Zájmové kroužky

Ve školním roce 2018/2019 vám nabízíme pro děti mimoškolní aktivitu ve formě zájmových kroužků. 

Kroužky jsou organizovány v naší škole jako součást ŠKOLNÍ DRUŽINY.

 
 

 

 

 
 

Keramický kroužek I.

Lenka Hacarová
 

Keramický kroužek II.

Bc. Blanka Weisgärberová Lakomá

 

Hra na zobcovou flétnu

 Mgr. Iveta Hajdová

 

Anglický jazyk pro děti 1. a 2. ročníku

Hana Tylová