Úvod » Základní škola » O nás

Základní škola Vilémov

V současnosti navštěvují málotřídní ZŠ ve Vilémově žáci z obcí Vilémov, Bílsko, Cakov a Loučka. Učí se zde podle ŠVP ZV. Zřizovatel školy je Obec Vilémov. Škola je moderně vybavena novým nábytkem, moderními školními pomůckami, počítači s výukovými programy, interaktivními tabulemi apod.

Po ukončení docházky do naší školy žáci pokračují v povinné školní docházce v ZŠ Senice na Hané, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Jungmannova Litovel nebo na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli.

Historie školy

V roce 1785 byla ve Vilémově zřízena triviální, později obecná škola. Místní školní rada navrhla v roce 1870 postavit školu novou, neboť stará budova již zcela nevyhovovala školním účelům. Bohužel se tato myšlenka neujala, v zastupitelstvu se našlo mnoho protivníků školství. Roku 1876 zakázala stavební komise vyučovat ve staré budově, neboť byla velmi zchátralá a hrozila sesutím. Stará budova byla zbourána a na jejím místě byla postavena nová. Školní rok 1878/1879 byl zahájen již v nové škole pro 240 žáků.