Projekty ve škole

Šablony III

EU peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám, tento projekt si klade za cíl podpořit zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Pro více informací můžete navštívit tyto stránky: www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam

Ovoce do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol.

Pro více informací o projektu můžete navštívit tyto stránky: www.ovocedoskol.szif.cz

Školní mléko

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách. Každé dítě, žák nebo student má nárok každý vyučovací (provozní) den na jeden dotovaný mléčný výrobek.

Pro více informací o projektu můžete navštívit tyto stránky: www.laktea.cz/skolni_mleko

Veselé zoubky

Dm preventivní program „Veselé zoubky“ je určen zejména pro žáky prvního ročníku základních škol. V rámci vyučování probíhá edukativní hodina, kdy si žáci osvojují techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup.

Pro více informací o projektu můžete navštívit tyto stránky:  www.dm-drogeriemarkt.cz/cz_homepage/vesele-zoubky/

Zdravá pětka

Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Pro více informací o projektu můžete navštívit tyto stránky: www.zdrava5.cz/co-je-z5#o-projektu