Časový rozvrh vyučování

1. vyučovací hodina       7:45 -   8:30 hod
    přestávka                   8:30 -   8:40 hod
2. vyučovací hodina       8:40 -   9:25 hod
   přestávka                    9:25 -   9:45 hod
3. vyučovací hodina       9:45 - 10:30 hod
   přestávka                   10:30 - 10:40 hod
4. vyučovací hodina      10:40 - 11:25 hod
   přestávka                   11:25 - 11:30 hod
5. vyučovací hodina      11:30 - 12:15 hod
   přestávka                   12:15 - 12:45 hod
6. vyučovací hodina      12:45 - 13:30 hod