Základní škola Vilémov se nachází v malé obci kousek od Olomouce

V současnosti navštěvují málotřídní ZŠ ve Vilémově žáci z obcí Vilémov, Bílsko, Cakov a Loučka. Učí se zde podle ŠVP ZV. Zřizovatel školy je Obec Vilémov. Škola je moderně vybavena novým nábytkem, moderními školními pomůckami, počítači s výukovými programy, interaktivními tabulemi apod.

Po ukončení docházky do naší školy žáci pokračují v povinné školní docházce v ZŠ Senice na Hané, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Jungmannova Litovel nebo na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli.

Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Aktuální informace

Školní akce v červnu

Zveřejněno v pátek 31. 5. 2024
 • 14. 6. - Fotbálek Haňovice
 • 18. 6. - Školní výlet do ZOO Olomouc
 • 25. 6. - Atletický trojboj v Senici na Hané
 • 28. 6. - Vydání vysvědčení

Školní akce v květnu

Zveřejněno v úterý 30. 4. 2024
 • 10. 5. - Fotografování tříd
 • 22. 5. - Dopravní hřiště v Litovli (4. ročník)
 • 23. 5. - Informativní třídní schůzky od 14.30 - 16.30 hod
 • 27. 5. - Tajemství včel - vzdělávací program pro 1. - 5. ročník
 • 30. 5. - Představení dramatického kroužku - Anežčino přátelství
 • 31. 5. - Den dětí - soutěžní dopoledne na Homoli

Školní akce v dubnu

Zveřejněno v úterý 2. 4. 2024
 • 4. 4. - Recitační soutěž ve škole
 • 9. 4. - Recitační soutěž v Cholině
 • 16. 4. - Divadelní představení Louskáček a Bonbónová víla v kině Metropol v Olomouci (1. - 3. ročník)
Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Zveřejněno v pátek 8. 3. 2024

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku

Školní akce v březnu

Zveřejněno ve čtvrtek 29. 2. 2024
 • 4. 3. - 8. 3. 2024 - Jarní prázdniny
 • 19. 3.  - Jarní halový turnaj pro malé fotbalisty v Senici na Hané (1. - 4. ročník)
 • 20. 3. - Dopravní výchova ve škole s policistou a závěrečné testy (4. ročník)
 • 21. 3. - Velikonoce na hradě Šternberk (1. - 5. ročník)
 • 22. 3. - Matematický klokan ( 2. - 5. ročník)
Veselá věda v Náměšti na Hané

Veselá věda v Náměšti na Hané

Zveřejněno v pondělí 19. 2. 2024

Pozvánka na příměstský tábor pro předškoláky a děti prvního stupně ZŠ.

Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018415

ŠABLONY III PRO ZŠ VILÉMOV byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétně se jedná o aktivity rozvíjející ICT, osob. sociální a profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity formou projektových dnů.