Základní škola Vilémov

          

Základní škola Vilémov se nachází v malé obci kousek od Olomouce.

V současnosti navštěvují málotřídní ZŠ ve Vilémově žáci z obcí Vilémov, Bílsko, Cakov a Loučka. Učí se zde podle ŠVP ZV. Zřizovatel školy je Obec Vilémov.

Škola je moderně vybavena novým nábytkem, moderními školními pomůckami, počítači s výukovými programy, interaktivními tabulemi apod.

Po ukončení docházky do naší školy žáci pokračují v povinné školní docházce v ZŠ Senice na Hané, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Jungmannova Litovel nebo na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli.

Fotogalerie: O nás

Anketa

Líbí se vám naše nové stránky školy?

Ano, jsou přehledné a plné informací (3 070)
79%

Ne, nenašel jsem zde, co jsem hledal (822)
21%

Celkový počet hlasů: 3892

Historie školy

V roce 1785 byla ve Vilémově zřízena triviální, později obecná škola. Místní školní rada navrhla v roce 1870 postavit školu novou, neboť stará budova již zcela nevyhovovala školním účelům. Bohužel se tato myšlenka neujala, v zastupitelstvu se našlo mnoho protivníků školství. Roku 1876 zakázala stavební komise vyučovat ve staré budově, neboť byla velmi zchátralá a hrozila sesutím. Stará budova byla zbourána a na jejím místě byla postavena nová. Školní rok 1878/1879 byl zahájen již v nové škole pro 240 žáků.