Úvod » Základní škola » Projekty » Šablony III pro ZŠ Vilémov

Šablony III pro ZŠ Vilémov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018415
Realizace: 1.1.2021 – 30.6.2022

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétně se jedná o aktivity rozvíjející ICT, osob. sociální a profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity formou projektových dnů. Z projektu jsou hrazeny následující konkrétní aktivity v celkové dotaci 251 206,- Kč

  • Projektový den mimo školu
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů
  • Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
  • Projektový den mimo školu