5. ročník

POZOR!!! Po rozkliknutí odkazu se vám zobrazí postup pro přihlášení do aplikacích poskytnutých dočasně zdarma online! Info k přihlášení pro žáky 1.docx (14460) Najdete tam spoustu aktivit na procvičování nového i probraného učiva ze všech hlavních předmětů!
 
Případné dotazy pište na zs.vilemov@seznam.cz, děti (i rodiče) mě mohou kontaktovat přes Messenger (skupina 5. třída)

Úkoly do pátku 26.6.2020

Český jazyk
- opět opakování: Rozlišujeme větu jednoduchou a souvětí (jen pročtěte v učebnici str. 135 - oba žluté rámečky)
- doborovolně si můžete vyzkoušet své znalosti ve cv. 3/s.136 ( je v něm 9 souvětí, můžete mi na mail poslat řešení ve formě: 1. bez 2. čárka 3. čárka ...)
                                                                             
Matematika
Povrch krychle a kvádru
- na závěr trocha geometrie - v uč. str. 110 a 115, pročtěte si červeně psaný text (opakování) a připomeňte si vzorečky pro výpočet povrchu  těles

 

Přírodověda
- zbývá už jen zamyslet se nad tím, jak můžeme chránit přírodu
Vlastivěda
-uč. str. 54, 55 - zápis vám odpustím, případně si ho můžete zkusit udělat sami, čímž natrénujete na druhý stupeň. Spíš pracujte s mapou a alespoň trochu rozšiřte své vědomosti za hranice naší republiky. 
 

Úkoly do pátku 19.6.2020

Český jazyk
zápis:
Shoda přísudku s podmětem
1. je-li podmět rodu mužského životného... -i  (ti) psi štěkali
2. je-li podmět rodu mužského neživotného... -y (ty) květy voněly
3. je-li podmět rodu ženského ... -y (ty) kočky mňoukaly
4. je-li podmět rodu středního ... -a (ta) auta troubila
5. je-li podmět nevyjádřený, píšeme koncovku podle podmětu, který si domyslíme z předchozího textu nebo ze situace.
    Př.:  Dveře zavrzaly. Pak se pomalu otevřely (ty dveře).
procvičujte online:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/7728  (obsahuje i přísudek v přítomný čase – vždy –í)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

Matematika Jednotky obsahu - opakování
procvičuj online:
- na stránce je nejprve přehled převodů (sousední jednotky obsahu jsou vždy 100 krát menší nebo větší)
- procvič si převádění v pěti následujícíh hrách
 
Přírodověda
- uč. str. 77
- zápis

 

PÁKA

- Abychom vynaložili co nejmenší sílu na zvednutí předmětu, musíme zvedaný předmět umístit co nejblíž k podkladovému válci a ruce jsou na druhé straně páky co nejdál od podkladového válce.

- Podobně funguje otvírák lahví, houpačka, váhy, tyč na páčení, klíč na povolení šroubů

 

KOLO

- Je jedním z největších objevů lidstva

- Kolo změnilo sílu, kterou se předmět třel o zem – říkáme, že se snížilo tření

- Kolo je základem dopravních prostředků, umožňuje dopravu těžkých nákladů na velkou vzdálenost

- video https://edu.ceskatelevize.cz/paka-5e4418c717fa7870610ecff0

 

Vlastivěda

- uč. s. 52, 53

- zápis

 

RAKOUSKÁ  REPUBLIKA

 • Hlavní město: Vídeň
 •  Obyvatel: 8 mil.
 • Povrch: velehorské Alpy, země je hodně porostlá lesy
 • Vodstvo: řeka Dunaj
 • Zemědělství: v podhorských oblastech jsou pastviny pro hospodářská zvířata
 • Průmysl: dřevozpracující průmysl, vodní elektrárny na horských tocích, je zde mnoho silničních a železničních tunelů
 • Rakousko bylo v minulosti  spolu s Českem a dalšími zeměmi součástí habsburské monarchie. Úředním jazykem je němčina.

 

Úkoly do pátku 12.6.2020

Všichni držíme pěsti při přijímacích zkouškách - hlavně pevné nervy a ...dobře čtěte zadání!!! :-) 
Český jazyk
- zápis:
PŘÍSUDEK SLOVESNÝ
- přísudek (=sloveso v určitém tvaru) je základ věty
- přísudek slovesný je vyjádřen tzv. plnovýznamovým slovesem (= umím si představit děj, který sloveso označuje)
Př.: Honza běhá. Pes štěká. Ema je ve škole(= nachází se tam) Stala se nehoda (=přihodila se).

PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU (někdy se mu říká slovesně jmenný - nepsat)
-  skládá se z tvarů sponového slovesa a jmenné části
Sponová slovesa - být, bývat, stát se, stávat se (NEMAJÍ svůj plný význam - nacházet se/existovat, přihodit se)
Jmenná část - podst., příd. jm., zájmeno, číslovka
Př.: Soňa je studentkou gymnázia. Leoš byl nemocný. Filip byl sám. Míša byla první. Hana se stala lékařkou.
 
Matematika Dělení desetinných čísel 10, 100
- učeb. s. 140 cv. 1, 2, 3 - názorné vysvětlení: při dělení DČ 10 posuneme desetinnou čárku o 1 místo doleva (1 oblouček/šipka - můžete si dělat i v příkladech)
- vypočítejte do sešitu s. 140/cv. 4
- učeb. s. 141 cv. 10, 11 - názorné vysvětlení: při dělení DČ 100 posuneme desetinnou čárku o 2 místa doleva (2 obloučky/šipky - můžete si dělat i v příkladech)
- vypočítejte do sešitu s. 141/cv. 12
 
Přírodověda
 - uč. str. 76 - nakloněná rovina, kladka
 - zápis

JEDNODUCHÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ

NAKLONĚNÁ ROVINA

- Umožňuje nám pomocí menší síly zvedat náklad do určité výšky.

- Tohoto se využívá např. při nakládání aut nebo pro nájezd vozíčkářů

 

KLADKA

- Kladka nám umožní změnit směr síly, ale velikost síly zůstává stejná. Pro zmenšení síly se používá spojení kladek v tzv. kladkostroji. Kladka využívá otáčivého kotouče s drážkou.

- Kladky uvidíme nejčastěji na stavbách.

- video kladka https://edu.ceskatelevize.cz/kladka-5e4418c817fa7870610ecff8

 

Vlastivěda

- uč. str. 50 - 51- prostudovat

-zápis 

SPOLKOVÁ  REPUBLIKA  NĚMECKO

 • Hlavní město: Berlín
 • Obyvatel: 80 mil.
 • Povrch: jih země tvoří Alpy, v severních nížinách bylo vytvořeno množství průplavů, které spojují řeky a umožňují delší cestu pro říční dopravu
 • Vodstvo: řeka Labe, Rýn
 • Zemědělství: chmel, brambory
 • Průmysl: hospodářsky je nejsilnějším evropským státem, výroba dopravních prostředků, chemická výroba, výroba piva
 • Německo bylo po 2. sv. válce rozděleno na východní a západní, v r. 1990 se opět spojili.

 

 

Úkoly do pátku 5.6.2020

Český jazyk

- napište si krátký zápis:

PODMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ

- slovesný děj vykonává více slov v 1. pádě

Př.: Eva, Lucka, Honza a Michal si hráli na hřišti.

- ze cv. 3 na str. 125 vypište základní skladební dvojice do sešitu, prosím foto (Messenger nebo email)

Matematika Násobení desetinných čísel 10, 100
- učeb. s. 135 cv. 1 - při násobení DČ 10 posuneme desetinnou čárku o 1 místo doprava (1 oblouček/šipka - můžete si dělat i v příkladech)
- vypočítejte do sešitu s. 135/cv. 4, s. 136/cv. 11
- učeb. s. 136 cv. 12 - při násobení DČ 100 posuneme desetinnou čárku o 2 místa doprava (2 obloučky/šipky - můžete si dělat i v příkladech)
- vypočítejte do sešitu s. 136/cv. 15
Přírodověda
-  uč. str 73, 74 - prostudovat
- zápis do sešitu

PRŮMYSL

Kdyby neexistoval průmysl, každý člověk by si musel vše, co potřebuje k životu, zhotovovat sám.

 • Pro výrobu výrobků potřebujeme suroviny z přírody, také množství  el. energie a často množství vody. Dále kvalifikované zaměstnance, stroje a dopravní prostředky.
 • Při výrobě může dojít k znečištění přírody.
 
Vlastivěda
- uč. str. 48, 49 - prostudovat
- zápis do sešitu

POLSKÁ  REPUBLIKA

 • Hlavní město: Varšava
 • Obyvatel: 39 mil.
 • Povrch: území tvoří převážně nížiny s mnoha jezery, jih země je hornatý- nejvyšší pohoří jsou Vysoké Tatry
 • Vodstvo: všechny řeky  - např. Odra, Visla - tečou do Baltského moře
 • Zemědělství: je zde množství úrodné půdy, důležitý je i rybolov
 • Průmysl: černé uhlí – hutě, četné tepelné elektrárny
 • Většina Poláků je věřících, jsou příslušníky římskokatolické církve.
- video https://edu.ceskatelevize.cz/staty-evropy-polsko-5e441ec6d76ace2c451ddf2f
 
 
Úkoly do pátku 29. 5. 2020
Český jazyk

- napište si krátký zápis:

PODMĚT ROZVITÝ

- podmět není vyjádřen jen jedním slovem, ale je rozvitý dalšími slovy (=dalšími větnými členy) ...jejich názvy se budete učit v dalších ročnících NEPSAT

Př.: Můj mladší rozmazlený bratr dostal nový mobil :-) bratr = podmět holý/můj mladší rozmazlený bratr = podmět rozvitý

- do sešitu napište cv. 3/ str.126  (neopisujte zadané věty, napište vždy až větu s podmětem rozvitým)

Matematika Počítání se zlomky a desetinnými čísly
- zopakujte si +/- zlomků se stejným jmenovatelem (s. 128)
- vypočítejte do sešitu  cv. 35/s. 132
- zopakujte si v učebnici podle potřeby počítání s desetinnými čísly
- vypočítejte do sešitu s. 133/cv. 42, 43, 45 (písemně=pod sebe)
 
Přírodověda 
- uč. str. 68 - přečíst, jak rosteme a vyvíjíme se
- zápis tentokrát nebude
 
Vlastivěda
- ukončili jsme kraje ČR a pustíme se do sousedních států
- uč. str. 46 - 47 - nastudovat
- zápis do seš. 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 • Hlavní město: Bratislava
 • Obyvatel: 5 mil.
 • Povrch: pohoří Karpaty – v části nazvané Vysoké Tatry leží nejvyšší slovenská hora – Gerlachovský štít, dále Podunajská nížina
 • Vodstvo: řeka Dunaj, Váh
 • Zemědělství: kukuřice, pšenice, ovoce, zelenina, ovce, krávy, dřevozpracující průmysl
 • SR byla do roku 1993 součástí Československa
 
 
Úkoly do pátku 22. 5. 2020
Český jazyk

- napište si krátký zápis:

DRUHY PODMĚTU

1. Vyjádřený: je ve větě vyjádřen slovně. (Petr spí.)
2. Nevyjádřený: není ve větě vyjádřen, ale víme, o koho/co se jedná. (Chceš [ty] kousek čokolády?)
3. Všeobecný: není ve větě vyjádřen a ani netušíme, o koho přesně se jedná. (V televizi dávali [oni,někdo] film.)

- uč. s. 124/cv.3 do sešitu my vypište jen ty věty, které obsahují podmět všeobecný (jsou 3 :-) )

Matematika Počítání se zlomky

- v učebnici si prohlédněte cv. 18 na s . 130 - hledáme celek, celkový počet
- vypočítejte do sešitu  cv. 19 b, c/ s. 130
- v učebnici si prohlédněte cv. 20 na s . 130
- vypočítejte do sešitu cv. 21/ s. 130 jen výpočet (bez zápisu)
- na fólii nebo ústně udělejte cv. 26/s.131
- vypočítejte do sešitu cv. 27/s.131 (postupujte stejně jako ve sv. 26, můžete si i koláčky namalovat)
 
AJ Unit 3C Have you got a pet?
- vkládám cvičení z pracovního listu: doplňte názvy zvířat Crossword.PNG (362647)
                                                          přiřaďte odpověď k otázce Spoj otázku a odpověď.PNG (93274)
                                                          utvořte otázku a odpovězte podle pravdy Tvoř otázky a odpovídej podle sebe.PNG (69349)
- kdo nemůže tisknout, píše do sešitu (místo čtyřsměrky pište k číslům názvy zvířat 1. hamster, 2. ...), otázky a odpovědi - napište např. 1c, 2a... a poslední cvičení musíte napsat celé všichni buď na vytištěný list, nebo do sešitu, máte 1. větu jako vzor)
 
Přírodověda
- uč. str. 66 - 67 - nastudovat
- zápis 

 

ROZMNOŽOVACÍ  SOUSTAVA

 • umožňuje rozmnožování
 • tvoří ji: pohlavní orgány s pohlavními žlázami
 • ženské pohlavní žlázy – vaječníky produkují ženské pohlavní buňky – vajíčka
 • mužské pohlavní žlázy – varlata produkují mužské pohlavní buňky – spermie
 • oplození – je spojení vajíčka se spermií, tím vzniká nový člověk

 

VÝVOJ  ROZMNOŽOVACÍ  SOUSTAVY

 • dětství – pohlavní orgány nejsou ještě v činnosti
 • dospívání – puberta – nastávají tělesné i duševní změny, které ovlivňují hormony

Dochází k dozrávání pohlavních orgánů, postupně vzniká schopnost rozmnožovat se.

- video https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-zrozeni/
 
Vlastivěda
- uč. str. 32 - nastudovat
- zápis

ZLÍNSKÝ  KRAJ

 • města: Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž
 • povrch: Bílé Karpaty, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy, Dolnomoravský úval
 • vodstvo: Morava, Bečva
 • zemědělství: brambory, pastevectví, vinice
 • průmysl: ložiska stavebního materiálu, Baťa Zlín- výroba obuvi, výroba pneumatik, lázně Luhačovice
- video https://edu.ceskatelevize.cz/zlinsky-kraj-5e441eabd76ace2c451ddd2f
 
Úkoly do pátku 15. 5. 2020
Prosím  rodiče, kteří ještě neposlali vyplněný dotazník k nástupu dětí k pravidelné denní výuce
 od 25. 5. 2020, aby tak učinili do 18. 5. 2020. Informaci k dotazníku najdete v části "Aktuality".
 Děkuji.   Dagmar Zapletalová
 

Český jazyk

- poslední téma, které nás v 5. ročníku čeká, je tzv . SKLADBA. Budeme se učit, jaké vztahy jsou mezi slovy ve větě jednoduché, a později mezi větami v souvětí

- napište si krátký zápis:

VĚTA – základ mluveného i psaného projevu

- obsahuje tzv. přísudek (sloveso v určitém tvaru)  - ptáme se na něj Co se dělo, děje, bude dít…Co se stalo, stane ve větě?

                   a   podmět (nejčastěji* podst.jm., příd.jm., zájmeno, číslovka v 1.pádu) – ptáme se otázkou Kdo?Co? a přísudkem

- dohromady tvoří základní skladební dvojici (základní informace z věty)

 

* zajímavost(nepsat): podmětem může každý slovní druh, i ten, který se neskloňuje, často to bývá infinitiv slovesa –Lhát se nemá., citoslovce Z boudy se ozvalo haf.)

- procvičte si vyhledávání základních skladebních dvojic   https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/2463


Matematika Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

- v učebnici si prohlédnětě cv. 3 na s . 128, sčítání i odčítání zlomků se stejným jmenovatelem je velmi jednoduché, jmenovatel zůstane a sčítají nebo odčítají se čitatele

- udělejte si ústně cv.4 a 7/ s. 128 a pak procvičujte na následujících odkazech  

- https://matematika.hrou.cz/c/zlomky/scitani-zlomku-se-stejnym-jmenovatelem

- https://matematika.hrou.cz/c/zlomky/odcitani-zlomku-se-stejnym-jmenovatelem

- pokud přičítáte nebo odečítáte celé číslo, převedete si ho nejdřív na zlomek (viz cv. 6/s.128)
- do škol. sešitu napište 1. řádek s. 129/cv. 9

                                                                               

AJ Unit 3C Have you got a pet?

!!!- zopakujte si časování slovesa „to have got – mít“ včetně zkrácených tvarů a tvoření otázky a odpovědí vložit obr.

(I have got a dog.=I've got a dog.--- Have you got a dog? Yes, I have./ No, I haven't…. stejně pro zájmena I, you, we, they )

(He has got a dog.=He´s got a dog.---Has he got a dog? Yes, he has./No, he hasn´t….stejně pro zájmena she,it)

- do sešitu English vypracuj z učebnice cv. 4 na str. 33-tvoř a piš jen otázky (1. vypracovaný věta je vzor,  už ji nepiš)

cvičení prosím vyfotit a poslat na 5zsvilemov@seznam.cz

 

Přírodověda

- uč. str. 65 - nastudovat

- zápis do seš.

NERVOVÁ  SOUSTAVA

 • řídí veškeré dění, které probíhá v lidském těle
 • tvoří ji: mozek, mícha, nervy
 • mozek ovládá naše myšlení, paměť, pohyby i smysly
 • prostřednictvím nervů mozek přijímá informace z orgánů a nazpět vydává příkazy, jak mají orgány pracovat
 • mícha je dlouhý provazec nervové tkáně procházející páteří
 • mozek se skládá z miliardy nervových buněk, povrch tvoří šedá kůra mozková s mnoha záhyby

Video https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE

Vlastivěda

- uč. str. 30 - 31

- zápis do seš.

MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ

 • města: Ostrava, Opava, Karviná
 • povrch: Hrubý a Nízký Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, Moravská brána
 • vodstvo: územím prochází rozvodí mezi úmořími Černého moře a Baltského moře – Odra
 • zemědělství: brambory, len, krávy, ovce
 • průmysl: největší průmyslové centrum republiky- Karviná – těžba černého uhlí, ze kterého se vyrábí koks, který se používá jako palivo v hutích na výrobu železa a oceli. Strojírenství – Tatra Kopřivnice, tepelné elektrárny

Video https://edu.ceskatelevize.cz/moravskoslezsky-kraj-5e441ec2d76ace2c451ddee5

Úkoly do čtvrtka 7. 5. 2020

Český jazyk

Komentář k úkolu z minulého týdne: ve cv 2 na s. 97 jste měli vyhledat tvary podmiň.způsobu---ten se skládá ze dvou částí (bych, by, byste…..abychom, kdybys… +příčestí minulé), obě části tvoří tvar podmiňovacího způsobu,

vypsáno mělo být: kdyby koupili, bychom šli, abych přišel, kdybyste si vzali, šli bychom, kdybych se (byl býval) učil, měl bych

- tento týden shrneme učivo o časování sloves                                                                                                                                             
https://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_slovesa_osoba.php tady procvičte určování os., č., zp., čas (vid nedělejte, budete se ho učit později)
- v učebnici s. 99 doplňte  i,í/y,ý cvičení 3 na fólii, vložím sem koncem příštího týdne správné řešení
- do sešitu napište cv. 5 (správně spojte části přísloví), v každém přísloví podtrhněte vlnovkou (tužkou) celé slovesné tvary (Některá přísloví jsou souvětí,
  takže tam budou dva slovesné tvary!), potom tyto slovesné tvary vypiš pod sebe a urči u nich osobu, číslo, způsob, (čas, pokud to jde)-můžete si narýsovat
  tabulku--- prosím vyfotit a poslat na 5zsvilemov@seznam.cz
 
Čteni
- v odkazu si vyberte Příběhy plné přísloví, přečtětě si všechny 4(jsou kraťoučké) a splňte úkoly https://www.umimecesky.cz/porozumeni#ps1159
 

Matematika

- v tomto týdnu zopakujeme počítání se zlomky

https://www.umimematiku.cz/roboti-zlomky-poznavani?source=explicitExercise  jednoduché opakování, roboty určitě „zmáknete“

- uč. s. 123/cv. 2 1. řádek do sešitu                                                                                                                                         

                   cv. 4,7 do sešitu jen výpočty bez zápisu
                   cv. 15 do sešitu jen výpočet bez zápisu
- uč. s. 125/cv. 21 do sešitu jen výpočty bez zápisu
- uč. s. 126/cv. 28 ústně nebo fólie
                 cv. 30 do sešitu přepiš zlomky jako desetinná čísla, vyznač barevně, zakroužkuj nebo podtrhni zlomky/desetinná čísla větší než 1 (3/10=0,3...)                  cv. 31 ústně nebo fólie

-  cv. 30 mi prosím pošlete ke kontrole na  5zsvilemov@seznam.cz

AJ Unit 3C Have you got a pet?

!!!- zopakujte si slovíčka k tématu Zvířata (znáte jich už spoustu J)

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs –tato jsou v učebnici s. 32

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs – udělejte si poslech sv. 1a (poslouchej a opakuj), 1b (poslouchej a uhádni zvíře podle popisu), 2a (poslouchej a přiřaď osobu k mazlíčkovi),

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-5-trida#kc-5 – tady jsou různá cvičení se zvířaty, některá neumím pojmenovat ani česky…:-)

                                                                                                                                                       

Přírodověda

- uč.str. 64 - nastudovat sluch, čich, hmat, chuť

- zápis do sešitu

SLUCH

 • Vnější ucho: zachycuje zvuky ušním boltcem
 • Střední ucho: zesiluje zvuk
 • Vnitřní ucho: přenáší podněty do mozku, je zde uloženo i ústrojí rovnováhy

ČICH

 • Čichové buňky uložené v nosní dutině nám umožňují rozeznávat různé pachy a vůně

HMAT

 • hmatová tělíska uložená v kůži reagují na tlak, teplo, chlad …

CHUŤ

 • sídlem chuti jsou chuťové pohárky uložené na jazyku
 • čtyři chuti: sladká, kyselá, slaná a hořká
 

Vlastivěda

- str. 28, 29 - náš OLOMOUCKÝ KRAJ a trošku delší zápis :))

OLOMOUCKÝ  KRAJ

 • města: Olomouc, Přerov, Prostějov
 • povrch: Jeseníky – Praděd, Hornomoravský úval, Hranická propast – nejhlubší propast u nás
 • vodstvo: prochází zde rozvodí mezi úmořími-

Baltské moře: pramen řeky Odry

Černé moře: Morava – přítoky Desná, Oskava, Bečva, Haná

 • zemědělství: Haná patří k nejúrodnějším částem republiky – mírně teplé podnebí a úrodná půda – sladovnický ječmen, cukrovka, pšenice, kukuřice, zelenina, ovoce, u Olomouce se pěstuje chmel, v podhůří Jeseníků je pastevectví – krávy
 • průmysl: potravinářský prům. , strojírenský, těžba dřeva – pily- zpracování dřeva

 

 • zajímavosti: Olomouc – sloup Nejsvětější trojice na Horním náměstí – památka UNESCO

Bouzov – původně gotický hrad byl do dnešní podoby přestavěn v 19. stol.

Mladečské jeskyně – leží v Litovelském Pomoraví – nálezy ze starší doby kamenné

Velké Losiny – jediná ruční papírna v ČR, která vyrábí papír původním ručním způsobem

- video https://edu.ceskatelevize.cz/olomoucky-kraj-5e441ebfd76ace2c451ddea7

 
 

 

Úkoly do čtvrtka 30. 4. 2020

Český jazyk

- tento týden probereme způsob podmiňovací
- nejprve vysvětlení ve videu https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y
- zápis do sešitu
3. PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB
- vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit
- u sloves v podmiňovacím způsobu určujeme jen osobu a číslo, čas NE!

tvoření:

zvláštní tvary* pomocného slovesa být + příčestí minulé

bych, bys, by, bychom, byste, by  + tvary sloves zakončené na  -l, -la, -lo, -li, -ly

(*vysvětlivka: tyto tvary vyjadřovaly v minulosti další minulý čas, i v češtině jich bylo víc, tak jako např. dodnes v angličtině. Naštěstí zanikly, zůstal nám jen 1 čas minulý, a proto se tyto tvary začaly používat pro vyjádření podmiňovacího způsobu ---NEPSAT!)

POZOR – jediné spisovné tvary jsou BYCH (ne bysem!!!) BYCHOM (ne bysme!!!) BYSTE (ne by jste!!!)
- uč. s. 97/cv. 2 vypište do sešitu z vět  tvary podmiňovacího způsobu
- do sešitu napište z učebnice s. 97/cv. 3
Obojí prosím vyfotit a poslat na 5zsvilemov@seznam.cz

 

Matematika

- uč. s. 112/cv.13 do sešitu                                                                                                                                             
- uč. s. 113/cv.24 jen pročíst a "promyslet"
- uč. s. 114/cv.32 je vlastně totéž, jen je tam desetinné číslo (které vám pro nápovědu převedli do závorky na desetinný zlomek)

AJ

- vypracujte pracovní list s. 25 Worksheet Unit 3B s. 25.doc (370176) (je potřeba opět vytisknout, případně musíte opisovat sešitu...)
cv. 5 Napište věty se správným slovosledem.
cv. 6 Oprav věty podle obrázku. (obrázek a věta k sobě„nesedí“, napiš nejprve 1. větu v záporu a pak 2. větu správně –viz obr.1 Oni mají staré auto.-1. Oni nemají staré auto.-2. Oni mají nové auto.)
 

Přírodověda

- uč. str. 64 - nastudovat jen úvod do smyslové soustavy ( první tři řádky ) a zrak ( hlavně obrázek )
- zápis do sešitu

 

SMYSLOVÁ  SOUSTAVA

SMYSLOVÉ  ORGÁNY

SMYSLY

oči

zrak

uši

sluch

nos

čich

kůže

hmat

jazyk

chuť

Podněty, které zachytí smyslové orgány, vedou nervy dále do mozku, kde se zpracovávají.

 

ZRAK

Světlo projde zornicí v duhovce, čočkou a dopadá na sítnici. Zrakový nerv vede podnět do mozku a mozek nám umožní vidět.

 (Zdatnější výtvarníci si mohou překreslit obrázek oka i s popisem ze str. 64. Nechám to na vás :) )

A ještě video ze série Byl jednou jeden život https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao

Vlastivěda

- uč. str. 26 - nastudovat
- zápis do sešitu

JIHOMORAVSKÝ  KRAJ

 • města: Brno, Hodonín, Břeclav, Znojmo
 • povrch: nížinná krajina – Dyjsko-svratecký úval, Dolnomoravský úval, Drahanská vrchovina – součástí je Moravský kras, Českomoravská vrchovina
 • vodstvo: Morava, Dyje, nádrž Vranov
 • zemědělství: celorepublikový význam má pěstování pšenice, cukrovky, sladovnického ječmene, zeleniny, ovoce,  vinice
 • průmysl: cukrovarnictví, konzervárenský prům.,brněnské veletrhy, Hodonín – ropa, zem. plyn

Video https://edu.ceskatelevize.cz/jihomoravsky-kraj-5e441ebdd76ace2c451dde8a

 

  

Úkoly do pátku 24.4.2020

Český jazyk

- tento týden probereme způsob rozkazovací
- nejprve vysvětlení ve videu https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg (asi v 3. minutě u koncovek tam chybí tvar piš-bez koncovky)
- zápis do sešitu
2. ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB
-  vyjadřuje děj, který se má (nemá) uskutečnit - příkaz, zákaz, prosba
-  u sloves v rozkazovacím  způsobu určujeme jen osobu a číslo, čas NE!
-  tvary lze utvořit pro 2. os. č.j.      (ty)   jez, čti, hrej
                                  1. os. č.mn.  (my) jezme, čtěme, hrejme
                                  2. os. č.mn.  (vy)  jezte, čtete, hrejte
- do sešitu napište z učebnice s. 95/cv. 2

Matematika

- Děkuji všem, kteří poslali úkol do geometrie, rýsovali jste moc pěkně,lépe než ve škole(proč??? :-(  ). Ty, kteří ještě nesplnili, prosím o nápravu.
- v tomto týdnu ještě procvičíme DČ (levou zadní, ne??? :-) )  uč. s. 111/cv.1, 2, 3, 4 ústně nebo fólie, cv. 5 do sešitu, 
- uč. s. 111/cv. 8  jako slovní úlohu (zápis-výpočet (vše do 1 příkladu)-odpověď) buď do sešitu a poprosím opět zaslat foto nebo sken, nebo můžete napsat   
  ve Wordu na počítači a poslat jako přílohu ( v informatice jsme to ještě nedělali, takže to zas bude trochu na rodičích :-) ) na 5zsvilemov@seznam.cz
- uč. s. 112/cv.10 do sešitu                                                                    

AJ

- vypracujte pracovní list s. 24 Worksheet Unit 3B s. 24.doc (423424) (je potřeba vytisknout, případně musíte opisovat sešitu...)
- do oranžového sešitu napište z učebnice cv. 4b na str. 31 (dej slova v závorce do správného pořadí (1. místo člen/číslovka/zájmeno přivlastňovací..- 2. místo
  přídavné jméno - 3. místo podstatné jméno) datum do sešitu - máme APRIL [eiprəl]
 

Přírodověda

-uč. str. 63
- zápis do sešitu
 
KOŽNÍ  SOUSTAVA
Význam kůže:
- Chrání tělo před pronikáním škodlivých látek z okolí
- Obsahuje potní žlázy - pot - vylučuje z těla škodlivé látky, ochlazuje tělo
- Obsahuje smyslové buňky pro vnímání bolesti, tepla
- Vyrůstají z ní vlasy, chlupy, nehty
- Je pružná, proto umožňuje pohyb
Kůži musíme udržovat čistou a chránit ji na slunci!
 

Vlastivěda

-uč. str. 22 -25
- zápis do dešitu
 
PARDUBICKÝ  KRAJ
- města : Svitavy, Litomyšl
- povrch: Orlické hory, Hrubý Jeseník, Žďárské vrchy, Polabská nížina
- vodstvo: Labe, pod Kralickým Sněžníkem pramení řeka Morava
- zemědělství: největší část kraje zaujímá zemědělská půda - obiloviny, okopaniny
- průmysl: Pardubický perník, strojírenství, potravinářský průmysl v úrodné oblasti Labe
 
 
KRAJ  VYSOČINA
- města: Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč
- povrch: Českomoravská vrchovina, Jihlavské vrchy
- vodstvo: hlavní evropské rozvodí - 
  Severní moře: Sázava, Želivka
  Černé moře: Svratka, Oslava, Jihlava
  četné rybníky a vodní nádrže
- zemědělství: chladná oblast - brambory, len
- průmysl: těžba žuly, potravinářský průmysl - zpracování brambor, jaderná elektrárna Dukovany
 
 

Úkoly do pátku 17.4.2020

Český jazyk

- napište si poslední zápis ke způsobu oznamovacímu
3/ čas minulý (co se stalo, co kdo dělal) (bylo to v minulém videu, kdyžtak si to pusťte ještě jednou)
 
Tvoří se tvary pomocného slovesa (pomocné proto, že tady neznamená existovat, nacházet se, ale p o m á h á utvořit ten minulý čas-vysvětlení nepiš) být  (jsem, jsi, jsme, jste) a slovesnými tvary zakončenými na -l, -la, -lo, -li, -ly. (nazývají se příčestí minulé)
 
četl jsem (já), chodila jsi (ty), jedli jsme (my), zpívali jste (vy).... ve 3. os. v čísle jednotném i množném tvary pomocného slovesa zanikly=četl (on) (dříve se říkalo četl jest), letěly (ony)...
 
- pročtěte si tabulku v uč. s. 94 Minulý čas u zvratných sloves - moc o tom nepřemýšlejte, tyto tvary většinou v běžně používáte :-), ve 2. os. č.j. se pomocné  sloveso stáhne dohromady se zvratným zájmenem - ses, sis (ty jsi se, ty jsi si je ŠPATNĚ!!!)
- do školního sešitu napište cv. 2 - netvořte věty, slovesa pouze dejte do tvaru 2. os. č. j. čas min. : TY jsi vstal(a)...,
- tady si procvičte určování časů https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-cas

Matematika

Geometrie Vlastnosti trojúhelníku uč. s. 93 pročíst
- uč. s. 93/cv.3 do školního sešitu rozhodni pomocí trojúhleníkové nerovnosti, které trojúhelníky lze sestrojit
- PS s. 25/cv. 1, 2, 3 narýsujte trojúhelníky podle zadání, poproste rodiče, aby stránku vyfotili na mobil a poslali na email 5zsvilemov@seznam.cz
(postup rýsování: narýsuj si přímku p, na ni nanes délku jedné ze stran, hned ji popiš krajními body, pak vezmi do kružítka délku další strany, zabodni do správného bodu, opiš oblouk, vezmi do kružítka délku poslední strany, zabodni, opiš oblouk, průsečík představuje třetí vrchol trojúhelníku, popiš ho a spoj ho se zbývajícímí dvěma- a je to!).
Vkládám stránku z PS pro ty, kteří si ho nevyzvedli! PS Geometrie trojúhelníky.pdf (1057976)

AJ

- v uč. s. 30/cv. 1. je část nových slovíček k této části lekce: Presents (dárky)- jumper, bag, blanket...některá už znáte, k ostatním si vyhledejte český význam
- další slovíčka v této lekci jsou Colours - ty už doufám ovládáte perfektně ,
                                                  Adjectives (přídavná jména) - vypište si do oranž. sešitu 5 dvojic(opozit) ze s. 31/cv.3 (Others=další), můžete jejich význam
                                                                                                 výtvarně ztvárnit (tak jak je to v uč. BIG small...)
 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
na výše uvedeném odkazu si pusťte 30/1a a přiřaďte si (na folii), kdo dostane jaký dárek a 30/3a a vyzkoušejte si výslovnost

Přírodověda

- uč.str. 62
- zápis do sešitu
 
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
- umožňuje vylučování škodlivin z těla
- tvoří ji: ledviny,močovody, močový měchýř, močová trubice
- Ledviny přebírají z krve přebytečné tekutiny a škodlivé látky, které jsou v podobě moči odváděny močovody do močového měchýře, odtud močovou trubicí z těla ven.
- Denně máme vypít 2 - 3 litry tekutin!
 

Vlastivěda

- uč.str. 20 - 21
- zápis do sešitu
 
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
- města: Jičín, Trutnov
- povrch: Krkonoše, Orlické hory, Polabská nížina, oblíbeným cílem turistů je Český ráj a Prachovské skály
- vodstvo: Labe, Cidlina
- zemědělství: v Polabské nížině se pěstuje pšenice, cukrovka, kukuřice, v podhorských oblastech oves, brambory, len
- průmysl: Trutnov - textilní průmysl, Vamberecká krajka, Hradec Králové - výroba klavírů Petrof
 
 
 

Úkoly do středy 8.4.2020

Český jazyk

- posílám řešení s. 88/cv .2 podmět a přísudek babička kropí, ty zdobíš,všichni souhlasí, bolest trápí, jídlo se solí, Ivoš se chlubí, kabát visí, Marta násobí, rukavice se nenosí, (ty -podmět nevyjádřený) mluvíš, kniha se líbí, učitel chválí
- napište si zápis ke způsobu oznamovacímu
2/ čas budoucí (co se stane, co se bude dít)
- SLOŽENÝ TVAR - sloveso být v budoucím čase (budu, budeš, bude, budeme, budete, budou) + infinitiv
                     budu zpívat, budeme se smát (to celé podtrháváme jako přísudek-nepsat)
- JEDNODUCHÝ TVAR - některá slovesa (je jich dost) nemohou vytvořit složený tvar (POZOR v učebnici s. 90 je to špatně - nepsat)
                                  - jejich jednoduchý tvar vyjadřuje budoucí čas (takže vlastně u nich neexistuje čas přítomný :_), umí vyjádřit jen minulost
                                    nebo budoucnost-nepsat)
př.:        vařit - budu vařit  xxxxx uvařit (to je jiné sloveso, ne budoucí čas od slovesa vařit!!!) - uvařím (nejde říct budu uvařit)
stejně    kreslit - nakreslit, volat - zavolat...vždy se jedná o dvě různá slovesa, jedno tvoří bud. č. složený a druhé jednoduchý
zkuste se podívat na následující videjko, je tam rovnou i čas minulý, to vám neublíží :-)
https://www.youtube.com/watch?v=1rDQYUtwRH4&feature=share&fbclid=IwAR1fG_nstlTLic0WhXwA9Rb0Xs9Xz0QjwGoldtEJDc4vqGFvXVhUSnGER_o
- napište do školního sešitu cv. 4/s.90 v 1. os. č. mn. (MY - co uděláme?)

Matematika - zaokrouhlování DČ

- s. 106/cv. 1 přečtěte si, jak na to
- s. 106/cv. 2 napište do školního sešitu
- procvičujte počítání s DČ do škol.sešitu uč. s. 108/cv. 5 (můžeš si udělat stejnou tabulku)
                                                                  s. 109/cv.16
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desetinnych-cisel  (některé úlohy jsou náročnější,musíš hledat a vybírat)

AJ

- cvičení na PL s. 23
cv. 6 obsahuje věty se staženými tvary 's, což může být is(je) nebo has(má). Rozhodni, které sloveso je stažené a napiš celý tvar (full form), nápovědou je slovo got ve větě a samozřejmě smysl věty. .....Už víte? Věty napište buď na list, nebo do English-sešitu.
cv. 7 napiš věty správně, věc zadaná u jména je špatně, tu dotyčný NEMÁ, MÁ to,co je na obr.. Pozor na tvary he, she has/hasn't,  we, they have/haven't.
Věty napište opět buď na list, nebo do English-sešitu.
 
Mějte se hezky o Velikonocích, hlavně buďte všichni ZDRAVÍ! ZDRAVÍ "pančelka"
P. S. Kdo správně určí slovní druhy obou slov napsaných velkými písmeny a pošle mi to na email 5zsvilemov@seznam.cz,bude vyhlášen velikonočním zajícem roku 2020:-)

Přírodověda

- uč.str. 60 - 61 - nastudovat
- zápis do sešitu
 
TRÁVICÍ SOUSTAVA
- umožňuje zpracování potravy
- tvoří ji: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, konečník
- žaludek - potrava se promíchá s žaludečními šťávami a rozmělní se na kašovitou hmotu
- tenké střevo - za pomocí látek, které uvolňují játra a slinivka, se z potravy uvolňují živiny a ty se stěnami tenkého střeva dostávají do krve
- tlusté střevo - zde se vytváří stolice
- zuby - slouží k rozžvýkání potravy
          - dospělý člověk má 32 zubů
          - sklovina - vrchní ochranná vrstva zubu
          - výplň zubu tvoří zubovina a nervy
 

Vlastivěda

- uč. str. 18 - 19 - nastudovat
- zápis do sešitu
 
LIBERECKÝ KRAJ
- města: Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov
- povrch: Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj
- vodstvo: Jizera, Nisa, Máchovo jezero
- zemědělství: živočišná výroba - mléko, mléčné výrobky
- průmysl: Liberec - sklářská výroba, strojírenství, Jablonec nad Nisou - bižuterie
 
- podívejte se na krátké video :)) https://edu.ceskatelevize.cz/liberecky-kraj-5e441ec1d76ace2c451ddebf , případně jsou tam videa i k již probraným krajům.
 
 

Úkoly do pátku 3.4.2020

Český jazyk

1. vkládám řešení určování sloves Časování sloves.docx (14667)
2. napište si zápis - toto je jen přehled, postupně probereme všechny 3 způsoby jednotlivě a podrobně, moje komentáře si nepište!!!

Slovesný

způsob

             
  - vyjadřuje, jaký postoj má mluvčí k tomu, co říká          
1. OZNAMOVACÍ  (to byly všechny určité slovesné tvary ve cvičení 3/s.86 kromě koupili bychom) nepsat  
  = mluvčí oznamuje,že děj proběhl, probíhá nebo bude probíhat         
     - z toho je jasné, že tvary oznamovacího způsobu rozlišují čas (tak jak to už známe)    
2. ROZKAZOVACÍ    (znáte od rodičů nebo učitelů :-) ) nepsat        
 = mluvčí rozkazuje, přikazuje nebo zakazuje          
  - existují jen tvary ve 3 osobách            
2. os. č.j. (ty) nepiš, maluj, čti   1. os. č.mn. (my)    pojďme, vstaňme, nekřičme  
        2. os. č.mn. (vy)      stůjte, jeďte, nespěte    
  - u rozkazovacího způsobu se NEURČUJE ČAS  (logicky: Zkus třeba sourozenci přikázat, ať včera uklidí pokojíček, 
                         nejde to, včerejšek už byl!nepsat)      
3. PODMIŇOVACÍ  (Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem. Z které filmové pohádky to je? nepsat)  
  = mluvčí popisuje děj, který by mohl/nemohl proběhnout         
   - jsou to slovesné tvary složené, obsahují bych, bys, by, bychom, byste (šel by, smáli bychom se, utíkala bys...)        
    - u podmiňovací způsobu se také NEURČUJE ČAS
 
         
A. ZPŮSOB OZNAMOVACÍ
1/ čas přítomný (co se děje právě teď)
- v koncovkách sloves v přítomné čase píšeme vždy i/í
uč. s. 88/cv. 2 do školního sešitu, navíc v každé větě najděte a podtrhněte přísudek (co se děje-vlnovkou) a podmět (1.pád-rovnou čarou)
 

Matematika Odčítání DČ

1. pamětné uč. 103/cv. 1 vysvětlení červený text
   -sešit M školní s. 103/c. 2, 3
2. písemné
- pečlivě zapisovat pod sebe jednotky,desetiny,setiny
- sčítat jako přirozená čísla, jen ve výsledku nezapomenout na desetinnou čárku
- sešit M školní s. 103/cv. 5 (zkouška sčítáním)

AJ Opakování slovesa "have got" (mít)- zápor

 tabulka uč. s. 29 /4a dlouhé a stažené tvary (pročíst)
- napiš do oranžového sešitu s. 29/cv. 5 (doplň stažené tvary, vždy dvě věty k obr. 1. Ona nemá tašku. Ona má krabici.).
PL Unit3A 2.doc (358400) s.23/cv.5 (napsat věty v záporu) kdo má vytisknuté, doplnit do listu, ostatní opsat do oranž. sešitu
učivo můžete stále procvičovat na např. https://elt.oup.com/student/project

Přírodověda

- uč. str. 59 - nastudovat
- zápis do sešitu
 
OBĚHOVÁ  SOUSTAVA
- zajišťuje proudění krve v těle
- tvoří ji: srdce, cévy, krev
- srdce -je sval, který se neustále smršťuje a uvolňuje a tím pohání tok krve v těle
- cévy - rozvádějí krev po těle
          - tepny: rozvádějí okysičenou krev ze srdce
          - žíly: vracejí odkysličenou krev zpět do srdce
- krev obsahuje: krevní plazmu, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky

Vlastivěda

- uč. str. 14 -17
- zápis do sešitu
 
KARLOVARSKÝ  KRAJ
- města: Karlovy Vary, Cheb, Sokolov
- povrch: Krušné hory, Český les, Doupovské hory - vznikly sopečnou činností, pozůstatkem této činnosti jsou i četné léčivé prameny
- vodstvo: celý kraj odvodňuje řeka Ohře
- zemědělství: chladná oblast vhodná pro pastevectví
- průmysl: hnědé uhlí - slouží k výrobě elektřiny v tepelných el., kaolin - karlovarský porcelán, dále výroba karlovarských oplatků, Becherovka
 
 
ÚSTECKÝ KRAJ
- města: Ústí nad Labem, Chomutov, Děčín
- povrch: Polabská nížina, České středohoří, Krušné hory, výtok řeky Labe u Hřenska je nejníže položeným místem v ČR
- vodstvo: Labe,Ohře, Ploučnice
- zemědělství: ovocnářské oblasti, Žatec - nejsušší oblast ČR - pěstování chmele
- průmysl: hnědé uhlí - Mostecká pánev, spousta elektráren, Děčín - přístav na Labi

Úkoly do pátku 20.3.2020 

Český jazyk

po - st
 
1. učebnice s. 116 NOVÁ LÁTKA - Skloňování číslovek 3, 4 - tabulka
    - pročíst, pozor na tvary ve 2. pádu
    - do sešitu s. 116 / cv.3 opiš, doplň + podtrhni zájmena a urči jejich druh -O, P, U, T... (počty na řádcích 3-1-1-3)
    - PL s.23 / cv. 3, 4, 5
 
čt - pá
 
2. učebnice s. 117 NOVÁ LÁTKA - Skloňování číslovek 5-99 (mimo zakončení na 1, 2, 3, 4)
   - jsou jen dva tvary - viz tabulka
   - s. 117/ cv. 4 ústně
   - PL s. 23 / cv. 2
 
 
 PŘÍRODOVĚDA

- uč. s. 57 přečíst + napsat tento zápis do sešitu

SVALOVÁ  SOUSTAVA

- je tvořena svaly

- při pohybu se svaly zkracují, nebo natahují, a tím pohybují kostrou

- většinu svalů ovládáme vůlí, ale některé ( např. srdeční sval ) ovládat nemůžeme

- svaly jsou ke kostře připojeny šlachami

- pro správný vývoj svalstva je důležitá pestrá strava, tělesná práce a pohyb

- velikost síly můžeme změřit, používáme k tomu siloměr. Jednotkou síly je 1 newton ( 1N )

VLASTIVĚDA

- uč. s. 7,8 přečíst + napsat zápis do sešitu

- Při učení krajů pracujte s mapou v učebnici

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

- Prahou protéká nejdelší řeka České republiky Vltava

- velký význam má cestovní ruch, potravinářský a strojírenský průmysl

- Kulturní památky - Pražský hrad, Hradčany, Karlův most, Staroměstská radnice, chrám sv. Víta

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

- města: Praha Mělník, Kladno

- povrch: Česká tabule, Polabská nížina, Brdská vrchovina, Středočeská pahorkatina

- vodstvo: u Mělníka se Vltava vlévá do Labe, dále řeka Sázava, Berounka, Jizera, přehrady na Vltavě - Orlík a Slapy

- zemědělství: nejúrodnější oblast naší vlasti Polabská nížina - pěstuje se pšenice, ječmen, cukrovka, kukuřice

- průmysl: Kladensko - černé uhlí, Český kras - vápenec, Mladá Boleslav - automobilka Škoda

Matematika

- Procvičovat DČ - co už umíme - zápis, číselná osa, porovnávání, zaokrouhlování   www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-5-trida#kc-40 

  ( sčítání a odčítání už nedělejte)

Anglický jazyk

út: vkládám list se slovíčky, projděte a zopakujte si slovíčka UNIT 2
st, čt, pá: nová lekce UNIT 3, vkládám list se slovíčky, naučte se oddíl 3A
    učebnice s. 28
    https://elt.oup.com/student/proje ct  s tímto odkazem jste pracovali i ve škole, kliknete na oranžovou učebnici,
    vyberete UNIT 3 - Audio Page 28 1a, 1b, 2
                            - Vocabulary - Possession - můžete si zahrát pexeso
    pracovní list s. 22 / cv. 1 do listu nebo do oranžového sešitu (podle možnosti vytisknout list)  
                                cv. 2  udělají jen ti, co mohou tisknout
                                cv. 3. je poslech, který je na CD, takže spojte libovolně a napiště do oranž. sešitu
 
 

Úkoly do pátku 27.3.2020

ČJ Opakování učiva a slovesech

zápis do školního sešitu

SLOVESA - ohebný slovní druh (časují se)

vyjadřují děj ( co se dělo, co se děje, co se bude dít)

- u sloves se určuje:

1/ OSOBA (osobní zájmena)

     1.os.                               1.os. my

     2.os.  ty                             2.os. vy

     3.os. on, ona, ono           3.os. oni, ony, ona

2/ ČÍSLO

     jednotné (č.j.)                  množné (č.mn.)    

3/ ČAS

     minulý  (min.)= co se dělo

     přítomný (přít.)=co se děje

     budoucí (bud.)=co se bude dít

slovesný tvar určitý –vyjadřuje osobu, číslo a čas (píšeš, spali, bude se dívat)

slovesný tvar neurčitý-nelze určit osobu, číslo ani čas (jít, být, smát se =INFINITIV)

 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/slovesa-osoba-cislo-cas/

- na této stránce si můžete znovu pročíst povídání o slovesech a pak si procvičte jejich určování

 (některé odkazy jsou nefunkční, ale většina funguje)

Učebnice s. 86/cv.3 má pět řádků, KAŽDÝ DEN si napiš jeden řádek do školního sešitu pod sebe/do tabulky a urči osobu, číslo a čas (nepište to najednou), budu sem vkládat postupně správná řešení

sloveso

os.

číslo

čas

zpívám

1.

j.

přít.

vzor

 

M Sčítání DČ

1. pamětné uč. 101/cv. 1 vysvětlení červený text
   -sešit M školní s. 101/c. 2, 3
2. písemné
- pečlivě zapisovat pod sebe jednotky,desetiny,setiny
- sčítat jako přirozená čísla, jen ve výsledku nezapomenout na desetinnou čárku
- sešit M školní s. 101/cv. 5 (bez zk., můžeš ověřit na kalkulačce)
zkusíme i GEOMETRII :-),zopakujeme Trojúhelníky https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-32/
s. 24/cv. 1 Popiš vrcholy
s. 24/cv. 3 Trojúhelníková nerovnost (nápověda: součet každých 2 stran musí být větší než strana třetí)

AJ Opakování slovesa "have got" (mít)

full forms - celé/dlouhé tvary  I, you, we, they have got...he,she,it has got
short forms - stažené tvary    I' ve got, you've got, we've got they've got.
                                           he's got, she's got, it's got  ... viz tabulka uč. s. 29 /3a
- napiš do oranžového sešitu s. 29/cv, 3b (doplň dlouhé tvary).
PL Unit3A 2.doc (358400) s.23/cv.4 kdo má vytisknuté, doplnit do listu, ostatní opsat do oranž. sešitu
Přírodověda

- uč. str. 58 - nastudovat

- zápis do sešitu

DÝCHACÍ SOUSTAVA

 - je tvořena: dutina nosní, nosohltan, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce

- častá onemocnění dýchacích cest jsou - nachlazení, chřipka, angína

- onemocněním předcházíme otužováním, větráním, pohybem na čistém vzduchu

Vlastivěda

- uč. str. 10 - 13 - nastudovat

- zápis do sešitu

JIHOČESKÝ KRAJ

- města: České Budějovice, Tábor, Písek

- povrch: Středočeská pahorkatina, Šumava, Českomoravská vrchovina, Novohradské hory

- vodstvo: pramen řeky Vltavy, Lužnice, přehrady Lipno, Orlík, rybník Rožmberk

- zemědělství: rybářství s chovem ryb, obilí, skot

- průmysl: lesy využívá dřevozpracující průmysl

 

PLZEŇSKÝ KRAJ

- města: Plzň, Domažlice, Rokycany

- povrch: Šumava, Český les, Plzeňská pahorkatina

- vodstvo: Berounka vzniká soutokem Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy

- zemědělství: brambory, skot, karafiáty

- průmysl: těžba kaolinu pro keramický průmysl, pivovar, Škodovy závody - strojírenská výroba ( lodní šrouby, turbíny), Plzeň jako železniční a dopravní křižovatka