Základní škola Vilémov

          

Základní škola Vilémov se nachází v malé obci kousek od Olomouce.

V současnosti navštěvují málotřídní ZŠ ve Vilémově žáci z obcí Vilémov, Bílsko, Olbramice a Loučka. Učí se zde podle ŠVP ZV. Zřizovatel školy je Obec Vilémov.

V roce 2004 a 2005 byla provedena rekonstrukce střechy a sociálního zařízení, oprava podlah učeben, nová elektřina a ústřední topení v celé budově.

V létě 2008 byly zhotovené nové schody před budovou a vstupní dveře.

V roce 2012 byla vyměněna okna.

Škola je moderně vybavena novými lavicemi, školními pomůckami, počítači s výukovými programy, interaktivními tabulemi apod.

Po ukončení naší školy žáci pokračují v povinné školní docházce v ZŠ Senice na Hané, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Jungmannova Litovel nebo na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli.

Fotogalerie: O nás

Anketa

Líbí se vám naše nové stránky školy?

Ano, jsou přehledné a plné informací (238)
90%

Ne, nenašel jsem zde, co jsem hledal (27)
10%

Celkový počet hlasů: 265

Historie školy

V roce 1785 byla ve Vilémově zřízena triviální, později obecná škola. Místní školní rada navrhla v roce 1870 postavit školu novou, neboť stará budova již zcela nevyhovovala školním účelům. Bohužel se tato myšlenka neujala, v zastupitelstvu se našlo mnoho protivníků školství. Roku 1876 zakázala stavební komise vyučovat ve staré budově, neboť byla velmi zchátralá a hrozila sesutím. Stará budova byla zbourána a na jejím místě byla postavena nová. Školní rok 1878/1879 byl zahájen již v nové škole pro 240 žáků.