Bohuslavický pětiboj

Dne 27.5.2022 se na ZŠ v Bohuslavicích utkalo 5 základních škol v 5 sportovních disciplínách. Žáci naší školy odvedli vynikající výkony a získali tato ocenění:
TURNAJ V KOPANÉ
1. místo - žáci 4. a 5. ročníku
4. místo - žáci 1.-3. ročníku
TURNAJ VE VYBÍJENÉ
1. místo - žáci 4. a 5. ročníku
TROJBOJ (trojskok z místa, hod medicinbalem vzad, člunkový běh)
1. místo - žáci 4. a 5. ročníku
3. místo - žáci 1.-3. ročníku)
JAKUB SLOUKA - absolutní vítěz v hodu medicinbalem (kategorie 4.-5. ročník)
TOBIÁŠ HYNEK - absolutní vítěz v trojskoku (kategorie 4.-5. ročník)
NIKOLA VAGASKÁ - absolutní vítěz v trojskoku (kategorie 1.-3. ročník) 

Fotogalerie: Bohuslavický pětiboj