /cv. 23 4 modré příklady do sešitu (postup: násobíme odzadu= od jednotek, něco může jít dál)
                                  /cv. 29 2 příklady (dělení s ocáskem :-) ) + zkouška násobením
Anglický jazyk - PS s.55/cv.7 (nakresli jednoduše svůj pokoj - viz malý obrázek vpravo nahoře a doplň 2 věty - co máš v pokoji jednou a co vícekrát)  
                                  (zkontrolujeme při online hodině)
Čtení - s. 55 číst + úkoly 1, 2
Přírodověda - V 8 00 hod online výuka v Teams - Př
 
Úkoly na pondělí 9. 11. 2020
Český jazyk - Psaní -d-, -dt-, -dd- (zápis do školního sešitu)
                            PŘEDPONA       +        KOŘEN SLOVA (+příponová část)
                                         od-           +       běhnout  = odběhnout
                                         od-           +       tlačit = odtlačit
                                         od-           +       dělit  = oddělit
                                           o-           +       dřít    = odřít
                  totéž platí pro další předpony zakončené na -d: pod- + důstojník, před- + tištěný, nad- + držovat
                       - procvičuj https://pataci.wz.sk/cestin/cj_1_44.htm 
a teď vyzkoušej únikovou hru, potřebuješ papír a tužku, vždy si poznamenej číslo kódu a písmeno, které získáš
                   - uč. s. 37/cv. 17 na fólii (obojí prosím vyfotit a poslat)
Anglický jazyk - PS s. 55/cv. 6 (zkontrolujeme při online hodině)
Vlastivěda V 8.00 hod  online výuka v Teams - VL4.
 
Úkoly na pátek 6. 11. 2020
Český jazyk V 8.45 hod  online výuka v Teams - ČJ4.
Matematika - Geometrie s. 9/cv. 4, 5
Vlastivěda - ověř si znalosti o povrchu ČR (můžeš pracovat s mapou)

https://brumlik.estranky.cz/file/1028/povrch-krajinyprocvicovani.pps

Pracovní činnosti - Namaluj podzimní listy podle přiloženího odkazu https://cz.pinterest.com/pin/414471971955396364/

 
Úkoly na čtvrtek 5. 11. 2020
Český jazyk - učebnice s. 20/cv. 2 napiš do školního sešitu jen slovní spojení (věty netvoř)
                                               /cv. 3 napiš do školního sešitu jen doplňovaná slova (tak, aby se významem hodila do vět)
                     - PL s. 10/cv. 3 (z/zz/zs)  (vše prosím vyfotit a poslat)
Matematika V 8.45 hod  online výuka v Teams - M4. Budeme mít geometrii.
Angličtina - PS s. 54/cv.11
Čtení - s. 52-3 přečíst
Přírodověda - udělej si zápis do sešitu

DĚLENÍ   ŽIVOČICHŮ
1. obratlovci – mají kostru a páteř složenou z obratlů
2. bezobratlí – nemají kosti
Obratlovce dělíme do tříd:
1. ryby – mají ploutve, dýchají žábrami
2. obojživelníci – pulci žijí ve vodě a dýchají žábrami, dospělí jedinci žijí na suchu a dýchají plícemi
( ropucha )
3. plazi – tělo mají pokryté šupinami ( ještěrka) nebo krunýřem ( želva)
4. ptáci – přední končetiny mají přeměněny v křídla
5. savci – rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko


 
Úkoly na středu 4. 11. 2020
                             - nová látka: Psaní -z-, -zz-, -zs- (zápis do školního sešitu)
                                           PŘEDPONA       +        KOŘEN SLOVA (+příponová část)
                                           roz-           +       běhnout  = rozběhnout
                                           roz-           +       zlobit = rozzlobit
                                           roz-           +       svítit = rozsvítit
                                           bez-          +       vadný = bezvadný
                                           bez-          +       zubý = bezzubý
                                           bez-          +       starostný = bezstarostný
vysvětlení, nepiš:(i když při vyslovení slyšíš jen  -z- /rozlobit/ , nebo jen -s- /bestarostný/, musíš napsat obě písmena, předpona vždy končí na -z, k tomu zlobit, starost...)     
- PL s. 10 (je na něm obrázek vědra s vodou) /cv. 1, 2  (prosím vyfotit a poslat)
Matematika - Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
                    - učebnice s. 36/cv. 1 odříkej si (nebo rodičům) zpaměti, je to hooodně snadné :-              
                    - do školního sešitu cv. 3, 4 - zápis, výpočet, odpověď, cv. 6 jen černé příklady, stačí výsledky(prosím vyfotit a poslat)
                                                           
Anglický jazyk V 8.30 hod  online výuka v Teams - AJ4.
Pracovní činnosti: Pokuste se poskládat neobvyklou vlaštovku podle přiloženého odkazu https://cz.pinterest.com/pin/701154235727387421/?nic_v2=1a2wLzvEU
Úkoly na úterý 3. 11. 2020
Český jazyk - V 8.00 hod  online výuka v Teams - zapnete aplikaci např. v 7.55, kliknete vlevo na Týmy - ČJ4 a připojíte se.
Matematika - učeb. s. 33/cv.4 do sešitu, neprve si napiš do sešitu výsledky a pak nad ně nadepiš pořadí sestupně (od největšího k nejmenšímu)
                     - zopakuj a procvič písemné dělení (s ocáskem) učebnice s. 33/cv.5  2 sloupečky (= 4 příklady) do školního sešitu, zkouškou ověř správnost
Anglický jazyk - PS s. 54/cv. 4
Čtení - s. 51/cv.3 (legenda k doplňovačce = na co se tě ptali na 1. řádku, když jsi doplnil mrkev...třeba kořenová zelenina, oranžová zelenina do polévky...)
            (prosím vyfotit a poslat)
Přírodověda - Dělení živočichů - uč. str. 15, s.16 žlutá tabulka - pročíst    
 
 
Úkoly na pondělí 2. 11. 2020
Český jazyk -  procvičuj online  psaní bě,vě/bje,vje (pě není nutné procvičovat - víte, proč, že ano?   
                                https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-be-bje-1-uroven/1808

                        https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-ve-vje-1-uroven/6533

                        https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-e-mix-1-uroven/8685

Matematika - PL s. 15 Porovnávání čísel cv. 5, 6, 7, 8 (ve cv. 8 si sami zvolte, který košík je zelený a který hnědý :-) )

Anglický jazyk - otázka Kolik je tam...? v angličtině používáme v otázce množné číslo 
                                                                      How many cars, dogs,...are there?
                       odpověď: 1 = There is 1 dog, there is 1 car....                    
                                     2 a víc = There are 2, 3, 4... cars, dogs.
                      - PS s. 53/ cv. 3 (vkládám obrázek s vysvětlením, co je co) 
 
Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis VL4 Povrch Čr.doc (28160), je to zápis i na pátek!
                          - prohlédni si mapu v učebnici s. 24 a vyhledej si nížiny a pohoří na příruční mapě
                         VL4 povrch krajiny prezentace.ppt (13401088)
 
Úkoly na pátek 23. 10. 2020
Český jazyk - na PL s. 11 Doplň ě/je vyplň 3. sloupec (prosím vyfotit a poslat)
- procvičuj skupiny bě/bje, vě/vje, pě
Matematika - PL s. 15 Porovnávání čísel cv. 1, 2, 3, 4
Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis VL 4. Povrch na mapě.doc (25088)
Výtvarná výchova - Namaluj zvířátko pomocí dlaně. Jak na to najdeš v přiloženém odkazu.
 
Úkoly na čtvrtek 22. 10. 2020
Český jazyk - zopakuj si rozlišování předložek a předpon - vybarvi podle návodu obrázek PL 24, nezapomeň oddělovat předložky čarou (prosím vyfotit a poslat)
                     - PL s. 11 Doplň ě/je vyplň 2. sloupec (prosím vyfotit a poslat)
Matematika Porovnávání čísel do 10 000
                     - porovnávají se podle stejných pravidel jako čísla do 1 000 - pročti si v uč. s.33/cv. 2
                     - procvič na následujícím odkazu:https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/souboj-dinosauru/porovnavame.html
 
Angličtina - když se ptáme, jestli někde něco je, začneme otázku slovesem Is there (Je tam...)...?
                    Is there a computer in our classroom? (Je tam v naší třídě počítač?)
                    odpovíme: Yes, there is. (Ano, tam je.) / No, there isn't. (Ne, tam není.) (slovíčko there= tady, tam se do češtiny většinou nepřekládá)
                    PS s. 52/cv, 2 odpovídej podle pravdy, co je nebo není ve Tvém pokojíčku
Čtení - s. 48 - 49, s. 50/cv.2 (zkus po přečtení zpaměti, bez vyhledávání informací v textu - ověříš si, jak pečlivě čteš a vnímáš text)
 
Úkoly na středu 21. 10. 2020
Český jazyk - podívej se na prezentaci učiva 

https://www.youtube.com/watch?v=XVUxCd8adxk

                            -  PL s. 11 Doplň ě/je vyplň 1. sloupec (prosím vyfotit a poslat)
Matematika - uč. s. 32/cv. 17 do školního sešitu napiš jen výsledky do pěti sloupečků
                           - zopakuj si převody jednotek délky s. 32/cv. 19 tři řádky do školního sešitu (prosím vyfotit a poslat)
procvič si ještě tady:
Angličtina - v 10. lekci jsme se naučili používat vazbu There's (Tady  je...) /There are (Tady jsou...)
                  - v uč. s. 52  jsou dvě klíčové dírky, kterým vidíš předměty v místnosti, do velkého modrého sešitu si nadepiš dva sloupce
                    Room 1,  Room 2 a piš pod ně věty podle toho, který předmět ze seznamu se v dané místnosti nachází. U předmětů začínajících na 
                    samohlásku nezapomeň na člen an. (prosím vyfotit a poslat)
Pracovní činnosti - Nauč se skládat hlavu lišky podle odkazu z Pinterestu 
 
 
 
 
 
Úkoly na úterý 20. 10. 2020
Český jazyk - napiš si zápis Předpony ob,v, psaní bě, pě, vě.doc (25088)
                     - pročti si v učebnici na str. 21 cv. 2 a žlutý rámeček
                     - procvičuj na následujícím odkazu:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/vyber.html

Matematika piš do školního sešitu:
                     - učebnice s. 31/cv. 10, 12 (zapiš pomocí rozkladu podle vzoru)
                     - zopakuj si písemné násobení s. 31/cv.14 4 růžové příklady (násobíme odspodu a odzadu)
Angličtina - zkontroluj si tabulku v PS  s.51/cv. 7 řešení: a hippo     - 2 -  vegetables
                                                                                          a giraffe    - 3 -  leaves
                                                                                          an ostrich  - 1 - fruit
                  - procvič si nová slovíčka v PS. s. 52 /cv. 1 Piš celé věty, nezapomeň na člen a/an (když slovo začíná na samohlásku - je tam 1)
Čtení - s. 44 - 47 (cv. 5 nepřepisuj, jen podtrhni v textu)
Přírodoveda - Vlastnosti živočichů - přečtisi v učebnici na str. 15 a podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc
 
Úkoly na pondělí 19. 10. 2020
Český jazyk - vybarvi PL 25 - ještěrka podle zadání
                     - doplň předpony do PL 2. Procvičování předpon (všechny 3 sloupce)
                     - procvičuj https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_predlozka1.htm
 
Matematika - nová látka - Čísla do 10 000
                     - procvičuj na následujících odkazech:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/jede-vlacek/zapis1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/rada/cviceni.html

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/podmorske-dobrodruzstvi/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/barevne-karty/razeni.html

Angličtina - do velkého modrého sešitu si napiš na novou stránku nadpis FAVOURITE THINGS,

                      z pracovního listu odstřihni a nalep tabulku se slovíčky a vyplň ji

                   - pod obrázky doplň správná slova, list rozstříhej na jednotlivé obrázky a nalep je pod tabulku, obrázky vybarvi

Vlastivěda - napiš si do sešitu zápis, pracuj s učebnicí s. 20 VL 4. Plány, Orientace světové strany.doc (25088)
 

 
Úkoly na pátek 16. 10. 2020
Český jazyk - PL s. 8/3 sloupce odděl slova s předložkami čarou (př. odstěhovat - předpona od- se píše dohromady, od/dědečka - předložka od
                       + dědeček - takhle si to říkej) (nápověda k řešení: v 1. sloupci je 8 předložek, ve 2.sloupci 6 a ve 3. 6 nebo 7, jedno spojení se dá
                        vysvětlit oběma způsoby - to je krása češtiny :-) )
                      - do školního sešitu napiš z učebnice s. 20/ cv. 2 - netvoř věty, napiš jen slovní spojení se správnou předponou
Matematika - PL s. 10/cv. 11 (jen výpočet), cv. 13 a 14
Vlastivěda   - napiš si do sešitu zápis, pracuj při tom s příruční mapou a učebnicí s. 19 VL 4. Vysvětlivky mapy zápis.doc (25088)
                     - vyber si z učebnice nebo z mapy 3 mapové značky, nakresli je pod zápis a pojmenuj

Výtvarná výchova - Namalovat obrázek na téma Halloween. Obrázky se budou hodnotit po návratu do školy.

                
 
Úkoly na čtvrtek 15. 10. 2020
Český jazyk  - procvičuj předložky a předpony: PL s. 15/cv. 1 dole jen napiš slova se správnými předponami, věty netvořte
                                                                                 s. 16/cv. 2, 3 a 4(tabulka není vidět :-), části slov piš prostě do sloupečků)
Matematika  - PL s. 10/cv. 7, 10 (jen výpočty), cv. 12
Angličtina     - PS s. 51/cv. 7 zahrej si na detektivy a zjisti, v kterých klecích zvířata bydlí a co mají k obědu
Čtení             - s. 43 získej další klíč
 
Úkoly na středu 14. 10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 19, cv. 3 napiš podle zadání do školního sešitu, nad spojení slova s předložkou nadepiš pád
                      - PL s. 15/cv. 3 vytvořte s každou předponou aspoň tři smysluplná slova, např.slovo předchod neexistuje :-)
Matematika  - PL s. 9/cv. 5 jen výpočty (bez zápisu, bez neznámé x, bez odpovědi)
Angličtina     - PS s. 51/cv. 8, vyber si zvíře, nakresli ho a napiš o něm 3 věty
 
Pracovní činnosti - Úkolem tohoto týdne je nasbírat různé druhy  listí, které děti nalepí na papír. Mohou tvořit různé postavičky, nebo zvířátka. Hotové práce se budou odevzdávat po příchodu do školy.