Zájmové kroužky

Hra na zobcovou flétnu pro žáky 1. - 3. ročníku - vede Mgr. Iveta Hajdová
 
Keramický kroužek - vede Bc. Blanka Weisgärberová Lakomá a Lenka Hacarová