Úvod » Základní škola

Základní škola

Základní škola Vilémov se nachází v malé obci kousek od Olomouce.

V současnosti navštěvují málotřídní ZŠ ve Vilémově žáci z obcí Vilémov, Bílsko, Cakov a Loučka. Učí se zde podle ŠVP ZV. Zřizovatel školy je Obec Vilémov. Škola je moderně vybavena novým nábytkem, moderními školními pomůckami, počítači s výukovými programy, interaktivními tabulemi apod.

Po ukončení docházky do naší školy žáci pokračují v povinné školní docházce v ZŠ Senice na Hané, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Jungmannova Litovel nebo na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli.