5. ročník

 
Úkoly na pátek 9. 4. 2021
Vlastivěda - V 9:30 online hodina v Teams - VL5.zápis Pardubický kraj.docx (6681)
Matematika - str. 96, cv. 6
Rozvrh hodin platný od pondělí 12. 4. 2021
                       1.        2.       3.      4.      5.      6.
Pondělí           Čj       M      Čt      Pč     Aj     Inf
Úterý               M       Čj      Aj      Tv     Př     
Středa             Čj       M      Aj      Vl
Čtvrtek            M       Čj      Aj      Vl      Př
Pátek              Čj       M      Hv     Vv
Úkoly na čtvrtek 8. 4. 2021
Český jazyk - učebnice str. 86, cv. 3 - doplňte a napište do sešitu
Anglický jazyk - V 9:55 online hodina v Teams - AJ5 
Přírodověda - Online výuka v 10 45

Úkoly na středu 7. 4. 2021
Matematika - list 8, cv. 9, 10 + celý pravý sloupec
Anglický jazyk - PS s. 23/cv. 6 piš věty s celými tvary sloves, zkrácené 's může být is nebo has (je třeba pochopit význam věty + nápověda:  Součástí kterého z těch dvou sloves je got?), cv. vypracuj na list a do Teams - Poznámkový blok - Domácí úkoly - Is or has? napiš jen číslo věty a tvar slovesa (např: 2. has, 3, is...)
Spousta z vás stále nevypracovala úkol z 31. 3.!
Pracovní činnosti - vytvořte koláž obličeje (koláž je výtvarná technika při které se používají různé materiály, jako např:  papír - tiskoviny (časopisy, noviny), také fotografie, textil nebo různé předměty) Pro představu jak by to mohlo vypadat posílám dva odkazy. https://cz.pinterest.com/pin/565835140683619286/   https://cz.pinterest.com/pin/184506915971136759/
Výtvarná výchova - namalujte velikonočního zajíčka - posílám odkaz, jak jednoduše se dá zajíček namalovat https://cz.pinterest.com/pin/248612841919702750/
 
Úkoly na úterý 6. 4. 2021
Český jazyk - str. 88, cv. 2 - doplnit a napsat do sešitu
Čítanka - str. 99 - 101 - přečíst a splnit úkol 1 na str. 101                     
Anglický jazyk - PS s. 23/cv. 4 doplňuj zkrácené tvary slovesa to have got
                            PS s. 23/cv. 5 napiš věty v záporu (nemám, nemáš...nemají - haven't got/hasn't got)
Přírodověda - napiš si zápis
OBĚHOVÁ  SOUSTAVA
Zajišťuje proudění krve v těle
Tvoří ji : srdce, cévy, krev
Srdce – je sval, který se neustále smršťuje a uvolňuje a tím pohání tok krve v těle
Cévy- rozvádějí krev po těle
         -  tepny: rozvádějí okysličenou krev ze srdce
         - žíly: vracejí odkysličenou krev zpět do srdce
- krev obsahuje: krevní plazmu, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Milé děti, pokud se vám líbilo první číslo DRUŽINOVÉHO ČASOPISU, tak tady máte druhé, dubnové číslo, tentokrát na téma "zvířátka". Takže, kdo se budete nudit a bude se vám chtít něco luštit, tvořit, vyrábět, stačí vytisknout a můžete se bavit!  Přeji vám všem krásné velikonoční prázdniny a snad se už brzy setkáme ve škole.                   
Blanka Weisgärberová Lakomá

 

Úkoly na středu 31. 3. 2021

Matematika - list 5, cv. 1, 2, 3, 4

Anglický jazyk - podívej se, jak se slaví Velikonoce ve Velké Británii www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs, do Poznámkového bloku AJ5 - symbol knížek- tvé jméno -Domácí úkoly - Easter...(už to znáte :-)  )mi napište, jak se anglicky jmenuje závod s velikonočními vajíčky, která se pouštějí z kopce

Úkoly na úterý 30. 3. 2021       

Český jazyk - list 4

Anglický jazyk -  procvičuj tvary slovesa mít- to have got learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got (dole na stránce je 2x game)

Pracovní činnosti - Tento týden si ze zbytku kartonu (např. z krabice od bot) a vyfouklého vajíčka vyrobte velikonoční slepičku, nebo kohoutka. Pro inspiraci přikládám odkaz:( Není nutné to dělat uplně stejně) https://cz.pinterest.com/pin/29484572551970669/
Výtvarná výchova - Namaluj na vyfouklé vajíčko nějaký pěkný obličej. Použij k tomu fixy. Přikládám tři odkazy: https://cz.pinterest.com/pin/752945631425069774/   https://cz.pinterest.com/pin/364510163591517127/     https://cz.pinterest.com/pin/350999364689130992/
Přírodověda - dnes nemusíš psát zápis, ale jako velikonoční bonus se podívej na video www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE
 
Úkoly na pondělí 29.3. 2021
Matematika - str. 91, cv. 31, 32, 33 
Anglický jazyk - V 10:45 online hodina v Teams - AJ5.
Vlastivěda - napište si zápis Královehradecký kraj.docx (6730)         
vypracujte zadání v Teams VL5 Liberecký kraj a odevzdejte ho do středy 31. 3. do 19 hodin !!!
 
Úkoly na pátek 26. 3. 2021
Matematika - list 9, cv. 4, 5, 6 + celý pravý sloupec
Vlastivěda - V 9:30 online hodina v Teams - VL5. TEST Plzeňský, Karlovarský a Üstecký kraj - připojte se včas!
 
Úkoly na čtvrtek 25. 3. 2021
Český jazyk - list D + splnit všechny úkoly
Anglický jazyk - V 9:50 online hodina v Teams - AJ5
Přírodověda - Online výuka v 10 45
 

Úkoly na středu 24. 3. 2021

Matematika - učebnice str. 80, cv. 35

Český jazyk - list 8
Anglický jazyk- uč. s. 29/cv. 3b 2. - 7. věta - NOVINKA napiš cvičení do Teams
postup: Teams AJ5 - Poznámkový blok předmětu - symbol knížek II\ - tvé jméno - Domácí úkoly...po napsání nic neodevzdáváš, prostě jen ukonči práci s Teams
I've got...(čárku=apostrof napíšete tak, že zmačknete klávesu ALT vlevo dole, budete ji držet a zároveň napíšete 0146. Na některých klávesnicích se nachází apostrof nalevo od klávesy 7, na klávese s apostrofem je ještě písmeno ň, kolmá čárka, obrácené lomítko a uvozovky. Apostrof můžete napsat také tak, že zmáčknete SHIFT a k tomu tuto klávesu. Vyzkoušejte, komu to nepůjde, bude dělat mezeru apod.)
 
Úkoly na úterý 23. 3. 2021
Český jazyk - učebnice str. 117, cv. 4 (8 vět)
Anglický jazyk - PL 3A s. 22/cv. 3 poslechni si nahrávku, spoj osobu s předmětem a napiš o tom věty 1-12 Project Fourth Edition Workbook 1.mp3 (411372)
Pracovní činnosti - tento týden si vyrobíte kytičku z proužků papíru. Pokud nemáte barevný papír, můžeš využít papír z časopisů, novin, nebo si proužky vymalovat pastelkou. Pro inspiraci přikládám dva odkazy: https://cz.pinterest.com/pin/631700285225763743/   https://cz.pinterest.com/pin/256212666290447545/
Výtvarná výchova - tento týden si namalujte postavičku z počátečního písmenka vašeho jména, nebo příjmení. Pro inspiraci posílám odkaz, ale pracujte podle vlastní fantazie. https://cz.pinterest.com/pin/459226493250920758/
Přírodověda - napiš si zápis
DÝCHACÍ  SOUSTAVA
Je tvořena : dutina nosní, nosohltan, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce
Častá onemocnění dýchacích cest jsou -  nachlazení, chřipka, angína
Onemocnění předcházíme otužováním, větráním místností, pohybem na čistém vzduchu
 
Úkoly na pondělí 22. 3. 2021
Matematika - list 9, cv. 1, 2, 3
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 27, cv. 6, 7
                     - na pondělí 29. 3. si připravit pohádku s číslovkami         
Vlastivěda - napište si zápis Liberecký kraj.docx (0)         
vypracujte zadání v Teams VL5 Ústecký kraj a odevzdejte ho do středy 24. 3. do 19 hodin !!!
Angličtina - V 10:45 online hodina v Teams - AJ5.
             
Úkoly na pátek 19. 3. 2021
Matematika - list 8, cv. 9, 10 + celý pravý sloupec
Vlastivěda - V 10:00 online hodina v Teams - VL5.
 
 
Úkoly na čtvrtek 18. 3. 2021
Český jazyk - list G
Anglický jazyk - V 9:50 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - Online výuka v 10 45 

 

Úkoly na středu 17. 3. 2021
Matematika - list 8, cv. 5, 6, 7, 8
Anglický jazyk - PL 3A s. 22/cv. 1, 2 
                          - procvičuj tvary slovesa být (kladné, záporné, v otázce) - ve čtvrtek test
 
Úkoly na úterý 16. 3. 2021
Český jazyk - str. 116, cv. 3
                     - list A, cv. 2, 3
Anglický jazyk - procvičuj pečlivě gramatiku z 2. lekce elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
Přírodověda - zopakuj si názvy svalů podle obrázku www.planina.cz/vyuka/prirodopis/prehledy/prehled_c03_pohybova.pdf ( slova jako dvojhlavý, trojhlavý... si pamatovat nemusíte )
- podívej se na video www.youtube.com/watch?v=nZ0lZ8Wkjg4
 

Úkoly na pondělí 15. 3. 2021

Matematika - list 3, cv. 5,6,7,8
Na úterý si připravte pravítko, ostrouhanou tužku a kružítko.
Vlastivěda - napište si zápis Ústecký kraj.docx (0)
                     vypracujte zadání v Teams VL5 a odevzdejte ho do 17. 3. 2021 do 19:00
Angličtina - V 10:45 online hodina v Teams - AJ5.

Pracovní činnosti - tento týden si z tvrdého papíru vyrobte ptáčka, pokud nemáte barevný papír, stačí ptáčka pěkně vymalovat pastelkami. Pro inspiraci posílám odkaz. Budu ráda, když vymyslíte a vyrobíte ptáčka podle vlastní fantazie. https://cz.pinterest.com/pin/305822630953538236/

Výtvarná výchova - tento týden  namaluj kytici tulipánů. Kdo má temperové barvy může pro malování tulipánů použít vidličku - posílám odkaz. https://cz.pinterest.com/pin/2674081017831879/

 

Úkoly na pátek 12. 3. 2021
Český jazyk - učebnice str. 110, cv. 7
Nesplněný úkol z 5. 2. 2021  pro Elenku, Aničku a Tomáše - učebnice ČJ - str. 82, cv. 4 - doplnit a napsat + splnit a napsat úkoly b),c)
Vlastivěda -  V 10:00 online hodina v Teams - VL5. 
Úkoly na čtvrtek 11. 3. 2021

Matematika- list 3, cv. 1, 2, 3, 4

Angličtina - V 9:50 online hodina v Teams - AJ5.

Přírodověda - Online výuka v 10 45

 

Úkoly na středu 10. 3. 2021

Český jazyk - list A, cv. 1, 5

Angličtina - učebnice s. 26/cv. 6 napiš do sešitu celé věty 2 - 5. Použij přivlastňovací 's. (U dvou osob se používá až u toho druhého jména - věty 3 a 5).

Úkoly na úterý 9. 3. 2021

Matematika - str. 75, cv. 6

Čítanka - str. 91, cv. 4

Angličtina - poslechněte si zeměpisnou písničku www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3

                 učebnice s. 26/cv. 2 napiš do sešitu English dny v týdnu ve správném pořadí

                                      /cv. 3 napiš do sešitu English - použij stažené tvary (I'm, We're, he's...)

Přírodověda - napiš si zápis

SVALOVÁ  SOUSTAVA
Je tvořena svaly
Při pohybu se svaly zkracují, nebo natahují, a tím pohybují kostrou.
Většinu svalů ovládáme vůlí, ale některé (  např. srdeční sval ) ovládat nemůžeme.
Svaly jsou ke kostře připojeny šlachami.
Pro správný vývoj svalstva je důležitá pestrá strava, tělesná práce a pohyb.
Velikost síly můžeme změřit. Používáme k tomu siloměr. Jednotkou síly je 1 newton (1N)

 

Úkoly na pondělí 8. 3. 2021

Český jazyk - učebnice str. 110, cv. 6 - doplnit a napsat do sešitu
                      - list G - cv. 1, 2, 3
Angličtina - V 10:45 online hodina v Teams - AJ5.
Vlastivěda - napište si zápis Karlovarský kraj.docx (6777)
                     vypracujte zadání v Teams VL5 a odevzdejte ho do 10. 3. 2021 do 19:00

Úkoly na pátek 5. 3. 2021

Český jazyk - str. 109, cv. 2 - doplnit a napsat do sešitu
Vlastivěda -  V 10:00 online hodina v Teams - VL5. 
                      Pročtěte si zápisy Hlavní město Praha, Středočeský a Jihočeský kraj. Budeme psát test. Připravte si mapu z učebnice.
Úkoly na čtvrtek 4. 3. 2021
Matematika - str. 72, cv. 46
Angličtina - V 10:00 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - Online výuka v 10 45 
 
Úkoly na středu 3. 3. 2021
Český jazyk - list 5 
Angličtina PL s. 20 U2 Progress check s. 20 cv.3.png (98008) (cvičení si vytiskni nebo opiš do sešitu), poslechni si nahrávku a odpověz na otázky (kde je to vhodné, používej stažené tvary ...isn´t, aren´t...)1-11 Project Fourth Edition Workbook 1.mp3 (479222)
 
Úkoly na úterý 2. 3. 2021
Matematika - list M6, cv. 4, 5, 6, 8
Angličtina - PL s. 20 U2 Progress check s.20 cv. 1.png (165241) doplň do vět zájmena z nabídky a k nim přidej vhodný tvar slovesa být
Přírodověda - video kostra člověka www.youtube.com/watch?v=UrrfLL5s560&list=RDQMH74V9qENGXg&start_radio=1 
                       - zápis do sešitu
KOSTRA
Umožňuje pohyb těla a chrání tělesné orgány
Pro správný vývoj kostí je důležitý vitamín D a vápník
Kosti jsou spojeny – 1. Pevně – švy /kosti lebky/
                                  2. pohyblivě – klouby / koleno/
 
Úkoly na pondělí 1. 3. 2021
Český jazyk - list Č8, cv. 5
                      - Diktáty, testy a hry - str. 25, cv. 1,2
Angličtina - V 11:00 online hodina v Teams - AJ5.
Vlastivěda - napište si zápis Plzeňský kraj.docx (6654)
                     vypracujte zadání v Teams VL5 a odevzdejte ho do 3. 3. 2021 do 19:00
 
Úkoly na pátek 26. 2. 2021
Český jazyk - list Č6
                     - Diktáty, testy a hry - str. 24, cv. 6 ( spodní 3 řádky nedělejte, pokud tomu zadání nerozumíte), cv. 7
Na úterý se naučte básničku - bude soutěž!
Vlastivěda -  V 11:15 online hodina v Teams - VL5.
Úkoly na čtvrtek 25. 2. 2021
Matematika - str. 70, cv. 27 + zkouška
                     - kvíz
Angličtina - V 9:50 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - Online výuka v 10 45 
 
Úkoly na středu 24. 2. 2021
Český jazyk - str. 106, cv. 10 - doplnit a napsat do sešitu
Posílám odkaz na únikovou hru:
Angličtina -  PL 2D/ cv. 6 vytvoř k odpovědím otázky, NEPIŠ je do pracovního listu, ale do zadání v Teams AJ5, termín odevzdání čtvrtek 9:30.
 
Úkoly na úterý 23. 2. 2021
Matematika - list M5, cv. 7,8,9,10
                     - list M6, cv. 1,2,3
Angličtina napiš si zápis Wh- questions Wh- questions.png (73655)
                    PL  2D s. 19/cv. 5 Slož správně otázky a odpověz podle sebe. 
Přírodověda - začneme nové téma - člověk
Do sešitu si napiš zápis. Nadpis bude: Společné znaky člověka a ostatních živočichů. Dále si z učebnice na str. 53 opiš červená slova psaná pod obrázky. Udělej si podle kružítka do sešitu dvě kružnice a do nich nakresli podobné obrázky podle tvého výběru. Kdo by chtěl, samozrejmě si může nakreslit všech sedm :)
 
Úkoly na pondělí 22. 2. 2021
Český jazyk - list Č7, cv. 1,2,3
Čítanka - str. 84 - 87
                - najít a naučit se do úterý 2. 3. 2021 básničku
Vlastivěda - napište si zápis Jihočeský kraj.docx (6799)
                     vypracujte zadání v Teams VL5 a odevzdejte ho do 24. 2. 2021 do 20:00
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5.
Úkoly na pátek 19. 2. 2021
Český jazyk - učebnice str. 105, cv. 8 - doplnit a napsat do sešitu
Vlastivěda -  V 11:15 online hodina v Teams - VL5.
Úkoly na čtvrtek 18. 2. 2021
Matematika - str. 69, cv. 11
Angličtina  V 9:50 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - online hodina v 10 45
 
Úkoly na středu 17. 2. 2021
Matematika - list M5, cv. 3,4,5,6
Angličtina - PL s. 18/cv.3 poslechni si nahrávku a doplň podle ní do rozhovoru slova z rámečku 1-10 Project Fourth Edition Workbook 1.mp3 (539302)  
                   
Úkoly na úterý 16. 2. 2021
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 23, cv. 1, 2
                      učebnice str. 103, cv. 3 - doplnit a napsat do sešitu
Posílám odkaz na únikovou hru, konečné heslo mi řeknete v pátek. 
Angličtina - PL  2C s. 17/cv.5 
                    PL 2D s. 18/cv.1
Přírodověda - Ve čtvrteční online hodině si budeme povídat o významu botanických a zoologických zahrad. Podívej se dvě krátká videa k tomuto tématu.
Každý z vás si připravte jedno libovolné zvíře nebo rostlinu, o kterém si nachystáte do sešitu asi dvě věty tipu " Je to zvíře, které musí překonávat velké vzdálenosti bez příjmu vody, je schopen najednou vypít až 57 litrů vody. " a my budeme poznávat  o koho se jedná:)
 
Úkoly na pondělí 15. 2. 2021
Český jazyk - list Č5
Čítanka - str. 78 - 79 + úkoly str. 80-81
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5.
Vlastivěda - napište si zápis Středočeský kraj.docx (6834)
                    vypracujte zadání v Teams VL5 a odevzdejte ho do 16. 2. 13:00
Úkoly na pátek 5. 2. 2021
Český jazyk - učebnice str. 82, cv. 4 - doplňte a napište do sešitu
                                                          -  splňte do sešitu úkoly b), c) 
Vlastivěda -  V 11:15 online hodina v Teams - VL5. Test Poválečný vývoj až do současnosti
Úkoly na čtvrtek 4. 2. 2021
Matematika - str. 63, cv. 19
Angličtina  V 9:50 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - Online výuka v 10 45 
 
Úkoly na středu 3. 2. 2021
Český jazyk - list Č2, cv. 18 + úkoly a,b,c,d, úkol e) zkuste najít na internetu
                                    cv. 19 - doplňte + úkol a)
                                    cv. 20
Angličtina - pracovní list 2C Mickey, Millie and Mut s. 16/cv. 1 - doplň do otázek Is nebo Are
                                                                        /cv. 2 - poskládej slova do otázek
                                                                                             /cv. 3 - odpověz pravdivě o sobě Yes, I am./No, I'm not.
Nezapomeňte odeslat práci v Teams do 18:00. Pracujte sami, 1. část poslechu je text v učebnici - jen poslouchej a čti, 2. a 3. část zpracuj podle cv. 6c.
Úkoly na úterý 2. 2. 2021
Matematika - list M4, cv. 7, 8, 9, 10
Čítanka - str. 74 - 77
Angličtina - v Teams máte zadaný úkol, který se zveřejní v 8:00, pracuj s učebnicí s. 21/cv. 6a, c a poslechem  49Track49.mp3 (2255488)
Postup vypracování: 1. otevři Zadání  2. klikni na sponku přidat práci, vyber +NOVÝ SOUBOR - Word
                             3. do názvu souboru napiš POSLECH s.21, obrazovka se vrátí do Zadání
                             4. klikni na moje práce W-POSLECH s. 21, otevře se prázdný soubor, do kterého napiš texty o 2 studentech z poslechu (viz cv. 6c)
                             5. klikni na Zavřít a pak Odevzdat
Termín odevzdání je až do středy 18:00.
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu
Život v oceánech a mořích
- většina povrchu Země je pokryta oceány
- život v oceánech ovlivňuje podnebí, slanost vody a hloubka
- mořské řasy - vyrábějí kyslík
- moře tropického a subtropického pásu - nejteplejší voda - žraloci, delfíni, chobotnice, medúzy, koráli
- moře mírného pásu - ryby žijící v hejnech - makrely, tresky
- moře polárního pásu - velryby, tučňáci, tuleni
 
Úkoly na pondělí 1. 2. 2021
Český jazyk - učebnice str. 83, cv. 8 - doplnit a napsat do sešitu
                    - Diktáty, testy a hry - str. 21, cv. 6 - dokončit
Vlastivěda - začínáme brát zeměpisné učivo, budeme se podrobněji věnovat jednotlivým krajům ČR, částečně by to mělo být pro vás opakování ze 4. třídy :-)        
                       napište si zápis Kraje ČR, Hlavní město Praha.docx (7482)
                       zopakujte si učivo od konce 2. SV do současnosti (jen zápisy ze sešitu), v pátek budeme psát test
Angličtina V 10:45 online hodina v Teams AJ5 - ZMĚNA ČASU!!!
                  
Úkoly na čtvrtek 28. 1. 2021
Matematika - list M 4, cv. 5,6
Český jazyk - učebnice str. 82, cv. 6, doplnit a napsat do sešitu
Angličtina V 9:50 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - online hodina v 10 45 
 
Úkoly na středu 27. 1. 2021
Matematika - list M3, cv. 1 a všechny příklady na pravé straně
Angličtina - PL 2B s. 15/cv. 5 poslechni si nahrávku, spoj jméno s předmětem a napiš věty podle vzoru 
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu
Polární pás 
- velmi studené podnebí, většina krajiny je po celý rok pokryta ledem
- zvířata mají hustou srst se silnou vrstvou tuku
- Arktida - pustina okolo severního pólu
- Antarktida - pustina okolo jižního pólu
- mechy, lišejníky, medvěd lední, tučňáci
 
Úkoly na úterý 26. 1. 2021
Český jazyk - učebnice str. 80, cv. 3 - doplnit a napsat do sešitu
                      - list Č4 - splnit zadání

Angličtina - PL 2B s. 14/cv. 1, 3

                    učebnice s. 19/cv. 7 napište do sešitu podle vzoru (použijte přivlastňovací  'stest zkusíme znovu v online hodině ve čtvrtek

Úkoly na pondělí 25. 1. 2021

Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str 21, cv. 2,3,4
Čítanka - str. 68 - 73, přečíst a doplnit úkoly
Vlastivěda -  napište si poslední dějepisný zápis VL5 70.-80. léta, Sametová revoluce, porevoluční vývoj.docx (7796)
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5. TEST - členové rodiny, přivlastňovací zájmena!
 
Úkoly na pátek 22. 1. 2021
Český jazyk - učebnice str. 78, cv. 4 - doplnit a napsat do sešitu
Posílám jednoduchou únikovou hru na víkend. Otevřete odkaz a hledejte 5 kódů. Po otevření odkazu spustíte hru kliknutím na present vpravo nahoře.  
Vlastivěda -  V 11:15 online hodina v Teams - VL5.
 
Úkoly na čtvrtek 21. 1. 2021
Matematika - učebnice str. 61, cv. 10 (první 2 příklady)
Angličtina - V 9:50 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - online výuka v 10 45 hod
 
Úkoly na středu 13. 1. 2021
Český jazyk - list Č1
Angličtina - napište si do sešitu zápis:
                                                                                     13th January
                                             Přivlastňovací zájmena
(I) / my dog.          - já / můj pes                                     
(You) / your dog  - ty / tvůj pes                                    
(He) / his dog      - on / jeho pes                                   
(She) / her dog   - ona / její pes
(It) /  its bone      - ono / jeho kost (toho psa :-) )  !!!It (ono) - patří sem všechna podstatná jména, která neoznačují osoby
(We) / our dog       - my / náš pes
(You) / your dog    - vy / váš pes
(They)/ their dog  - oni, ony, ona / jejich pes
 
- procvičte si slovíčka - přivlastňovací zájmena
- pracovní list 2B s. 14/cv. 2 najdi slova označující členy rodiny
 
 
Úkoly na úterý 19. 1. 2021
Matematika - list M3, cv 3, 4
Angličtina - PL 2A s. 13/cv. 6 poslech správná tvrzení odfajfkuj, chybná označ křížkem a napiš správně. Informace v poslechu nejsou seřazeny podle očíslovaných vět!  1-07 Project Fourth Edition Workbook 1.mp3 (452414)
- do slovníčku si podle učebnice s. 18 vypiš anglicky členy rodiny po dvojicích (pokud to jde, piš si páry muž-žena)  Members of a family (výtvarně si zápis zpracuj podle sebe :-)  )
 
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu

MÍRNÝ  PÁS
Jen zde se střídají 4 roční období
Teplota celoročně není ani příliš nízká ani příliš vysoká
3 druhy krajiny:
Stepi – travnaté plochy bez stromů, kde málo prší
          V současnosti se přeměnili na pole s obilninami
Bizon, ovce

Listnaté a smíšené lesy
Vlhké teplejší oblasti -patří zde i ČR
Duby, buky jelen, liška
Jehličnaté lesy
Tvoří přechod mezi smíšenými lesy a polárním pásem
Nejsevernější část těchto lesů se nazývá tajga
Smrk, borovice, medvěd, rys

 
Úkoly na pondělí 18. 1. 2021
Český jazyk - list Č3
Čítanka -  přečíst str. 64- 65 a splnit úkoly na str, 66, 67
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis VL5 Komunistická vláda 50. a 60. léta, Pražské jaro.docx (753
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5.
 
Úkoly na pátek 15. 1. 2021
Matematika - učebnice str. 61, cv. 7 ( 2 příklady + zkouška) napsat do sešitu
Vlastivěda -  V 11:15 online hodina v Teams - VL5.
 
Úkoly na čtvrtek 14. 1. 2021
Český jazyk - Diktáty, testy a hry str. 18, cv. 5,6
Matematika - učebnice str. 59, cv. 8 - napsat a vypočítat do sešitu
Angličtina - pracovní list 2A s. 13/cv. 4 - používej stažené tvary (I'm, you're,he's...)
                                                 /cv. 5 doplň věty, tabulka ti poskytne informace
postup: každý úkol má dvě věty, v první větě použij zápor (on, ona, oni není/nejsou z uvedeného státu), ve druhé větě napiš podle tabulky, odkud jsou (viz první vyřešený úkol: Maz Ling NENÍ z Itálie. Ona je z Číny.) Používej stažené tvary.
Přírodověda - online výuka v 10 45 hod
 
Úkoly na středu 13. 1. 2021
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 19, cv. 1, 2 doplnit
Čítanka - str. 60 - 62 - přečíst, napsat úkoly na str. 63
Angličtina - vypracujte pracovní list 2A Where are you from? (s. 12)/cv. 1, 2, 3
 
Úkoly na úterý 12. 1. 2021
Český jazyk- učebnice str. 60, cv. 5 - doplň a napiš do sešitu
Angličtina - V 12:35 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda
Napiš si zápis do sešitu.
TROPICKÝ PÁS
- Nejteplejší oblast okolo rovníku
- Nestřídají se zde roční období
- Nachází se tady tři druhy krajiny
1. Tropické deštné lesy
- teplé vlhké podnebí - podobné skleníku
- tyto lesy vyrábějí většinu kyslíku
- palmy, banánovník, opice, palmy, krokodýl
2. Savany
- jsou to rovné plochy pokryté travami
- střídá se zde období dešťů a sucha
- burské oříšky, slon, žirafa, zebra
3. Pouště
- suché oblasti téměř bez života
- oáza - místokolem zdroje vody
- kaktusy, velbloud, surikata
SUBTROPICKÝ PÁS
- dlouhé teplejší léto, krátká zima, málokdy sněží
- příznivé podmínky pro zemedělství
- olivy, citróny, mandarinky, mandle, klokan ( v Austrálii )
 
Úkoly na pondělí 11. 1. 2021
Český jazyk -  máte zadaný kvíz v Teams.
Vlastivěda - podívejte se ještě na video o životě za protektorátu 
                                                          o konci 2. SV www.youtube.com/watch?reload=9&v=DMI35Az8kic
                       - napište si do sešitu zápis VL5 Poválečný vývoj - třetí republika (1).docx (6729)
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5.
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5.
 
Úkoly na pátek 8. 1. 2021
Matematika - list M1, cv. 3,4
Vlastivěda -  V 11:15 online hodina v Teams - VL5.
 
Úkoly na čtvrtek 7. 1. 2021
Český jazyk - učebnice str. 67, cv. 1 - doplnit a napsat do sešitu 
Angličtina - V 9:50 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - online výuka v 10 45 hod
 
Úkoly na středu 6. 1. 2021
Angličtina - učebnice s. 14/ cv. 6 napiš do sešitu 6 vět o předmětech na obrázku (There's...There are...)
                 na následujícím odkazu si přehrej poslech Page 14 Exercise 1, cvičení najdeš na uvedené straně v učebnici a do sešitu napiš opravené údaje elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 
Úkoly na úterý 5. 1. 2021
Angličtina - napište si do sešitu zápis o anglických jménech:
English names
a first name --- a middle name --- a surname
short forms: Kimberley - Kim, Thomas - Tom, Jacob - Jack, Elisabeth - Betty
a nickname = přezdívka
 
Přírodověda
Dnes se začneme učit o podnebných pásech. Uděláme si základní rozdělení a další hodiny budeme jednotlivé pásy probírat podrobněji.
Do sešitu si udělej zápis

PODNEBNÉ PÁSY

  • na některá místa Země dopadá více slunečního záření, na jiná méně, proto na celém povrchu nejsou stejné teplotní podmínky
  • Nejteplejší místa jsou kolem rovníku. Rovník je nejdelší rovnoběžka, rozděluje Zemi na severní a jižní polokouli.
  • Nejchladnější oblasti jsou kolem severního a jižního pólu
  • Nakresli si obrázek podnebných pásů z učebnice s. 35
 
  
 
Úkoly na pondělí 4. 1. 2021
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis VL5 2. světová válka.docx (3632)
Angličtina - V 11:15 online hodina v Teams - AJ5.
 
 
Rozvrh online hodin od 4. 1. 2021
                   1. hodina            2. hodina      3. hodina        4. hodina
                        8:00                    9:00              10:00                 11:00
Pondělí           ČJ                                                      AJ
Úterý                                        M                 ČJ
Středa             ČJ                                        
Čtvrtek                                     M         AJ                                Př
Pátek              ČJ                                                                 Vl
 
 
Úkoly na pátek 27. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry, str. 15, cv. 8 doplňte a věty napište do sešitu ČJ A
Matematiku budeme mít v 10 hodin online, připravte si list M10, učebnici, papír a pouzdro.
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis Odpor proti Rakousku-Uhersku.docx (7001)
podívejte se na videa:
 
Rozvrh hodin platný od pondělí 30. 11. 2020
                       1.        2.       3.      4.      5.      6.
Pondělí           Čj       M      Čt      Pč     Aj
Úterý               M       Čj      Aj      Tv     Př     Inf
Středa             Čj       M      Aj      Vl
Čtvrtek            M       Čj      Aj      Vl      Př
Pátek              Čj       M      Hv     Vv
 
Úkoly na čtvrtek 26. 11. 2020
Matematika - list M 10, cv. 6, 7, 8, 9
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online, připravte si Čítanku a učebnici ČJ .
 Pro opakování vyjmenovaných slov vám posílám odkaz na únikovou hru. Po správném zadání kódu zjistíte slovo, které mi řeknete v pátek.
Angličtina - PL s. 2/cv. 1 doplň správná písmena
                       s. 2/cv. 2 najdi dalších 8 jmen a připiš je k fotkám a obrázkům
Úkoly na středu 25. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 50 - 52 přečíst, splnit úkoly na str. 52, 53
Matematiku budeme mít v 10 hodin online, připravte si učebnici, list M 9, papír a pouzdro.
Angličtina V 12:00 online hodina v Teams - AJ5.
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu
 
SLUNEČNÍ  SOUSTAVA
 tvoří ji – Slunce, planety se svými měsíci, planetky, komety, malá tělesa
 Slunce je ve středu Sluneční soustavy, které ostatní tělesa drží u sebe obrovskou gravitační silou
 8 planet : Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
 
- slíbené krátké video www.youtube.com/watch?v=7bWZ-gTjhVc
 
Úkoly na úterý 24. 11. 2020
Matematika - list M 9, cv. 1, 2 a na pravé straně celý sloupec příkladů
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online, připravte si učebnici ČJ, papír a pouzdro.
Angličtina - začneme s novou učebnicí Project 1, zpočátku je tam hodně opakování, ale poslechy jsou namluveny mnohem rychleji
 učebnice s. 4/cv. 1a, b poslechni si nahrávky vícekrát, opakuj věty (viz obrázek)
               s. 4/cv. 3 poslechni si a věty s doplněnými jmény napiš do oranž. sešitu English
Přírodověda - online hodina ve 12 00 hod.
Úkoly na pondělí 23. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry, str. 13, cv, 1, 2 -  doplňte chybějící písmena, str. 15, cv. 4, 5, 6
                     Procvičujte: www.umimecesky.cz/pexeso-pady-2-uroven/311
Matematiku budeme mít v 10 hodin online, připravte si učebnici matematiky, papír a pouzdro. Nachystejte  si otázky pro našeho hosta Navota!
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis VL5 1. světová válka.docx (7068)
                                                                          V 11:15 online hodina v Teams - VL5.
Úkoly na pátek 20. 11. 2020
Matematika - učebnice str. 40, cv. 39 - písemně vynásobte pod sebou  do sešitu
Český jazyk budeme mít v pátek v 9 hodin online, připravte si učebnici ČJ, Diktáty, testy a hry, sešit D, papír a pouzdro.
Vlastivěda - V 11:10 online hodina v Teams - VL5.

Úkoly na čtvrtek 19. 11. 2020
Český jazyk - učebnice str. 35, cv. 11 - napište do sešitu 10 vět
Matematiku budeme mít ve čtvrtek v 10 hodin online, připravte si učebnici, papír a tužku.
Přírodověda - uč. str. 26 - přečti si i žlutý pergamen, kde se dozvíš, jak vzniklo souhvězdí Velké medvědice a Malého medvěda
                       na str. 27 si přečti první odstavec - galaxie
Chceš se dozvědět, jak lidé zjistili stáří vesmíru? edu.ceskatelevize.cz/video/2315-jak-vznikl-vesmir
Napiš si zápis do sešitu:

VESMÍR

Souhvězdí- lidé si hvězdy pro lepší orientaci rozdělili do skupin – souhvězdí- např. Velká medvědice

Součástí malého vozu je Polárka, které se říká také Severka, podle níž určujeme sever.

Galaxie – naše sluneční soustava je součástí Galaxie, která je jednou z velkého počtu galaxií ve vesmíru

Úkoly na středu 18. 11. 2020
Český jazyk budeme mít ve středu v 9 hodin online, připravte si učebnici, Diktáty, testy a hry, pouzdro a heslo únikové hry.
Matematika - učebnice str. 38, cv. 31 - vypočítej do sešitu
                    Procvičujte : www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5fb2a7d0947cd
Angličtina - PS s. 56-57 podle  pohádky z učebnice doplň bubliny tak, aby děj na sebe navazoval
 
Úkoly na pondělí 16. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 46 - 48 - přečtěte a úkoly na str. 49 napište
Matematiku budeme mít v 10 hodin online. Připravte si PS geometrie, pravítko a ostrouhanou tužku.
Kód mi řeknete ve středu 18. 11. 2020.
 
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis ČEŠI A NĚMCI.docx (6685)
                    - pročtěte si v učebníci s. 35
 
Úkoly na pátek 13. 11. 2020
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online, připravte si učebnici ČJ, list ČJ9, čítanku, kód únikové hry a pouzdro
Matematika - učebnice str. 37, cv. 21 - vypočítej do sešitu
Vlastivěda V 8:00 online hodina v Teams - VL5.
 
Úkoly na čtvrtek 12. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 11, cv.2 (dokončit), cv. 3
                     - str. 12, cv. 4 (doplnit)
                     -  List. ČJ 9, cv. 1
Matematiku budeme mít v 10 hodin online. Připravte si učebnici, fólii, papír a pouzdro.
 
Angličtina - zpracuj z učebnice s. 57 2. část pohádky (čti, vypiš neznámá slovíčka, vyhledej jejich význam)
                  - poslechni si zbytek nahrávky 27 - Track 27 - Chit Chat 2 CD2.mp3 (3229935) a potom celou a sleduj text, zastavuj nahrávku a zkus předčítat, napodobuj 
                   výslovnost a melodii řeči 
 
Úkoly na středu 11. 11. 2020
Český jazyk budeme mít v 9 hodin online. Připravte si učebnici, sešit do českého jazyka, papír, Diktáty, testy a hry, čítanku a pouzdro.
Matematika - učebnice str. 36, cv. 11 - napsat a vypočítat do sešitu ( zápis+výpočet+odpověď)
                                     str. 36, cv. 14 - vypočítat do sešitu
Angličtina - přečti si v učebnici s. 56 - 1. část pohádky, do Vocabulary si na novou stránku nadepiš STONE SOUP a pod něj si do slouečku vypiš, slovíčka,
                    kterým nerozumíš (nemělo by jich být moc).  Jejich význam vyhledej buď ve slovníku, pokud ho máte doma, nebo na internetu (google-překladač z angličtiny do češtiny), nalezené české významy si zapiš
                  - poslechni si nahrávku (stačí jen po s.56 - Thank you.) 27 - Track 27 - Chit Chat 2 CD2.mp3 (3229935)
Pracovní činnosti - Ze starých novin nebo časopisů, natrhej malé kousky. Tyto kousky pak nalep na papír a vytvoř jablíčko, nebo hrušku. (stačí na formát A5) Pro inspiraci přikládám odkaz : https://cz.pinterest.com/pin/1688918598826860/
 
Úkoly na úterý 10. 11. 2020
Český jazyk - učebnice str. 39, cv. 7  - doplňte a napište do sešitu
                     - Diktáty, testy a hry - str. 10, cv. 1, 2 - doplňte
Čtěte knížku!
 
Angličtina - V 9:00 online hodina v Teams.
Přírodověda - začneme nové učivo - vesmír-  podívej se na video o Slunci edu.ceskatelevize.cz/video/1638-dulezitost-slunce-pro-zivot-na-planete
Napiš si zápis do sešitu

SLUNCE

  • je zdroj tepla a světla na Zemi
  • je to nejbližší hvězda planety Země
  • Slunce je stokrát větší než Země
  • Nikdy se nesmíme dívat přímo do Slunce, abychom si nepoškodili zrak
Ve čtvrtek v 8 00 hod budeme mít online hodinu přírodovědy!
                               
 
Úkoly na pondělí 9. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 36, 37, 38, 39 - přečíst, na str 39, 40, 41 splňte úkoly
Matematika - učebnice str. 36, cv. 12 - vypočítejte a napište do sešitu
V pondělí  v 10 hodin máme online hodinu matematiky - nachystejte si PS geometrie, ostrouhanou tužku, pastelky a pravítko (nemusí být trojúhelník, máte ho asi ve škole).
Vlastivěda napište si do sešitu zápis   VL5 Češi a Němci.docx (12957)
                     video: https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk
Úkoly na pátek 6. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 9, cv. 4, 5, 6, 7
Matematika - učebnice str. 35, cv.1, 3 napište do sešitu ( kdo se ve čtvrtek zúčastnil online hodiny, nemusí nic psát)
Posílám odkaz na únikovou hru, kód mi řeknete až v pondělí!
 https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTrU7QQhD5OCgE3HDK5Rx6Tak6AeSBWxD-lAK7BrbRu1i_yKdtDDgKYjvSxeZyYAOfBTXyWFVniRzUy/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR0W4wc_8-7WT35X52zqEf_QVlY9RNh37gco3Mg1TVH7tsPhPgdEqwxR1zI&slide=id.p
V pátek v 9 hodin máme online hodinu českého jazyka, připravte si učebnici, Diktáty, testy a hry, papír a pouzdro.
Vlastivěda napište si do sešitu zápis  VL5 Národ sobě 2. pol. 19. stol.2.doc (25 kB)
                    video: https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ
Pracovní činnosti - Namaluj podzimní listy podle přiloženího odkazu https://cz.pinterest.com/pin/414471971955396364/
 
Úkoly na čtvrtek 5. 11. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 8 přečíst zelený rámeček nahoře, cv. 1, 2 doplnit ( kdo se zúčastnil online hodiny, má to splněno )
Matematika - učebnice str. 33, cv.16 + zkouška,napište do sešitu matematiky
Ve čtvrtek v 10 hodin máte online hodinu matematiky, připravte si učebnici, fólii, list M 8, papír a pouzdro.
Angličtina - tady je slíbená písnička https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA , naučte se měsíce v roce
Přírodověda - napiš si zápis do sešitu
PŮDA
vznikla rozpadem hornin
Složení půdy:
půdní voda, vzduch
živé organizmy
humus – odumřelé organizmy
zvětralé části hornin
Vrstvy půdy:
matečná hornina – nejhlubší vrstva , původní pevná hornina
vlastní půda – zvětralá matečná hornina
humus
Druhy půdy: - jílovitá, hlinitá, písčitá, kamenitá
Význam půdy: zdroj živin pro rostliny, živočichy i člověka

 
Úkoly na středu 4. 11. 2020
Český jazyk - list 10, cv. 1 c), vpravo nahoře doplň antonyma (slova protikladná)
                      - učebnice str. 39, cv 5 - ústně
Matematika - učebnice str. 32, cv. 2 do sešitu (zápis, výpočet, odpověď)
                    - str. 33, cv. 9 ( 5 příkladů vypočítej do sešitu i zkoušku)
Kdo se zúčastnil online hodiny, matematiku už má hotovou, nemusí ji psát.
Ve středu v 9 hod máme online hodinu ČJ, připravte si učebnici, sešit, Diktáty, testy a hry a pouzdro.
Pro šikovné žáky:
Na tomto odkazu najdete zajímavou únikovou hru, klikněte na některé obrázky a objeví se úkol. Když ho správně splníte, kliknete na splněno, objeví se kód. Ten si zapište př. 1M. Na závěr otevřete  zámek,  doplníte kódy do odpovědí a klikněte na klíček. Pokud se zámek odemkne, máte to správně. Postupně odemknete správnými kódy všechny zámky. Některé úkoly jsou v angličtině , např.barvy. Kódy si napište na papír a ve čtvrtek mi je při online hodině ukážete.
Odkaz:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vROh3qmtQLhf1gZV2NCWxohCKYtlVe8yBDbcGGnC7G7ApmyA1oCGW23Ola4jnzdW-F84Tq46B23MHtB/pub?start=true&loop=true&delayms=3000&fbclid=IwAR1ZvXWdArBtqDfGHGNkVUKMJ4fFO_D-2BZERMseegh4A_ZXSdQkmW8Husc&slide=id.p 
Angličtina  V 10.00 hod  online výuka v Teams - zapnete aplikaci např. v 9.55, kliknete vlevo na Týmy - AJ5 a připojíte se.
Pracovní činnosti: Pokuste se poskládat neobvyklou vlaštovku podle přiloženého odkazu https://cz.pinterest.com/pin/701154235727387421/?nic_v2=1a2wLzvEU
 
Úkoly na úterý 3. 11. 2020
Český jazyk - učebnice str. 38, přečíst si žlutý rámeček a cv. 3 napsat do sešitu. (kdo se dnes zúčastnil online hodiny, tak to psát nemusí)
                           - list ČJ 10, cv. 1 a)
Matematika - učebnice str. 32, cv. 6 - napsat a vypočítat do sešitu 
V 10 hodin máte online hodinu matematiky, připravte si učebnici, papír , tužku a list M 8
Angličtina Down řešení: 1.  bug 2. hall 3. scary 4.  snowing 5. ride 6. kitchen 7. stomachache  8. meat 12. bike  13. basketball 14. castle 16. science 20. walking 25. art
                                             PS s. 60/A, B, pracujte, jak jsem zvyklí = A. nejdřív doplň ta slovíčka, která 100% znáš,
                                             potom teprve dohledávej, B. odpovídej celou větou, yes/no nestačí.
                                             Ve středu bychom se měli vidět na online hodině.
Přírodověda - Půda - uč. str. 23, 24 - pročíst
 
Úkoly na pondělí 2. 11. 2020
Český jazyk - Čítanka str. 31, 32, 33 - přečíst, úkoly na str. 33, 34, 35
                     _ procvičujte: https://wordwall.net/cs/resource/5992351/p%c5%99edlo%c5%beky-s-se-z-ze
Matematika - učebnice str. 32, připomeňte si nahoře písemné dělení jednociferným dělitelem, do sešitu vypočítejte na str 32, cv. 1
Vlastivěda - napište si do sešitu zápis VL5 Národ sobě 2. pol. 19. stol..doc (25600)
                       video: https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI
 
Úkoly na pátek 23. 10. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 14, přečtěte si diktát - Výlet do přírody a potom vypracujte cv. 1, 2, 3
Matematika - list M 7, cv. 45, 46, 47
Vlastivěda -  napište si do sešitu zápis VL 5 Stroje ovládly život 2. pol. 19. stol..doc (24576)
               -  Dějiny udatného českého národa 90 https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I
Od pondělí 26.10. do pátku 30. 10. 2020 máte prázdniny, hezky si je užijte!
Výtvarná výchova - Namaluj zvířátko pomocí dlaně. Jak na to najdeš v přiloženém odkazu.
 
Úkoly na čtvrtek 22. 10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 36, cv. 5 napište do sešitu
                     - list ČJ 11 - doplňte a vymalujte
Matematika - list. M 7, cv. 43, 44, 48
Angličtina Across řešení: 4 supermarket 7 swimming 9 owl 10 whale 11 comedy 15 cinema 16 ski 17 house 18 sleep 19  left 21 History 22 eat 23 channel 24 animal
                                                 programme 26 ten 27 village 28 fruit
                                    - doplňte zbývající slovíčka s. 59 Down = dolů, svisle
Přírodověda - do sešitu si napiš tento zápis k minulému tématu
ELEKTRICKÉ  SPOTŘEBIČE
- jsou elektrické přístroje, které spotřebovávají el. energii ( televize, lampa ...)
Elektrický obvod - vznikne při spojení el. zdroje se spotřebičem
Vodič - materiál, kterým prochází el. proud - zlato, měď, hliník, voda ...
Nevodič- izolant - materiál, kterým neprochází sl. proud - plasty, keramika, dřevo...- používáme je k izolování vodičů
 
Úkoly na středu 21. 10. 2020
Český jazyk - Diktáty, testy a hry - str. 6, cv. 5, str. 7, cv.1, 2
 Matematika - list M 4, cv. 5, 6, 7, 8, 9, 
Angličtina - dnes na vás čeká 1. část Mamutí křížovky PS. s. 58/59, lámejte si hlavičky a doplňujte slovíčka zatím jen Across = vodorovně, skončíte číslem 28, zítra zveřejním řešení 1. části
Pracovní činnosti - Nauč se skládat hlavu lišky podle odkazu z Pinterestu   
 
Úkoly na úterý 20. 10. 2020
Český jazyk - Učebnice str. 36, zopakujte si, že předložky jsou neohebný slovní druh, píší se  zvlášť, ale čtou se dohromady. Přečtěte si žlutý rámeček.
                         Předložky s, se se pojí se 7. pádem ( s tátou, se Standou)
                         Předložky z, ze se pojí s 2. pádem ( z kola, ze sádry)
                       - do sešitu napište správně slova s předložkou - str. 36, cv. 2
                        - Procvičuj :    https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
Matematika -  list M 3, cv. 6, 7, 8
                       - list M 4, cv. 1, 2, 3, 4
Angličtina - poslechni si písničku z učebnice s. 62 33 - Track 33 - Chit Chat 2 CD2.mp3 (2091525)
                     do oranžového sešitu English napiš datum 20th October, zapiš anglicky slovy a spočítej 4 příklady, které jsou v písničce ukryté
                     (a hundred - fifty-five (a purple jacket) = _____________, ceny najdeš na obrázku. Jednotky se k desítkám připojují pomlčkou!!!
 

Úkoly na pondělí 19. 10. 2020

Český jazyk - Čítanka str. 26, 27, 28 - přečtěte a splňte úkoly na str. 29 a 30

Matematika - list M 3, cv 1, 2, 3, 4, 5

Vlastivěda  - napište si do sešitu zápis REVOLUČNÍ ROK 1848 2. část.doc (25600)

                      - podívejte se na 2 videa k tomuto učivu https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ

Přírodověda - přečti si učebnici na str. 21 - elektrický obvod -podívej se na video 

https://edu.ceskatelevize.cz/elektricke-obvody-5e4423f94908cf0125157ec5

A stejné elektrické obvody, jako děti na Slovensku, budeme zapojovat, až se vrátíme do školy https://www.youtube.com/watch?v=FNYZIxc9-eg Můžete se těšit!

 

            ______________________________________________________________________________________________________________________

Milí páťáci,

zaregistrovala jsem na Škola v pyžamu naši třídu, já jsem přihlášená, teď už jen čekám na vaše dobrovolné přihlášení. 
Postup :
-zadejte: https://www.skolavpyzamu.cz/cobph
-klik na založím si nový účet
-napište své jméno a příjmení
-napište své heslo
-klikněte na souhlasím se zpracováním osobních údajů
-pokračovat jako......(vaše jméno)
-objeví se vaše nové heslo pro příští přihlášení, to si zapište
-klik na nástěnka a tam už na vás čeká úkol, který splníte a odešlete
Snad se nám to povede, už se těším na vaše odpovědi.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly na pátek 16. 10. 2020

Český jazyk - Sloh - list ČJ 5, ČJ 6 - Pozvánka na školní akci - úkol 1, 2, 3, 4, 5 (Pozorně si přečtěte zadání u každého úkolu !)

Každý den si přečtěte 3 stránky z vaší vybrané knížky!

Matematika - list M 2 - cv. 4, 5, 6, 7, 8, 9

Vlastivěda - podívejte se na Dějiny udatného českého národa a zopakujte si učivo o národním obrození

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

                   - napište si do sešitu zápis REVOLUČNÍ ROK 1848 1. část.doc (25600)

Výtvarná výchova - Namalovat obrázek na téma Halloween. Obrázky se budou hodnotit po návratu do školy.

 

Úkoly na čtvrtek 15. 10. 2020

Český jazyk - list ČJ 1, cv. 6 napište jako chodící diktát do sešitu D (př. list dej do obýváku a diktát piš v pokojíčku). Potom si diktát opravte červenou pastelkou ( ne mazacím perem!) a napište počet chyb. Kdo to má bez chyby, napíše si velkou 1.

Matematika - list M 1, cv. 8, 9

                     - list M 2, cv. 1,2,3

                     - PS geometrie pro 4. ročník - str. 38, cv. 1,2,3

Angličtina - nalep a napiš si slovíčka "HIGH NUMBERS"

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y

https://www.youtube.com/watch?v=VHwlKl5SsHc

 

Úkoly na středu 14.10. 2020
Český jazyk - učebnice str. 33, cv. 7 napiš do sešitu
                      - list ČJ 1, cv 1, 2, 3( i krátké věty), 4
                      - podívejte se na hezké video:  https://www.youtube.com/watch?v=J4ZkAa0B360                     
Matematika  - list M 1, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vypočítej
Angličtina - PS s. 55/cv. 7 a potom......................T-Rex, T-Rex :-)
 
Pracovní činnosti - Úkolem tohoto týdne je nasbírat různé druhy  listí, které děti nalepí na papír. Mohou tvořit různé postavičky, nebo zvířátka. Hotové práce se budou odevzdávat po příchodu do školy.