Zájmové kroužky

25.09.2018 11:23

Od 1.10.2018 bude zahájena pravidelná činnost zájmových kroužků.