Školská rada

Podle zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ustanovením §§ 167 a 168 je od 17.02.2005 zřízena školská rada.
Školská rada má 6 členů, kteří jsou jmenováni a voleni:
2 členy jmenuje zřizovatel - Radmila Matoušková, Tomáš Lakomý
2 členy volí zákonní zástupci žáků ze svých řad - Pavla Hynková, Dana Huňková
2 členy volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy - Mgr. Iveta Hajdová, Bc. Blanka Weisgärberová Lakomá.
Předsedkyní školské rady je Mgr. Iveta Hajdová.