Úvod » Základní škola » Školská rada

Školská rada

Výsledky voleb do Školské rady

Do Školské rady byli zvoleni dva zástupci z řad rodičů a to paní Dana Huňková a Milena Laššáková.

Ve Vilémově dne 7. 5. 2021

Podle zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ustanovením §§ 167 a 168 je od 17.02.2005 zřízena školská rada.

Školská rada má 6 členů, kteří jsou jmenováni a voleni:

  • 2 členy jmenuje zřizovatel - Mgr. Barbora Dofková, Tomáš Lakomý
  • 2 členy volí zákonní zástupci žáků ze svých řad - Milena Laššáková, Dana Huňková
  • 2 členy volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy - Mgr. Iveta Hajdová, Bc. Blanka Weisgärberová Lakomá.
  • Předsedkyní školské rady je Mgr. Iveta Hajdová.