5. ročník 

Úkoly na pátek 22. 1. 2021
Posílám jednoduchou únikovou hru na víkend. Otevřete odkaz a hledejte 5 kódů. Po otevření odkazu spustíte hru kliknutím na present vpravo nahoře.  
 
Úkoly na čtvrtek 21. 1. 2021
Matematika - učebnice str. 61, cv. 10 (první 2 příklady)
Angličtina - V 9:50 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - online výuka v 10 45 hod
 
Úkoly na středu 13. 1. 2021
Český jazyk - list Č1
Angličtina - napište si do sešitu zápis:
                                                                                     13th January
                                             Přivlastňovací zájmena
(I) / my dog.          - já / můj pes                                     
(You) / your dog  - ty / tvůj pes                                    
(He) / his dog      - on / jeho pes                                   
(She) / her dog   - ona / její pes
(It) /  its bone      - ono / jeho kost (toho psa :-) )  !!!It (ono) - patří sem všechna podstatná jména, která neoznačují osoby
(We) / our dog       - my / náš pes
(You) / your dog    - vy / váš pes
(They)/ their dog  - oni, ony, ona / jejich pes
 
- procvičte si slovíčka - přivlastňovací zájmena
- pracovní list 2B s. 14/cv. 2 najdi slova označující členy rodiny
 
 
Úkoly na úterý 19. 1. 2021
Matematika - list M3, cv 3, 4
Angličtina - PL 2A s. 13/cv. 6 poslech správná tvrzení odfajfkuj, chybná označ křížkem a napiš správně. Informace v poslechu nejsou seřazeny podle očíslovaných vět!  1-07 Project Fourth Edition Workbook 1.mp3 (452414)
- do slovníčku si podle učebnice s. 18 vypiš anglicky členy rodiny po dvojicích (pokud to jde, piš si páry muž-žena)  Members of a family (výtvarně si zápis zpracuj podle sebe :-)  )
 
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu

MÍRNÝ  PÁS
Jen zde se střídají 4 roční období
Teplota celoročně není ani příliš nízká ani příliš vysoká
3 druhy krajiny:
Stepi – travnaté plochy bez stromů, kde málo prší
          V současnosti se přeměnili na pole s obilninami
Bizon, ovce

Listnaté a smíšené lesy
Vlhké teplejší oblasti -patří zde i ČR
Duby, buky jelen, liška
Jehličnaté lesy
Tvoří přechod mezi smíšenými lesy a polárním pásem
Nejsevernější část těchto lesů se nazývá tajga
Smrk, borovice, medvěd, rys

 
Úkoly na pondělí 18. 1. 2021
Český jazyk - list Č3
Čítanka -  přečíst str. 64- 65 a splnit úkoly na str, 66, 67
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis VL5 Komunistická vláda 50. a 60. léta, Pražské jaro.docx (753
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5.
 
Úkoly na pátek 15. 1. 2021
Matematika - učebnice str. 61, cv. 7 ( 2 příklady + zkouška) napsat do sešitu
Vlastivěda -  V 11:15 online hodina v Teams - VL5.
 
Úkoly na čtvrtek 14. 1. 2021
Český jazyk - Diktáty, testy a hry str. 18, cv. 5,6
Matematika - učebnice str. 59, cv. 8 - napsat a vypočítat do sešitu
Angličtina - pracovní list 2A s. 13/cv. 4 - používej stažené tvary (I'm, you're,he's...)
                                                 /cv. 5 doplň věty, tabulka ti poskytne informace
postup: každý úkol má dvě věty, v první větě použij zápor (on, ona, oni není/nejsou z uvedeného státu), ve druhé větě napiš podle tabulky, odkud jsou (viz první vyřešený úkol: Maz Ling NENÍ z Itálie. Ona je z Číny.) Používej stažené tvary.
Přírodověda - online výuka v 10 45 hod
 
Úkoly na středu 13. 1. 2021
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 19, cv. 1, 2 doplnit
Čítanka - str. 60 - 62 - přečíst, napsat úkoly na str. 63
Angličtina - vypracujte pracovní list 2A Where are you from? (s. 12)/cv. 1, 2, 3
 
Úkoly na úterý 12. 1. 2021
Český jazyk- učebnice str. 60, cv. 5 - doplň a napiš do sešitu
Angličtina - V 12:35 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda
Napiš si zápis do sešitu.
TROPICKÝ PÁS
- Nejteplejší oblast okolo rovníku
- Nestřídají se zde roční období
- Nachází se tady tři druhy krajiny
1. Tropické deštné lesy
- teplé vlhké podnebí - podobné skleníku
- tyto lesy vyrábějí většinu kyslíku
- palmy, banánovník, opice, palmy, krokodýl
2. Savany
- jsou to rovné plochy pokryté travami
- střídá se zde období dešťů a sucha
- burské oříšky, slon, žirafa, zebra
3. Pouště
- suché oblasti téměř bez života
- oáza - místokolem zdroje vody
- kaktusy, velbloud, surikata
SUBTROPICKÝ PÁS
- dlouhé teplejší léto, krátká zima, málokdy sněží
- příznivé podmínky pro zemedělství
- olivy, citróny, mandarinky, mandle, klokan ( v Austrálii )
 
Úkoly na pondělí 11. 1. 2021
Český jazyk -  máte zadaný kvíz v Teams.
Vlastivěda - podívejte se ještě na video o životě za protektorátu 
                                                          o konci 2. SV www.youtube.com/watch?reload=9&v=DMI35Az8kic
                       - napište si do sešitu zápis VL5 Poválečný vývoj - třetí republika (1).docx (6729)
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5.
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5.
 
Úkoly na pátek 8. 1. 2021
Matematika - list M1, cv. 3,4
Vlastivěda -  V 11:15 online hodina v Teams - VL5.
 
Úkoly na čtvrtek 7. 1. 2021
Český jazyk - učebnice str. 67, cv. 1 - doplnit a napsat do sešitu 
Angličtina - V 9:50 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - online výuka v 10 45 hod
 
Úkoly na středu 6. 1. 2021
Angličtina - učebnice s. 14/ cv. 6 napiš do sešitu 6 vět o předmětech na obrázku (There's...There are...)
                 na následujícím odkazu si přehrej poslech Page 14 Exercise 1, cvičení najdeš na uvedené straně v učebnici a do sešitu napiš opravené údaje elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 
Úkoly na úterý 5. 1. 2021
Angličtina - napište si do sešitu zápis o anglických jménech:
English names
a first name --- a middle name --- a surname
short forms: Kimberley - Kim, Thomas - Tom, Jacob - Jack, Elisabeth - Betty
a nickname = přezdívka
 
Přírodověda
Dnes se začneme učit o podnebných pásech. Uděláme si základní rozdělení a další hodiny budeme jednotlivé pásy probírat podrobněji.
Do sešitu si udělej zápis

PODNEBNÉ PÁSY

  • na některá místa Země dopadá více slunečního záření, na jiná méně, proto na celém povrchu nejsou stejné teplotní podmínky
  • Nejteplejší místa jsou kolem rovníku. Rovník je nejdelší rovnoběžka, rozděluje Zemi na severní a jižní polokouli.
  • Nejchladnější oblasti jsou kolem severního a jižního pólu
  • Nakresli si obrázek podnebných pásů z učebnice s. 35
 
  
 
Úkoly na pondělí 4. 1. 2021
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis VL5 2. světová válka.docx (3632)
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5.
 
 
Rozvrh online hodin od 4. 1. 2021
                   1. hodina            2. hodina      3. hodina        4. hodina
                        8:00                    9:00              10:00                 11:00
Pondělí           ČJ                                                      AJ
Úterý                                        M                 ČJ
Středa             ČJ                                        
Čtvrtek                                     M         AJ                                Př
Pátek              ČJ                                                                 Vl
 
 
Úkoly na pátek 27. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry, str. 15, cv. 8 doplňte a věty napište do sešitu ČJ A
Matematiku budeme mít v 10 hodin online, připravte si list M10, učebnici, papír a pouzdro.
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis Odpor proti Rakousku-Uhersku.docx (7001)
podívejte se na videa:
 
Rozvrh hodin platný od pondělí 30. 11. 2020
                       1.        2.       3.      4.      5.      6.
Pondělí           Čj       M      Čt      Pč     Aj
Úterý               M       Čj      Aj      Tv     Př     Inf
Středa             Čj       M      Aj      Vl
Čtvrtek            M       Čj      Aj      Vl      Př
Pátek              Čj       M      Hv     Vv
 
Úkoly na čtvrtek 26. 11. 2020
Matematika - list M 10, cv. 6, 7, 8, 9
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online, připravte si Čítanku a učebnici ČJ .
 Pro opakování vyjmenovaných slov vám posílám odkaz na únikovou hru. Po správném zadání kódu zjistíte slovo, které mi řeknete v pátek.
Angličtina - PL s. 2/cv. 1 doplň správná písmena
                       s. 2/cv. 2 najdi dalších 8 jmen a připiš je k fotkám a obrázkům
Úkoly na středu 25. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 50 - 52 přečíst, splnit úkoly na str. 52, 53
Matematiku budeme mít v 10 hodin online, připravte si učebnici, list M 9, papír a pouzdro.
Angličtina V 12:00 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu
 
SLUNEČNÍ  SOUSTAVA
 tvoří ji – Slunce, planety se svými měsíci, planetky, komety, malá tělesa
 Slunce je ve středu Sluneční soustavy, které ostatní tělesa drží u sebe obrovskou gravitační silou
 8 planet : Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
 
- slíbené krátké video www.youtube.com/watch?v=7bWZ-gTjhVc
 
Úkoly na úterý 24. 11. 2020
Matematika - list M 9, cv. 1, 2 a na pravé straně celý sloupec příkladů
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online, připravte si učebnici ČJ, papír a pouzdro.
Angličtina - začneme s novou učebnicí Project 1, zpočátku je tam hodně opakování, ale poslechy jsou namluveny mnohem rychleji
 učebnice s. 4/cv. 1a, b poslechni si nahrávky vícekrát, opakuj věty (viz obrázek)
               s. 4/cv. 3 poslechni si a věty s doplněnými jmény napiš do oranž. sešitu English
Přírodověda - online hodina ve 12 00 hod.
Úkoly na pondělí 23. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry, str. 13, cv, 1, 2 -  doplňte chybějící písmena, str. 15, cv. 4, 5, 6
                     Procvičujte: www.umimecesky.cz/pexeso-pady-2-uroven/311
Matematiku budeme mít v 10 hodin online, připravte si učebnici matematiky, papír a pouzdro. Nachystejte  si otázky pro našeho hosta Navota!
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis VL5 1. světová válka.docx (7068)
                                                                          V 11:15 online hodina v Teams - VL5.
Úkoly na pátek 20. 11. 2020
Matematika - učebnice str. 40, cv. 39 - písemně vynásobte pod sebou  do sešitu
Český jazyk budeme mít v pátek v 9 hodin online, připravte si učebnici ČJ, Diktáty, testy a hry, sešit D, papír a pouzdro.
Vlastivěda - V 11:10 online hodina v Teams - VL5.

Úkoly na čtvrtek 19. 11. 2020
Český jazyk - učebnice str. 35, cv. 11 - napište do sešitu 10 vět
Matematiku budeme mít ve čtvrtek v 10 hodin online, připravte si učebnici, papír a tužku.
Přírodověda - uč. str. 26 - přečti si i žlutý pergamen, kde se dozvíš, jak vzniklo souhvězdí Velké medvědice a Malého medvěda
                       na str. 27 si přečti první odstavec - galaxie
Chceš se dozvědět, jak lidé zjistili stáří vesmíru? edu.ceskatelevize.cz/video/2315-jak-vznikl-vesmir
Napiš si zápis do sešitu:

VESMÍR

Souhvězdí- lidé si hvězdy pro lepší orientaci rozdělili do skupin – souhvězdí- např. Velká medvědice

Součástí malého vozu je Polárka, které se říká také Severka, podle níž určujeme sever.

Galaxie – naše sluneční soustava je součástí Galaxie, která je jednou z velkého počtu galaxií ve vesmíru

Úkoly na středu 18. 11. 2020
Český jazyk budeme mít ve středu v 9 hodin online, připravte si učebnici, Diktáty, testy a hry, pouzdro a heslo únikové hry.
Matematika - učebnice str. 38, cv. 31 - vypočítej do sešitu
                    Procvičujte : www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5fb2a7d0947cd
Angličtina - PS s. 56-57 podle  pohádky z učebnice doplň bubliny tak, aby děj na sebe navazoval
 
Úkoly na pondělí 16. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 46 - 48 - přečtěte a úkoly na str. 49 napište
Matematiku budeme mít v 10 hodin online. Připravte si PS geometrie, pravítko a ostrouhanou tužku.
Kód mi řeknete ve středu 18. 11. 2020.
 
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis ČEŠI A NĚMCI.docx (6685)
                    - pročtěte si v učebníci s. 35
 
Úkoly na pátek 13. 11. 2020
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online, připravte si učebnici ČJ, list ČJ9, čítanku, kód únikové hry a pouzdro
Matematika - učebnice str. 37, cv. 21 - vypočítej do sešitu
Vlastivěda V 8:00 online hodina v Teams - VL5.
 
Úkoly na čtvrtek 12. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 11, cv.2 (dokončit), cv. 3
                     - str. 12, cv. 4 (doplnit)
                     -  List. ČJ 9, cv. 1
Matematiku budeme mít v 10 hodin online. Připravte si učebnici, fólii, papír a pouzdro.
 
Angličtina - zpracuj z učebnice s. 57 2. část pohádky (čti, vypiš neznámá slovíčka, vyhledej jejich význam)
                  - poslechni si zbytek nahrávky 27 - Track 27 - Chit Chat 2 CD2.mp3 (3229935) a potom celou a sleduj text, zastavuj nahrávku a zkus předčítat, napodobuj 
                   výslovnost a melodii řeči 
 
Úkoly na středu 11. 11. 2020
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online. Připravte si učebnici, sešit do českého jazyka, papír, Diktáty, testy a hry, čítanku a pouzdro.
Matematika - učebnice str. 36, cv. 11 - napsat a vypočítat do sešitu ( zápis+výpočet+odpověď)
                                     str. 36, cv. 14 - vypočítat do sešitu
Angličtina - přečti si v učebnici s. 56 - 1. část pohádky, do Vocabulary si na novou stránku nadepiš STONE SOUP a pod něj si do slouečku vypiš, slovíčka,
                    kterým nerozumíš (nemělo by jich být moc).  Jejich význam vyhledej buď ve slovníku, pokud ho máte doma, nebo na internetu (google-překladač z angličtiny do češtiny), nalezené české významy si zapiš
                  - poslechni si nahrávku (stačí jen po s.56 - Thank you.) 27 - Track 27 - Chit Chat 2 CD2.mp3 (3229935)
Pracovní činnosti - Ze starých novin nebo časopisů, natrhej malé kousky. Tyto kousky pak nalep na papír a vytvoř jablíčko, nebo hrušku. (stačí na formát A5) Pro inspiraci přikládám odkaz : https://cz.pinterest.com/pin/1688918598826860/
 
Úkoly na úterý 10. 11. 2020
Český jazyk - učebnice str. 39, cv. 7  - doplňte a napište do sešitu
                     - Diktáty, testy a hry - str. 10, cv. 1, 2 - doplňte
Čtěte knížku!
 
Angličtina - V 9:00 online hodina v Teams.
Přírodověda - začneme nové učivo - vesmír-  podívej se na video o Slunci edu.ceskatelevize.cz/video/1638-dulezitost-slunce-pro-zivot-na-planete
Napiš si zápis do sešitu

SLUNCE

  • je zdroj tepla a světla na Zemi
  • je to nejbližší hvězda planety Země
  • Slunce je stokrát větší než Země
  • Nikdy se nesmíme dívat přímo do Slunce, abychom si nepoškodili zrak
Ve čtvrtek v 8 00 hod budeme mít online hodinu přírodovědy!
                               
 
Úkoly na pondělí 9. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 36, 37, 38, 39 - přečíst, na str 39, 40, 41 splňte úkoly
Matematika - učebnice str. 36, cv. 12 - vypočítejte a napište do sešitu
V pondělí  v 10 hodin máme online hodinu matematiky - nachystejte si PS geometrie, ostrouhanou tužku, pastelky a pravítko (nemusí být trojúhelník, máte ho asi ve škole).
Vlastivěda napište si do sešitu zápis   VL5 Češi a Němci.docx (12957)
                     video: https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk
Úkoly na pátek 6. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 9, cv. 4, 5, 6, 7
Matematika - učebnice str. 35, cv.1, 3 napište do sešitu ( kdo se ve čtvrtek zúčastnil online hodiny, nemusí nic psát)
Posílám odkaz na únikovou hru, kód mi řeknete až v pondělí!
 https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTrU7QQhD5OCgE3HDK5Rx6Tak6AeSBWxD-lAK7BrbRu1i_yKdtDDgKYjvSxeZyYAOfBTXyWFVniRzUy/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR0W4wc_8-7WT35X52zqEf_QVlY9RNh37gco3Mg1TVH7tsPhPgdEqwxR1zI&slide=id.p
V pátek v 9 hodin máme online hodinu českého jazyka, připravte si učebnici, Diktáty, testy a hry, papír a pouzdro.
Vlastivěda napište si do sešitu zápis  VL5 Národ sobě 2. pol. 19. stol.2.doc (25 kB)
                    video: https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ
Pracovní činnosti - Namaluj podzimní listy podle přiloženího odkazu https://cz.pinterest.com/pin/414471971955396364/
 
Úkoly na čtvrtek 5. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 8 přečíst zelený rámeček nahoře, cv. 1, 2 doplnit ( kdo se zúčastnil online hodiny, má to splněno )
Matematika - učebnice str. 33, cv.16 + zkouška,napište do sešitu matematiky
Ve čtvrtek v 10 hodin máte online hodinu matematiky, připravte si učebnici, fólii, list M 8, papír a pouzdro.
Angličtina - tady je slíbená písnička https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA , naučte se měsíce v roce
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu
PŮDA
vznikla rozpadem hornin
Složení půdy:
půdní voda, vzduch
živé organizmy
humus – odumřelé organizmy
zvětralé části hornin
Vrstvy půdy:
matečná hornina – nejhlubší vrstva , původní pevná hornina
vlastní půda – zvětralá matečná hornina
humus
Druhy půdy: - jílovitá, hlinitá, písčitá, kamenitá
Význam půdy: zdroj živin pro rostliny, živočichy i člověka

 
Úkoly na středu 4. 11. 2020
Český jazyk - list 10, cv. 1 c), vpravo nahoře doplň antonyma (slova protikladná)
                      - učebnice str. 39, cv 5 - ústně
Matematika - učebnice str. 32, cv. 2 do sešitu (zápis, výpočet, odpověď)
                    - str. 33, cv. 9 ( 5 příkladů vypočítej do sešitu i zkoušku)
Kdo se zúčastnil online hodiny, matematiku už má hotovou, nemusí ji psát.
Ve středu v 9 hod máme online hodinu ČJ, připravte si učebnici, sešit, Diktáty, testy a hry a pouzdro.
Pro šikovné žáky:
Na tomto odkazu najdete zajímavou únikovou hru, klikněte na některé obrázky a objeví se úkol. Když ho správně splníte, kliknete na splněno, objeví se kód. Ten si zapište př. 1M. Na závěr otevřete  zámek,  doplníte kódy do odpovědí a klikněte na klíček. Pokud se zámek odemkne, máte to správně. Postupně odemknete správnými kódy všechny zámky. Některé úkoly jsou v angličtině , např.barvy. Kódy si napište na papír a ve čtvrtek mi je při online hodině ukážete.
Odkaz:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vROh3qmtQLhf1gZV2NCWxohCKYtlVe8yBDbcGGnC7G7ApmyA1oCGW23Ola4jnzdW-F84Tq46B23MHtB/pub?start=true&loop=true&delayms=3000&fbclid=IwAR1ZvXWdArBtqDfGHGNkVUKMJ4fFO_D-2BZERMseegh4A_ZXSdQkmW8Husc&slide=id.p 
Angličtina  V 10.00 hod  online výuka v Teams - zapnete aplikaci např. v 9.55, kliknete vlevo na Týmy - AJ5 a připojíte se.
Pracovní činnosti: Pokuste se poskládat neobvyklou vlaštovku podle přiloženého odkazu https://cz.pinterest.com/pin/701154235727387421/?nic_v2=1a2wLzvEU
 
Úkoly na úterý 3. 11. 2020
Český jazyk - učebnice str. 38, přečíst si žlutý rámeček a cv. 3 napsat do sešitu. (kdo se dnes zúčastnil online hodiny, tak to psát nemusí)
                           - list ČJ 10, cv. 1 a)
Matematika - učebnice str. 32, cv. 6 - napsat a vypočítat do sešitu 
V 10 hodin máte online hodinu matematiky, připravte si učebnici, papír , tužku a list M 8
Angličtina Down řešení: 1.  bug 2. hall 3. scary 4.  snowing 5. ride 6. kitchen 7. stomachache  8. meat 12. bike  13. basketball 14. castle 16. science 20. walking 25. art
                                             PS s. 60/A, B, pracujte, jak jsem zvyklí = A. nejdřív doplň ta slovíčka, která 100% znáš,
                                             potom teprve dohledávej, B. odpovídej celou větou, yes/no nestačí.
                                             Ve středu bychom se měli vidět na online hodině.
Přírodověda - Půda - uč. str. 23, 24 - pročíst
 
Úkoly na pondělí 2. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 31, 32, 33 - přečíst, úkoly na str. 33, 34, 35
                     _ procvičujte: https://wordwall.net/cs/resource/5992351/p%c5%99edlo%c5%beky-s-se-z-ze
Matematika - učebnice str. 32, připomeňte si nahoře písemné dělení jednociferným dělitelem, do sešitu vypočítejte na str 32, cv. 1
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis VL5 Národ sobě 2. pol. 19. stol..doc (25600)
                       video: https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI
 
Úkoly na pátek 23. 10. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 14, přečtěte si diktát - Výlet do přírody a potom vypracujte cv. 1, 2, 3
Matematika - list M 7, cv. 45, 46, 47
Vlastivěda -  napište si do sešitu zápis VL 5 Stroje ovládly život 2. pol. 19. stol..doc (24576)
               -  Dějiny udatného českého národa 90 https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I
Od pondělí 26.10. do pátku 30. 10. 2020 máte prázdniny, hezky si je užijte!
Výtvarná výchova - Namaluj zvířátko pomocí dlaně. Jak na to najdeš v přiloženém odkazu.
 
Úkoly na čtvrtek 22. 10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 36, cv. 5 napište do sešitu
                     - list ČJ 11 - doplňte a vymalujte
Matematika - list. M 7, cv. 43, 44, 48
Angličtina Across řešení: 4 supermarket 7 swimming 9 owl 10 whale 11 comedy 15 cinema 16 ski 17 house 18 sleep 19  left 21 History 22 eat 23 channel 24 animal
                                                 programme 26 ten 27 village 28 fruit
                                    - doplňte zbývající slovíčka s. 59 Down = dolů, svisle
Přírodověda - do sešitu si napiš tento zápis k minulému tématu
ELEKTRICKÉ  SPOTŘEBIČE
- jsou elektrické přístroje, které spotřebovávají el. energii ( televize, lampa ...)
Elektrický obvod - vznikne při spojení el. zdroje se spotřebičem
Vodič - materiál, kterým prochází el. proud - zlato, měď, hliník, voda ...
Nevodič- izolant - materiál, kterým neprochází sl. proud - plasty, keramika, dřevo...- používáme je k izolování vodičů
 
Úkoly na středu 21. 10. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 6, cv. 5, str. 7, cv.1, 2
 Matematika - list M 4, cv. 5, 6, 7, 8, 9, 
Angličtina - dnes na vás čeká 1. část Mamutí křížovky PS. s. 58/59, lámejte si hlavičky a doplňujte slovíčka zatím jen Across = vodorovně, skončíte číslem 28, zítra zveřejním řešení 1. části
Pracovní činnosti - Nauč se skládat hlavu lišky podle odkazu z Pinterestu   
 
Úkoly na úterý 20. 10. 2020
Český jazyk - Učebnice str. 36, zopakujte si, že předložky jsou neohebný slovní druh, píší se  zvlášť, ale čtou se dohromady. Přečtěte si žlutý rámeček.
                         Předložky s, se se pojí se 7. pádem ( s tátou, se Standou)
                         Předložky z, ze se pojí s 2. pádem ( z kola, ze sádry)
                       - do sešitu napište správně slova s předložkou - str. 36, cv. 2
                        - Procvičuj :    https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
Matematika -  list M 3, cv. 6, 7, 8
                       - list M 4, cv. 1, 2, 3, 4
Angličtina - poslechni si písničku z učebnice s. 62 33 - Track 33 - Chit Chat 2 CD2.mp3 (2091525)
                     do oranžového sešitu English napiš datum 20th October, zapiš anglicky slovy a spočítej 4 příklady, které jsou v písničce ukryté
                     (a hundred - fifty-five (a purple jacket) = _____________, ceny najdeš na obrázku. Jednotky se k desítkám připojují pomlčkou!!!
 

Úkoly na pondělí 19. 10. 2020

Český jazyk - Čítanka str. 26, 27, 28 - přečtěte a splňte úkoly na str. 29 a 30

Matematika - list M 3, cv 1, 2, 3, 4, 5

Vlastivěda  - napište si do sešitu zápis REVOLUČNÍ ROK 1848 2. část.doc (25600)

                      - podívejte se na 2 videa k tomuto učivu https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ

Přírodověda - přečti si učebnici na str. 21 - elektrický obvod -podívej se na video 

https://edu.ceskatelevize.cz/elektricke-obvody-5e4423f94908cf0125157ec5

A stejné elektrické obvody, jako děti na Slovensku, budeme zapojovat, až se vrátíme do školy https://www.youtube.com/watch?v=FNYZIxc9-eg Můžete se těšit!

 

            ______________________________________________________________________________________________________________________

Milí páťáci,

zaregistrovala jsem na Škola v pyžamu naši třídu, já jsem přihlášená, teď už jen čekám na vaše dobrovolné přihlášení. 
Postup :
-zadejte: https://www.skolavpyzamu.cz/cobph
-klik na založím si nový účet
-napište své jméno a příjmení
-napište své heslo
-klikněte na souhlasím se zpracováním osobních údajů
-pokračovat jako......(vaše jméno)
-objeví se vaše nové heslo pro příští přihlášení, to si zapište
-klik na nástěnka a tam už na vás čeká úkol, který splníte a odešlete
Snad se nám to povede, už se těším na vaše odpovědi.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly na pátek 16. 10. 2020

Český jazyk - Sloh - list ČJ 5, ČJ 6 - Pozvánka na školní akci - úkol 1, 2, 3, 4, 5 (Pozorně si přečtěte zadání u každého úkolu !)

Každý den si přečtěte 3 stránky z vaší vybrané knížky!

Matematika - list M 2 - cv. 4, 5, 6, 7, 8, 9

Vlastivěda - podívejte se na Dějiny udatného českého národa a zopakujte si učivo o národním obrození

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

                   - napište si do sešitu zápis REVOLUČNÍ ROK 1848 1. část.doc (25600)

Výtvarná výchova - Namalovat obrázek na téma Halloween. Obrázky se budou hodnotit po návratu do školy.

 

Úkoly na čtvrtek 15. 10. 2020

Český jazyk - list ČJ 1, cv. 6 napište jako chodící diktát do sešitu D (př. list dej do obýváku a diktát piš v pokojíčku). Potom si diktát opravte červenou pastelkou ( ne mazacím perem!) a napište počet chyb. Kdo to má bez chyby, napíše si velkou 1.

Matematika - list M 1, cv. 8, 9

                     - list M 2, cv. 1,2,3

                     - PS geometrie pro 4. ročník - str. 38, cv. 1,2,3

Angličtina - nalep a napiš si slovíčka "HIGH NUMBERS"

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y

https://www.youtube.com/watch?v=VHwlKl5SsHc

 

Úkoly na středu 14.10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 33, cv. 7 napiš do sešitu
                      - list ČJ 1, cv 1, 2, 3( i krátké věty), 4
                      - podívejte se na hezké video:  https://www.youtube.com/watch?v=J4ZkAa0B360                     
Matematika  - list M 1, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vypočítej
Angličtina - PS s. 55/cv. 7 a potom......................T-Rex, T-Rex :-)
 
Pracovní činnosti - Úkolem tohoto týdne je nasbírat různé druhy  listí, které děti nalepí na papír. Mohou tvořit různé postavičky, nebo zvířátka. Hotové práce se budou odevzdávat po příchodu do školy.